Visitor:
Animal Protection > Worldwide Actions > Herzegovina
Zelenkovac � početak sezone. 28.04.2009

printer friendly, larger print version

Zelenkovac � početak sezone. 28.04.2009.

Dragi prijatelji
Nismo se ogla�avali, ovo neko vrijeme, od zadnjih snjegova, a �to, neosjetno proleti u sitnim radovima, uređenja, popravki, dotjerivanja i pripreme za nastupajuću sezonu.

Po tradiciji i po prirodnom zakonu od 1. do 6. maja počinju na�a okupljanja na Zelenkovcu. Odlazak u prirodu, praznikovanje, dru�enje, pjesma, buđenje duha, Ne pozivamo, jer znamo da će i bez poziva doći na:

"AJDUČKI SASTANAK" - 3.5.2009

Imamo u najavi i sledeću aktivnost međunarodnog karaktera, za koju se i ovog puta najvi�e pobrinuo na� prijatelj iz Beča Rado Babić, a to je

"GO Turnir" od 12. do 14. juna

Raspis, sa uslovima i svim detaljima u vezi obe manifestacije sljedi u prilogu. Ove aktivnosti uz ljepote i čari Zelenkovca, doprinose podizanju ekolo�ke svijesti, očuvanju zdrave �ivotne sredine i odr�ivom razvoju turizma.

Vi�e informacija o Go turniru

Dobro do�li.

Tim Zelenkovca za Tim NOA

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com