Visitor:

About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations

DR. ELAINE HICKMAN İLE BİR R�PORTAJ

Bu r�portaj Vegan Voice Dergisinde yayımlanmıştır. Dr. Hickman Guardians adında bir dirikesim karşıtı grup s�zc�s�d�r.

Hayvan deneylerinin olumlu sonu�ları oldu mu?

Tıp bilimi ve insan sağlığının gelişmesi anlamında mı? Hayır. Bildiğimiz hayvan deneyleri sonu�ları a�ısından hayır. Sonu�lar bilimsel olmayan metodlardan elde edildiği s�rece mesela bir hayvan modeline bakarak insanın durumu hakkında veri toplamaya �alıştık�a nasıl g�venilir olabilir ki?

Dirikesim neden hala devam ediyor?

��nk� genel olarak bu konuda bilgi sahibi olmayan insanlar dirikesimin tıbbi ilerleme i�in elzem olduğunu d�ş�n�yorlar. ��nk� dirikesimin devam etmesinde �ıkarı olanlar var. Hayvan deneyleri bir�ok şirketin belirli sonu�ları �retmesini sağlayan bir ortam sağlıyor. �rneğin, ila� firmaları �r�nlerinin g�venilriliğini kullandıkları t�re g�re kanıtlayabilir de kanıtlamayabilir de.

Avustralya’da hayvan deneyleri ne kadar sık yapılıyor? Hangi end�striler zanlı durumda?

Ne yazık ki Guardians sınırlı oranda yerel verilere ulaşabiliyor. Kapalı laboratuar kapıları ardında tutulan bilgilerden s�z ediyorum. Bizim amacımız işte bu kapıları a�mak. Eğer kaynaklarımız olsaydı, bu soruyu araştırmak �ok �ok �nemli olurdu. Bizler genelde ABD’deki gibi dirikesim karşıtı kuruluşların bilgilerine dayanıyoruz. Kozmetik, ila�, tarım, askeri tıbbi ve eğitimsel anlamda bir �ok end�stri hayvan deneylerini destekliyor.

Kozmetik şirketleri i�in tavşanlar �zerinde hala Draize testi uygulanıyor mu?

Bizim bildiğimiz kadarıyla Avustralya’da Draize testi uygulanmıyor ama hala denizaşırı �lkelerde devam ettiğine inanıyoruz.

Guardians ne zamandır iş başında ve ne kadar mesafe katedebildiniz?

Şu anda 10 yıldır bu meselenin i�indeyiz. Zaman i�erisinde bir �ok değişikliklere tanık olduk, ama ama�larımızı ger�ekleştirmek i�in daha fazla fona ve g�n�ll�ye ihtiya� duyuyoruz.

Guardians dirikesime tamamen bilimsel birbakış a�ısından bakarak karşı �ıkıyor. Neden manevi bir platform değil de bilimsel bir bakış?

Bizler manevi anlamda yapılan baskıların �ok az sonu� verdiğini g�rm�ş durumdayız. Sorular genelde bilim insanlarından gelecektir: Hangisi �zerinde deney yapmamızı istersiniz- k�peğiniz mi bebeğiniz mi? Şeklinde sorular. Bu soru, insanları ahlaken yanlışı olsa da insanların koşullarını iyileştirmek anlamında bu t�r deneylerin yapılmasının gerekli olduğu şeklinde yanlış bir y�ne s�r�kleyecektir. Bu davranışı eğitebilmeliyiz.

Bir �ok bilim insanı /dirikesimci ile tanıştınız. Bu insanlar nasıl olur da bir yandan bilimsel metodolojiye b�y�k hayranlık duyarken �te yandan mesela maymunlar AIDS olmasa da bu hayvanların AIDS testlerinde kullanılması hakkında rahatsızlık duymazlar? Bu insanlar mantığı bir sembol olarak alıyor ve sonra da eylemleri ile onu reddediyorlar. Ne d�ş�n�yorsunuz?

Bence bu t�r bilim insanları metodolojilerinde mantıklı olduklarını d�ş�n�yorlar ��nk� olayı esas g�r�nt�den koparmış durumdalar. �n ve para gibi akademik hedeflerle dikkatiniz s�rekli dağıldığı zaman sağ duyunuzu ve aklınızı kullanmanız zorlaşır.

Sizce dirikesimciler hayvan deneyleri ile alakalı gelenekselleşmiş bakış a�ılarını değiştirmeye hazırlar mı?

Evet. Bazı dirikesimciler b�y�k değişimler yaşadılar, bazı kesin ger�ekleri idrak ettiler ve dirikesim karşıtı harekette b�y�k adımlar attılar. Bu t�r değişiklikler halk onların eylemlerini desteklemediği zaman daha da �oğalacak, fon kaynakları, y�netim desteği �ekildiğinde daha da �oğalacak.

Xenotransplantasyon( iki farklı canlı t�r� arasındaki h�cre,doku veya organ nakli). Hangi hayvanlar kullanılıyor ve bu olay hala devam ediyor mu Avustralya’da?

Bu t�r bilgiler kapalı kapılar ardında tutuluyor. Ama yaşananın da aynen bu olduğunu d�ş�n�yoruz- Avustralya (şu anki dirikesim tavrıyla) neden xenotransplantasyon sirkine katılmasın ki? Farklı t�rlerden binlerce hayvan kullanılıyor bu deneylerde.

Dirikesim, bu işe girişenler i�in kazan�lı bir iş: bunu durdurmak i�in ne yapmamız gerekiyor?

Dirikesim hakkında kendinizi eğitin, başkalarını eğitin. Guardians gibi kuruluşları destekleyin. Dirikesime para yatıran kuruluşları desteklemeyin. Bir �ok kuruluş halktan gelen para akışına bağımlıdır ve bu da belli bir halk tavrını gerekli kılıyor. H�k�metten de vergilerimiz dolayısıyla doğrudan olmasa da desteklediğimiz belli araştırmalar hakkında aynı şeyleri yapmasını isteyin.

Hayvan hakları hareketine nasıl katıldınız?

Ben hayvan hakları hareketinde değilim. Hayatımı belli prensiplerle yaşamayı se�iyorum, ama hayvan hakları hareketindeki odak noktam ger�ek araştırmalar, tıbbi ilerlemel ve insan sağlığı �zerine.

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com