Visitor:
Animal Protection > Worldwide Actions > Sweden
Actions Reported to Biteback
 

December 6, 2007 -- Fur Shops are targets in Month of Actions

reported by the Swedish Animal Liberation Front Supporters Group (Djurens Befrielsefronts St�dgrupp):

"1 November 2007 - Gothenburg: Windows smashed at fur shop Kajs Mode. - DBF

3 November 2007 - Gothenburg: Four windows smashed again at Kajs Mode. - DBF

3 November 2007 - Gothenburg: A zoo that keep pelicans, penguins and seals was targeted. Slogans written all along the grey concrete walls of their jail. - DBF

5 November 2007 - Stockholm: Several litres of tar was thrown all over the door to fur shop K�rsn�r Agneta Str�mgren AB. One window was also smashed. - DBF Stockholm

5 November 2007 - Stockholm: The fur shop Drottninggatans P�ls - Kiwi Furs was covered in tar and sloganized with 'fur is murder'. Activists dedicated the action to 'Barry Horne - forever in our hearts'. - DBF

10 November - Stockholm: Windows smashed on fur shop on Brahegatan. - DBF

14 November - Stockholm: The just-replaced windows on the fur shop on Brahegatan was etched and the walls were sloganized. - DBF

21 November - Stockholm: Fur shop K�rsn�r Agneta Str�mgren was again targeted with large amounts of stinking tar. - DBF

23 November - Stockholm: Sign on the fur shop Elsons p�lsatelj� was smashed. - DBF

23 November 2007 - G�teborg: A van that is used for transporting meat was stoned and covered in etching fluid. - DBF

26 November - Stockholm: ABCD Fashion, that sells fur trim, got their front door painted with 'Animal abusers' in red."

Swedish:
"1 november 2007 - G�teborg; P�lsf�rs�ljaren Kajs mode f�r ett skyltf�nster krossat. - DBF

3 november 2007 - G�teborg; P�lsaff�ren Kajs fick fyra rutor krossade med sten. - DBF

3 november 2007 - G�teborg; I Slottsskogen i centrala G�teborg h�lls djur insp�rrade i sm� betongbass�nger f�r n�jets skull. Pelikaner, pingviner och s�lar �r bland de djur som ber�vas sina naturliga behov av att simma, flyga och leva ett v�rdigt liv. Natten till den 3 november f�rvandlades djurparken till en m�ltavla f�r djurr�ttsaktivister som f�rde djurens talan med en burk sprejf�rg. "S�lar �lskar havet", "Vi vill simma fritt - s�larna", "Pelikaner vill leva fritt!", "Pingviner �lskar havet" och "ledsna djur = n�je?" sprejades l�ngs f�ngelsets gr�a v�ggar. - DBF

5 november 2007 - Stockholm; Under m�ndagen den 5/11 h�lldes flera liter tj�ra �ver entr�n till K�rsn�r Agneta Str�mgren AB. Dessutom krossades en f�nsterruta. Aktionen till�gnas aktivisterna i Malm� som forts�tter med sina attacker mot Havg�rds p�ls trots stark repression. V�ga att sikta mot stj�rnorna och dr�mma om ett Sverige utan p�lsbutiker! Tillsammans kan vi vinna! - DBF Stockholm

5 november 2007 - Stockholm; Drottninggatans p�ls - Kiwi Furs fick entr�n t�ckt med tj�ra och slagorden "Fur is murder" och "for Barry" sprejades p� den mest turistt�ta gatan i Stockholm.
Aktivisterna ville p�minna samtliga engelska bes�kare om att det var sex �r sedan deras landsman Barry Horne gav sitt liv i kampen om djurens frig�relse. Barry Horne - forever in our hearts. - DBF

10 november - Stockholm; Gatsten kastas in genom rutorna hos p�lsbutiken p� Brahegatan. Ett ljudligt larm g�r ig�ng som s�kert kostar en sk�n slant i utryckning. - DBF

14 november - Stockholm: Nybytta rutor etsas p� Brahegatan och fasaden t�cks med slagord. - DBF

