Visitor:

printer friendly, larger print version

Poštovani ,

“Dana 11.06.2009 u ranim jutarnjim časovima po cjelom gradu Višegradu bačen je otrov u cilju trovanja pasa lutalica i mačaka, čija mrtva tijela su kupili i odvozili na gradsku deponiju smeća radnici JKP Komunalac. Gradska deponija se nalazi oko 2 km udaljena od samog centra grada odmah iznad HE na Drini u Višegradu. A isto to su radili i 12.06.2009 godine. Nezvanično i neprovjereno, ali se priča po gradu da je otrov bačen od strane Veterinarske stanice u Višegradu. Građani nisu obavještini da će se otrov bacati po gradu, ni putem medija ni na neki drugi način.” – ovo je poruka koju su nam slali uznemireni i ogorčeni građani Višegrada uz fotografije koje su nastale toga dana a otrovan je neutvrđeni broj pasa i mačaka.

Želimo da o ovom događaju obavijestimo domaću i svjetsku javnost.Nalogodavci i
izvršioci su još jednom na okrutan i necivilizovan način prekršili:
-Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja RS i BiH
-Zakon o veterinarstvu RS i BiH
-Zakon o zaštiti životne sredine
-Zakon o javnom redu i miru
-Kodeks veterinarske etike.
Uputili smo dopis Ministarstvu poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede sa zahtjevom za pokretanje istrage i identifikaciju odgovornih te za izricanje najoštrijih sankcija.
Sa žaljenjem konstatujemo da i nakon 6 mjeeci od usvajanja Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja RS niko od odgovornih u RS ne shvata ozbiljno potrebu za njegovom provedbom u praksi i do sada nema pomaka u tradicionalno katastrofalnom odnosu prema životinjama.Najveća brutalnost u lokalnim zajednicama se provodi u segmentu rješavanja problema životinja beskućnika i
ni jedna opština u RS do sada nije ovaj problem riješila na zadovoljavajući i civilizovan način.
Grad Višegrad ,pa i ostalih 15 gradova potpisnica Deklaracije evropskih gradova
moraju shvatiti da potpisivanje ove deklaracije nosi i obaveze a jedna od njih je sigurno provođenje u praksu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja i UN deklaracije
o pravima životinja.
Vjerujemo da ćete objavljivanjem ove vijesti dati svoj doprinos za zaštitu životinja u RS i BiH.

S poštovanjem za NOA Dragomir Mijić - predsjednik
www.drustvonoa.org

PSI Visegrad XX.rar

 Dopis Čojo -psi Višegrad.doc

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com