Visitor:

printer friendly, larger print version

Medo Miljen

Novosti -godi�njica akcije

Pro�lo je punih godinu dana kako je Miljen spa�en od sigurne smrti .

On je zahvaljuju ći akciji i pomoći dobrih ljudi izbavljen od nemilosti patnje i gladovanja.

Prije godinu dana Miljen je spa�en iz zatočeni�tva u Prijedoru.

Miljen je sretno nastavio svoj �ivot u novom utoči�tu u Francuskoj. Gospodin Pierre Demeure, član je francuske spasilačke grupe, koja je radila s nama na spa�avanju .

g.Pierre nam je poslao Miljenove fotografije i ka�e:

"Na� Miljen se promijenio, sada je lijep Veliki Medvjed sa prekrasnim gustim krznom! "

Sve riječi su suvi�ne, neka fotografije �apću priču o Miljenu

dok nam srca ple�u od zadovoljstva koje �elimo podijeliti s prijateljima .

http://www.drustvonoa.org/akcija%20159.html

http://www.youtube.com/watch?v=TCtxW3oPW1I&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=6DxdUSZXA2g&feature=related

http://www.drustvonoa.org/dnevnik%20akcije.html

FOTO DODATAK:

http://www.drustvonoa.org/Galerija%20Miljan.html

http://www.drustvonoa.org/akcija%20113.html

Izgradimo u BiH prvi rehabilitacioni centar za �ivotinje poput Miljena .

Ovaj centar u buduće bi bio siguran spas za mnoge �ivotinje koje se nalaze u katastrofalno lo�im uslovima u zatočeni�tvu .

Rehabilitacioni Centar - Miljen u BiH je na� cilj.


Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com