21 november - Stockholm: K�rsn�r Agneta Str�mgren f�r en h�lsning fr�n stadens djurv�nner. En hink tj�ra t�ms �ver entr�n. - DBF

23 november - Stockholm: P�lsfria fredagen med en promenad p� �stermalm. Elsons p�lsatelj� f�r sin reklamskylt krossad. Ordet "p�ls" sticker i �gonen p� hederligt folk. - DBF

23 november 2007 - G�teborg; En sk�pbil som transporterar k�tt fick pl�ten inslagen p� flera st�llen, rutorna etsade och f�rarf�nstret krossat. K�tt �r mord! - DBF

26 november - Stockholm: P�ls �r inte bara oetiskt, det �r ocks� ol�nsamt! Den h�lsningen skickar vi till �garna f�r ABCD Fashion. Eftersom ni s�ljer p�ls m�lade vi "djurpl�gare" p� d�rren och m�lade resten av butiken symbolisk blodr�d. Sluta utnyttja djur NU! - Anonyma djurr�ttsaktivister"


October 29, 2007 -- More Mink Run Free!

Swedish radio has reported that holes were cut in fences and 3000 mink released from a farm in Skara.


October 27, 2007 -- Recaptured Mink Given a Second Chance

anonymous communique received by activists in Sweden:

"5 weeks ago we read in the media about the raid against the mink farm in H�rryda and that it had been emptied of all animals. Unfortunately it could also be read that about half of the mink were recaptured. Because of that we decided to take responsibility because every individual deserves a second chance. On the night to October 26th the farm was visited again and the first thing we saw was a trap with a mink captured in it, but it was released and the trap destroyed.

After that the cages for 600-700 mink were opened and we also found 100 ferrets at the farm and they were also released. All breeding cards were taken and the slogan 'Everyone wants to live' was sprayed before all traps were destroyed to avoid the need for a third visit.
- DBF"

Swedish:
"F�r 5 veckor sedan s� l�ste vi i massmedia om hur minkfarmen i H�rryda t�mts p� alla dess djur. Dessv�rre kunde man �ven l�sa att ungef�r h�lften av de utsl�ppta minkarna kunde f�ngas in igen. D�rf�r best�mde vi oss f�r att ta v�rt ansvar d� varje individ f�rtj�nar en andra chans. Natten till den 26 oktober bes�ktes farmen p� nytt och vid den f�rsta anblicken hittade vi en f�lla p� omr�det med en inf�ngad mink inuti, men den sl�pptes snabbt ut innan f�llan f�rst�rdes.

D�refter �ppnades burarna till 600-700 minkar och dessutom hittades ett 100-tal illrar p� farmen som �ven de sl�pptes ut. Alla avelskort togs �ven ned f�r att f�rst�ra avelsarbetet. Slagordet "Alla vill leva" sprejades p� farmen innan samtliga minkf�llor och h�var f�rst�rdes - f�r att undvika behovet av ett tredje bes�k.

- Djurens Befrielsefront"


October 18, 2007 -- Stockholm's Unfortunate Fur Merchants

On October 17, SVT (Sveriges Television) reported that attacks against the fur industry in Stockholm are becoming more common and more severe. Click here to view the video.

They report that a fur shop owner, Bertil W�ngberg, woke up to find slogans painted on his home and mailbox, tar poured on a stairway, his car painted and the tires punctured. The report also features G�ran Larsson, who runs one of the last fur shops in the city, scraping black paint from the windows of his shop.

Click thumbnails to enlarge

 


October 15, 2007 -- 102 Hens Liberated

The Swedish ALF liberated 102 hens on the 10th of October. The farm that was hit, Aniagra, outside Helsingborg, was struck a few months ago.

Swedish communique:
"Den 10 oktober slog vi till mot Aniagra utanf�r Helsingborg. H�nseriet har flera g�nger varit m�l f�r djurr�ttsaktioner, senast i juli r�ddades 128 h�nor. I nattens aktion r�ddades 102 h�nor och innan aktivisterna l�mnade Aniagra sprayades flera budskap �ver v�ggarna.

