Visitor:
Animal Protection > Worldwide Actions > Herzegovina
Drustvo za zastitu prava Zivotinja Noa

Dru�tvo za za�titu prava �ivotinja Noa

to Inga, Dalibor, bosnia, biserka.petosic, me, Tatjana, aida, adnan.sarajlic, Best, emsad.hadzic, Davorin, prijatelji.ziv., Asim, Birgitt, Greenpeace, Deutsche, dzeilana, vijestiglasaam., goran.dubinovic, Gorjana, kab.ministra, ATIN, Goran, rurta, Djuro, Centar

16.11.2011.


Apel Noa

Pogrom ptica u preletu iz Europe u rezervatu Hutovo Blato u Bosni i Hercegovini je zločin na samo protiv ptica već i protiv svih građana BiH i EU - molimo sve organizacije aktiviste i institucije da se aktiviraju na sprečavanju lova na ptice u za�tićenom području Nacionalnog parka Hutovo Blato (BiH)

VIDEO: Film o lovu ptica u Hutovu blatu

http://www.youtube.com/watch?v=nhdFvtXJf8s&feature=player_embedded

Film o lovu na ptica u Hutovu blatu koji je prikazan u subotu, 05.novembra , na televiziji ARD Europamagazina.

Međunarodno vijeće za za�titu ptica stavilo je ovaj rezervat na popis va�nih ptičjih stani�ta jer je ovaj rezervat najveći ovakve vrste u ovom dijelu Europe kako povr�inom, tako i raznoliko�ću. Ova submediteranska močvara okru�ena Deranskim jezerom dom je 240 vrsta ptica na njihovom migracijskom putu, kao i desetinama vrsta kojima je ovo stani�te stalno prebivali�te. U vrijeme migracija na desetine hiljada ptica preplavi ovo jezero i njegovu okolicu. Tokom zime, u Hutovom blatu odmaraju se ptice selice i patke.

vi�e :

http://www.drustvonoa.org/akcija%20475.html

https://sites.google.com/site/birdinginbih/home

Noa Rescue Team
188597_140157369383151_138191152913106_242143_4892931_n.jpg
85K View Download

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com