Visitor:

Animal Protection > Worldwide Actions > Herzegovina
NOA - July 2009

http://www.youtube.com/watch?v=NuJNz9pE3Co&feature=related

http://pljuga.com/2009/04/01/postdejtonska-himna-ugledala-svjetlost-dana/

Kom�ijina krava, nek je �iva i zdrava

Najzad, Postdejtonska himna ugledala je svjetlost dana. Demofest ima čast da Vam predstavi Krave koje će u Va� �ivot unijeti mir, radost i sreću. Ovom prilikom prenosimo Vam i dio obraćanja samog Grofa:

Po�tovani,

Velika mi je čast da Vam predstavim singl Post-dejtonska himna Krava. Singl Post-dejtonska himna Krava se nalazi u dvije verzije: verzija sa cijelim bendom i akustična verzija. Akustična verzija uključuje i ekskluzivni *dijalog volova*.U turbulentnom vremenu u kojem se nalazimo i mi i na�a zemlja, iskrena pjesma puna ljubavi i humanosti

stvarno dođe kao lijek�Kao vrstan psiholog to sam oduvijek znao, te odlučio da je poklonim stanovnicima Balkana zajedno sa svojim prijateljima i kolegama, umjetnicima iz regiona. Ovo je pjesma o ljubavi, miru i nadi. Pjesma je otpjevana na jeziku JE.BA.N. (Jezik Balkanskih naroda). Taj jezik sam koncipirao lično i svi stanovnici od Vardara do Triglava (a i �ire) ga razumiju ako se opuste i bez predrasuda slu�aju jedni druge. Pismo je ćirilično i latinično.

Na verziji sa bendom gostuju Vesna Zornik i Ljubazni Braco, dok se na akustičnoj verziji nalazi jo� veća plejada umjetnika, kao �to su D�alila, Maja Manojlović, Petar Topalović, Vanja i Đeka, Tiki.

Iskreno Grof Đuraz

Volite svoje kom�ije, volite ljude oko sebe, i vjerujte u ljubav. I u�ivajte u Postdejtonskoj himni!

Audio: Postdejtonska himna � Krave

Sluzbeni web: http://www.demofest.org 

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com