En av aktivisterna uttalar sig s�h�r om upplevelsen p� Aniagra:

- Jag fick en chock n�r jag kom in genom d�rren, jag har bara sett bilder fr�n h�nserier tidigare. Husen bestod av l�nga bursystem i tre v�ningar och g�ngarna k�ndes o�ndliga. I varje bur tr�ngdes flera h�nor och k�mpade f�r sina liv, stressade av den fruktansv�rda livssituationen. F�rs�k sj�lv att s�tta dig in i h�nans situation. Ett desperat liv i en liten bur med n�tgolv, dag ut och dag in, fr�n f�dsel till d�d.

Varje �r f�ds cirka tio miljoner kycklingar i den svenska �ggindustrin. H�lften av dessa �r tuppar som sorteras ut vid f�dseln och d�refter mals ner levande i stora k�ttkvarnar. �vriga �r h�nor som hamnar p� h�nserier d�r de lever i ett och ett halvt �r innan de anses f�rbrukade och slaktas. Under sina korta liv upplever de inget annat �n galler, damm och konstgjort ljus.

Aktivisten forts�tter:

- I natt f�r�ndrades livet f�r hundra av h�norna som nu f�r f�rsta g�ngen kommer f� se solljus och k�nna gr�s under f�tterna, de vi tvingades l�mna kvar kommer aldrig f� uppleva det. S�g mig, n�r fick m�nniskan r�tten att leka allsm�ktig p� det s�ttet? �ggindustrin �r slaveri.

F�r Aniagra �r f�rlusten relativt liten, 102 h�nor kostar inte mycket pengar men i v�ra �gon �r deras liv ov�rderliga. De befriade h�norna omplaceras nu i nya hem d�r de aldrig kommer att exploateras, vanv�rdas eller ignoreras igen utan ses som de vackra, fria djur de �r och f�rtj�nar att vara.

Sist h�nor r�ddades fr�n Aniagra v�grade �garna uttala sig om aktionen eller om djurens �de. Nu fr�gar vi dem:

- Med vilken r�tt g�r ni s� h�r mot djuren? Hur hade ni trivts i burarna?

Tills alla djur �r fria!
- DBF"


October 10, 2007 -- 800 Mink Free

reported anonymously:

"In Hemingsbo just outside Falun (Sweden), the last fur farm in the region Dalarna is located. A farm with small cages and a standing example how the animal welfare laws are constantly ignored. Since 1988 the mink have been guaranteed to behave naturally. But after the politicians betrayal last year about a ban on fur farms there are still 1,5 million mink behind bars. On the night to tuesday around 800 mink finally got to taste freedom when the cages was opened. The slogan 'Fur farm ban introduced' was sprayed on a roof of a shed at the farm. From October 9th 2007 there is a fur farm ban in Dalarna introduced by the only ones the animals can have confidence in - DBF (ALF). With bolt cutters and crow bars we make sure it remains. Always for the animals - DBF"

Swedish communique:
"I Hemingsbo strax utanf�r Falun ligger Dalarnas sista p�lsdjursfarm. En farm med sm�, tr�nga bur och ett sl�ende exempel p� hur djurskyddslagen i Sverige st�ndigt ignoreras. Sedan 1988 har minkarna i lagen garanterats utlopp f�r sina naturliga beteenden. Men efter politikernas svek f�rra �ret om en avveckling av p�lsdjursfarmerna s� sitter 1,5 miljoner minkar fortfarande kvar bakom galler. Natten till tisdagen fick omkring 800 minkar �ntligen smaka p� frihet n�r burarna �ppnades. Slagordet "P�lsf�rbud inf�rt" sprejades p� ett pl�ttak inne p� g�rden. Fr�n och med den 9 oktober 2007 r�der det ett p�lsf�rbud i Dalarnas l�n inf�rt av de enda som djurens kan s�tta sin tilltro till - DBF. Med bultsax och kofot ser vi till att den efterf�ljs. Alltid f�r djuren. - DBF"


October 10, 2007 -- Stockholm Fur Shops Attacked with Paint, Tar and Sledgehammer

recent actions reported on djurens befrielsefront.com:

