Visitor:

noa
Želimo siguran grad 14.08.2009.
Visoko
05.08.2009.

Adnan Jasho Jašarspahić
Kao i u drugim općinama Zeničko – dobojskog kantona i u Općini Visoko aktuelan je problem pasa lutalica i napuštenih ljubimaca. Građani općine Visoko se ne osjećaju sigurnim na ulicama grada zbog mogućnosti napada od istih, bojeći se kako za vlastitu sigurnost tako i za sigurnost svoje djece.
Opširnije


http://www.drustvonoa.org/akcija%20220.html

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com