2009. u znaku Rehabilitacionog NOA Centra za životinje

http://www.drustvonoa.org/akcija%20113.html

Spašavanje medvjeda koji je žrtve krivolova .

http://www.drustvonoa.org/akcija%20111.html

Crvenkapica i nešto više

http://www.drustvonoa.org/akcija%20104.html

Zima zima e pa šta je ....

http://www.drustvonoa.org/akcija%2099.html

Prijateljima NOA

http://www.drustvonoa.org/akcija%2098.html

 


Društva za zaštitu životinja bez obzira na svoj loš položaj neće odustati od svojih humanih zahjeva u pogledu zaštite životinja jer imaju etički osnov za razliku od institucionalne zaštite životinja koja ima profitno komercijalni osnov zaštite životinja i njihove dobrobiti. Ova dva pristupa zaštite životinja pomalo podsjećaju na borbu Davida i Goliata sa poznatim ishodom.

Instucionalni pristup zaštite dozvoljava oblike usmrćivanja, mučenja, sakaćenja, zanemarivanja životinja u cilju zarade. Zaštiti životinja prilazi se iz potrebe zaštite potrošača i tržišta, životinja je samo objekt i roba bez emocija i potreba koja imaju živa bića. Životinjama se uskraćuje svako pravo na život i emocije. Rastuće potrebe tržišta za mesom životinje pretvara u deponije hormona i sredstava ubrzanog rasta što negatino utiče na konačne korisnike mesnih proizvoda. Tako da je sve veći broj današnjih bolesti upravo u direktnoj vezi sa mesnim načinom ishrane. Tako da svi ti silni ubrzani masakri nad životinjama poništavaju svaku čovjekovu želju i pomisao na jedenje mesa koje više i nije meso.Upravo s toga sve više je ljudi koji preferiraju bezmesnu hranu iz etičkih, zdravstvenih i mentalno higijenskih razloga. Nije slučajno rečeno:"Kada bi klaonice imale prozirne zidove svi bi bili vegetarijanci".

Nove odredbe zakona svakako da idu u prilog registriranih klaoničara jer će im u buduće biti date ovlasti da oni budu ti koji će jedini imati monopol nad klanjem životinja u BiH. Samim tim je za očekivati da njihov rad mora biti pod puno većom i strožom kontrolom nego do sada, kao i način postupanja sa bićima "predodređenima" za masovno uništenje radi mesnog načina ishrane koji je svakim danom sve upitniji u pogledu samoga zdravlja stanovništva.

Dokument: Dobrobit životinja BiH (institucionalni pristup zaštiti životinja)

http://www.drustvonoa.org/akcija%20108.html