"Oct 7th - Stockholm. Nothing can ever stop the DBF's determination to wipe out the fur shops in Stockholm. The fur shop Lindskog has hired security and installed alarm systems but that didn't stop activists from emptying a spray can on the newly painted facade. The struggle continues! - DBF

Oct 7th - Stockholm. All windows on fur shop K�rsn�r Agneta Str�mgren were destroyed with glass etching fluid. - DBF

Oct 4th - Stockholm. Several litres of tar was poured outside the entrance of fur shop Tapperson P�lsatelj� on Vikingagatan after that activists had sprayed the store front. - DBF

Oct 4th - Stockholm. K�rsn�r Lundmark outside Stockholm town was covered in a black stinking mess and the area was filled with anti-fur slogans. - DBF

Oct 2nd - Stockholm. A lone activist was almost caught by security guards while spraypainting the fur shop Lindskog, but escaped without problems.

Sep 24th - Stockholm. As explained in a claim earlier in the month DBF revisited the fur shop Polar P�ls & Skinnindustri to etch all of the armoured glass windows that were not broken during the last action. - DBF

Sep 20th - G�teborg. Cirkus signs torn down in Gothenburg. - the Army of the Monkeys

Sep 19th - Stockholm. Furshop K�rsn�r L Lundmark AB was etched. - DBF

Sep 11th - Stockholm. Ten litres of red paint was poured all over the store front and entrance of a downtown fur shop. It is now nearly impossible to tell the fur shop apart from the paint shop next to it. - DBF

Sep 10th - Stockholm. After earlier visits from the DBF all windows at the fur shop K�rsn�r Lindskog had been covered with big wooden boards. The DBF felt sorry for the employees that had to work in the dark and with the help of a big sledge hammer they busted through the boards and windows behind the boards to let the light in once again. All 16 windows was attacked together with their door bell and intercom system. No gratitude from the shop owners is expected, but the minks gratitude will be enough. - DBF

Sep 9th - Stockholm. Furshop Elsons P�lsatelj� was glued and painted with slogans. - DBF"


September 17, 2007 -- 1000 Mink Released

Swedish media is reporting that cages were opened at a fur farm in the village of Rya, in H�rryda, late Sunday night. 1000 mink escaped. Police report that "DBF" was found painted on a shed ("Djurens Befrielsefront," Swedish ALF).


September 12, 2007 -- Paint Cans Emptied on Fur Shop

action report:

"september 4th 2007 - Stockholm: Two windows on the fur shop Polar P�ls & Skinnindustri in Stockholm was smashed with a hammer. We will be back. - DBF

september 5th 2007 - Stockholm: Two spray cans was emptied on the fur shop Lindskog when we painted slogans and glued its locks. Fur is murder. - DBF

september 5th 2007 - Stockholm: Locks were glued and slogans were painted on furrier Ivan Petersson shop in Stockholm. - DBF

Summer 2007 - Stockholm: Several shops have been glued, spray painted and many of their windows have been smashed. - DBF"


July 11, 2007 -- 128 Hens Liberated

anonymous communique received by activists in Sweden:

"During Monday, July 9th, the Swedish record in the liberation of hens was broken. 128 hens were saved from the cages at Aniagra and they will now start their new lives with people that care about them.
They were born without hope, but they have been given new lives and will never again be forced into cages. Animal liberation lives in every animal saved, in every step forward that are secured and in every human that stands up and says: this is it, I had enough of it!

The facility, outside Helsingborg, is the largest in Sweden and keeps 145,000 hens in small cages. Aniangra has been criticized for a long time for keeping hens in illegal cages and the new ones are hardly an improvement from an animal welfare point of view. A stick to sit on, a few plastic pieces forming a so-called nest and a small sandbath don't give the hens a good life. They want to be out in the sun, take a sandbath in freedom and reach out their wings. They have the right to live their lives in freedom, not to be locked inside a cage to be killed when they don't produce enough.

This action was carried out to save the lives of 128 wonderful individuals, but was at the same time a protest against the system and the way we look at animals that allows them to be captive and humiliated for profit.

There might be lots of things that separate us, but the things that we have in common, our ability to feel pain and our will to live our lives in peace gives us a duty to treat all living with respect. The same duty and the same respect forced us to break the law yesterday to save the hens. They would not stand a chance to be freed if it was not for some to break those doors to steal their freedom.

It is very likely the owners have not found out about the burglary in shed 8 yet. Everything in the shed is run automatically: feeding, cleaning and the collecting of the eggs. They are visited every now and then, and according to protocols, several dead hens are always found. During the raid the cages were inspected and lots of dead hens were found.

The egg industry is a mockery to the animal welfare laws and a heavy insult of animal rights. Djurens Befrielsefront (ALF) will never sit still and watch when animals are humiliated in the most disgusting ways. The resistance has begun, the limits are passed.

'It's always right to do what is right'
-Martin Luther King

click thumbnails to enlarge
 

 

 

Djurens Befrielsefront"

Original Swedish communique:
"De f�ddes utan hopp, men nu har de f�tt helt nya liv och kommer aldrig mer att tvingas in i burar. Djurens frig�relse lever i varje djur som r�ddas, i varje framsteg som s�kras och i varje m�nniska som st�ller sig upp och s�ger; det h�r �r gr�nsen, jag har f�tt nog!"

Anl�ggningen, som ligger utanf�r Helsingborg �r den st�rsta i Sverige och h�ller 145000 h�nor i sm� burar. Aniagra har l�nge kritiserats f�r att de h�ller h�norna i olagliga burar, men de nya inneb�r knappast n�gon f�rb�ttring ur djurskyddssynpunkt. En sittpinne, ett "rede" (n�gra plastbitar som h�nger ner) och ett litet sandbad ger inte h�nor ett gott liv. De vill kunna vara ute i solen, sandbada i det fria och str�cka p� vingarna. De har en r�tt att leva hela sina liv i frihet, inte l�sas in i en bur f�r att sedan kasseras n�r de inte producerar tillr�ckligt.

Aktionen genomf�rdes framf�rallt f�r att r�dda livet p� 128 underbara individer men var ocks� en protest mot det system och den djursyn som till�ter att djur h�lls inst�ngda och f�rnedras f�r ekonomisk vinning.

"Det m� vara mycket som skiljer oss �t, men de saker som f�renar oss; v�r m�jlighet att k�nna sm�rta och v�r vilja att leva v�ra liv i fred ger oss en skyldighet att behandla allt levande med respekt. Samma skyldighet och samma respekt tvingade oss att bryta mot lagen ig�r f�r att r�dda h�norna. De hade inte haft en chans att bli fria om det inte vore f�r att n�gon br�t upp d�rrarna och stal deras frihet."

Troligast �r att �garna �nnu inte uppt�ckt inbrottet i skjul 8 �n. Allting i husen styrs per automatik; matning, st�dning och �ggplockning. De bes�ks d� och d�, och enligt protokollen hittas ett antal d�da h�nor varje g�ng. Under aktionen inspekterades burarna och f�rutom hackade h�nor hittades flera d�da.

�ggindustrin �r ett h�n mot djurskyddslagen och en grov kr�nkning av djurs r�ttigheter. Djurens Befrielsefront kommer aldrig att sitta still och se p� n�r djur f�rnedras p� de mest vidriga s�tt. Motst�ndet har b�rjat, gr�nsen �r dragen.

It's always right to do what is right"
-Martin Luther King

Aktionen genomf�rdes av Djurens Befrielsefront som best�r av anonyma aktivister som bryter mot lagen f�r att r�dda liv. Mer information kan du f� om du mailar DBFs frist�ende st�dgrupp p� dbfsg@hotmail.com eller se www.djurensbefrielsefront.com.

Djurens Befrielsefront"


June 4, 2007 -- Fur Shop Attacked

reported by activists in Sweden:

During the night of May 28, the Mboussis fur studio in the Stockholm suburb of V�stertorp was visited by animal activists. Glue was put into all the locks, and all the windows were either etched or smashed with hammers.

Swedish report:
"P�lsatelj� i V�stertorp attackerad

Natten till den 28 maj fick Mboussis p�lsatelj� i stockholmsf�rorten V�stertorp bes�k av djurr�ttsaktivister. Lim sprutades in i samtliga l�s och alla glasrutor f�rst�rdes. Tv� skyltf�nster etsades med budskap och tv� rutor krossades med hammare.

DBF"


May 27, 2007  Action Reports

reported by activists in Sweden:

"May 9 - Fur shop targeted for the third time in a month in Stockholm. All the windows were destroyed with etching fluid. The store front was spraypainted and all the signs were smashed with a hammer. - DBF

May 14 - Locks to another fur store in Stockholm were glued and 20 litres of tar was poured down the stairs to the entrance. - DBF

May 18 - 14 rabbits liberated and released from a meatfarm in Knivsta outside of Stockholm.
- Three people are held as suspects for the action after being caught by police near the farm.

May 22 - A local newspaper reported that 30 hens were liberated from a battery farm in Scania, South of Sweden on May 22. 15 000 eggs were also smashed and slogans and red paint covered the walls and machinery when workers came the morning after.

May 23 - Circus posters torn down in Stockholm. - DBF STHLM"


May 2, 2007  300 Mink Freed

Activists in Sweden report that 300 mink have been released from a fur farm in Eksj�. The same area has been hit 4 times now in less than six months.


April 25, 2007  Diary of Actions

reported by activists in Sweden:

"19 april 2007 - Malm�; Furriers main entrance at his home is redecorated with paint. - DBF

17 april 2007 - Skene; 200 circus posters destroyed. - DBF

16 april 2007 - Stockholm; Furshop Korsnar Lindskog gets all 10 windows etched with glass etching fluid and the sign and house walls are sprayed. - DBF

13 april 2007 - Goteborg; Andreassonsfur shop have locks glued. - DBF

12 april 2007 - Goteborg; The owner to Nicolaous fur shop gets a homevisit and windows are etched. - DBF

10 april 2007 - Goteborg; Nicolaos furshop gets 3 windows destroyed with glass etching fluid. - DBF

7 april 2007 - Malmo; The main entrance of a furriers home is decorated with red paint.

2 april 2007 - Stockholm; A bottle of red spraypaint is emptied on Alsons fur shop and all locks are glued. A few days later an attempt to smash the windows was made unsuccessful, but the windows got marks from it.

14 march 2007 - Alings�s; Vikaryds meatshop got slogans sprayed, locks glued and a window smashed. - DBF

januari 2007 - Boras; Schedvins fur shop have a window smashed - DBF"


March 9, 2007. No letup in attacks on fur industry.

reported by activists in Sweden:

"Direct actions in Sweden this year:

080107 - Vaggeryd: 1000 minks released from fur farm.

0107 - Gothenburg: fur shop etched.

0107 - Boras: fur shop window smashed.

0107 - Gothenburg: a clothes shop selling mink fur etched.

220207 - Gothenburg: fur shop window smashed."


Jan 11, 2007 Window smashed, door etched at fur stores

anonymous report:

"1Jan
Anderssons furstore in Gothenburg entrance door damaged by glass etching solution written the text MURDER on it.
-dbf

10Jan
Schedvins Furstore in Borås
got there window smashed, keep the struggle -dbf"


Jan 8, 07 900 mink freed

Media in Sweden have reported that over 900 mink were released from a fur farm in the town of Vaggeryd. In December, 1000 mink were released from another farm in the area.


Dec 15, 2007.  1000 Mink released.

According to media in Sweden, during the night of December 13 fences were cut, cages opened and around 1000 mink were released from a fur farm in Vaggeryd. The farm has a total of 10,000 mink; unfortunately around 600-700 have been recaptured.

The farmer valued the escaped mink at a half million Swedish Kronas (approx. $75,000)


Dec 6, 2006.  12 hens freed

reported by activists in Sweden:

 "On the night of november 27, three 'open' animal rights activists freed 12 hens from SLU [Swedish University of Agricultural Sciences] research station outside Uppsala. They left behind a flower for the people working there and a letter with their names and details and also the reason why they did what they did.

 SLU claim a big experiment regarding free-range hens has been destroyed and millions lost."


 


Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com