Visitor:

About ALF > Worldwide Actions > Turkey

KEITH MANN RÖPORTAJI

Claudette Vaughan

Keith Mann hareket içerisinde iyi tanınan, sevilen ve hayvan �zg�rl�ğ� i�in bir �ok fedakarlıklarda bulunmuş bir isim.

Sizin eylemciliğinizi d�ş�nd�ğ�mde aklıma bir asker geliyor. Sonu�lara, koşullara veya fikir ayrılıklarına bakmaksızın konumunuzu aynen devam ettirdiniz. Duruşunuzdan asla taviz vermediniz ve hayvan �zg�rl�ğ� i�in uzun s�reler boyunca hapis yattınız. Siz kendiniz eylemciliğinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Riskli, zevkli, hakiki, bunların hepsini i�eriyor. Bir yaşam bi�imi; �ok uzun zamandır burada bunu yapmak i�in bulunduğumdan eminim ben. Bildiğim şeyleri bildikten sonra başka bir şey yapmam m�mk�n değildi.

 

 

Sizin kim olduğunuzu bilmeyenler i�in kendinizle ilgili biraz bilgi verir misiniz? Nasıl başladınız, sizi etkileyen ne oldu vb?

Belli şeylerden s�z etmeyi unutan eğitim sistemimizin zincirlerinden kurtulduktan sonra dikkatimi ger�ekten �nemli şeyler �zerinde topladım. Mezbahada yaşadığım tecr�be benim i�in �ok kaba bir uyanış vesilesi oldu. Ete olan ilgimi kesip attı ve genelde yaşanan hayvan s�m�r�s� hayatımı b�t�n bi�imleriyle bunu sona erdirmek i�in adamamı sağladı. Her g�n birşeyler yapan eylemcileri duymak da hayvan s�m�r�s�n�n varlığı kadar beni tetikliyor. Bence insan, en zayıf ve incinmeye en a�ık varlıklar i�in hi�bir koşul olmaksızın merhametini sunmadık�a evrim ge�irmiş olmayacak, giderek daha �ok sayıda insanın g�sterdiği bir �zellik bu ve beni �ok �mitlendiriyor. Beraber �alışıp bireyler ve bir hareket olarak kendi g�c�m�ze inanırsak d�nyayı değiştirebileceğimize inanıyorum.

3 yıl �nce bir laboratuara girip 600 fareyi serbest bıraktınız. Bu fareler Botox i�in test edileceklerdi. Bir TV r�portajında hayvanlar �zerinde deney yapanların bizleri yanlış bir yola s�r�klediklerini s�ylediniz. Hayvanlar �zerinde deney yapmak i�in milyarlarca pound yatırım yapıyorlar ve insanları da g�rmezden geliyorlar. Bu konu �zerine d�ş�ncelerinizi alabilir miyiz?

Hapisanede �ıkarlarına uyduğu s�rece en k���k bir şiddetin bile uygun olduğunu d�ş�nen insanlarla zaman ge�irdim, ger�ekten �ok k�t� insanlarla zaman ge�irdim. Bu t�r insanlar dirikesim laboratuarlarında hayvanlara şiddet uygulanmasını savunuyorlar ve bu şiddetin bir sonucu olarak insanların g�rd�ğ� zararı da umursadıkları filan yok. Benim �ıkarıma olsun olmasın gene b�yle bir vahşiliğe karşı �ıkardım, ama ne yazık ki burada benim �ıkarıma olan bir şey yok, ne de toplum i�in b�yle bir durum s�z konusu burada. Aslında tam tersi doğru, hayvan deneylerine olan akıl dışı bir inan� y�z�nden hayatlarımız ve sağlığımız tehdit altında. B�t�n bu bilgiler dirikesime karşı i�g�d�sel bir destek gibi geldi, ama hayvanların yaşadığı b�t�n bu acıların aslında boşu boşuna olmakla kalmayıp bizler i�in de tehlikeli olması ne kadar �z�c�. Hastaneler kapatılırken hayvan deneyleri s�rs�n diye milyarlar harcıyorlar!

Hayvan deneyleri, bizlere insan sağlığı hakkında hi� bir şey �ğretemez, ve asla g�venilir değildir. İnsan i�in iyi bir model olsaydı milyarlarca test yapmaya gerek kalmazdı, b�t�n hastalıklar i�in tedaviler bulunurdu olurdu, Seroxat ve Vioxx gibi ila�lar insanları �ld�rmeye devam etmezdi.

Colin Blakemore ve Brian Cass gibi insanlarla alakalı ger�ek d�ş�nceleriniz nedir?

İnsan evrimini geciktiren kalpsiz canavarlar. Yaşamak i�in yalan s�yleyen korkaklar bunlar.

Brian Cass son zamanlarda SHAC tarafından bir beagle yavrusunun HLS �alışanı tarafından d�v�ld�ğ�n� g�steren videonun on yıllık olduğunu ve hepimizin �artık bunları geride bırakmamız gerektiğini, ��nk� k�lt�r�n ilerlediğini� s�yledi. Buna ne dersiniz?

Dirikesim bir yalana dayanır ve bu su�u işleyen insanlar bu konuda yalan s�yledikleri ger�eğiyle bilinirler. George Bernard Shaw�un şu s�z� vardır: �Hayvanlar �zerinde deney yapmakta teredd�t etmeyenler bu konuda yalan s�ylemekte de teredd�t etmeyeceklerdir�. Ne kadar da doğru s�ylemiş! �alınan ev hayvanlarının deneylerde kullanıldığını ortaya �ıkardık, deneylerin boş yere birbirini tekrarladığını ispatladık, deneylerde zul�m olmadığı yalanını da ifşa ettik. Wickham�ın laboratuarına girdiğimde kozmetik deney yasağı ve LD50 testlerinin yok edildiği iddiası da yalanlanmış oldu, ��nk� yapılan deneylerin gereksiz olduğu iddia edilemeyeceği gibi hepsi de tıbbi araştırmalar i�in son derece gerekliydi, ger�ek bu.

Yabancıların dirikesim laboratuarına yaptığı her saldırı ya gizli �alışanları ortaya �ıkarmıştır ya da gecenin karanlığında artık kurumlaşmış bir zulm�n, ihmalin ve boşu boşuna yapılan �alışmaların hikayesini ortaya koymuştur. Bu y�zden birka� ��r�k elma �ıktı diye, birka� k�t� olay oldu diye sırlardan ve yalanlardan �rd�kleri duvarın arkasına saklanmanın ve b�yle �rneklere karşı tavır almanın bir faydası yok. Huntingdon Life Sciences şirketi moronlara uygun bir iş bulma merkezi. Sokaklarda, şirketin kapılarında bazılarıyla tanıştığım i�in bilerek s�yl�yorum bunu. �l�m�ne işkence ettikleri hayvanlar zerre kadar umurlarında değil bu adamların! İyi insanlar hayvanlara k�t� şeyler yapmazlar, bu y�zden o ruhsuz Cass ne derse desin, her g�n 500 hayvanın işkence g�r�p par�alandığı o en g�venlikli binalarında ger�ekten gerekli veya iyi hi� bir şey olmuyor.

Sizin gibi bir hayvan hakları eylemcisinin senelerce hapse girerek hayvanlar i�in en b�y�k fedakarlığı yaptığınız s�ylenir, ama şu anda yoğun g�r�şlerinizden dolayı bir eleştiri bombardımanı altındasınız. Hi�kimseyi �ld�rmemiş birisinden sistem neden bu kadar rahatsız oluyor? Başka eylemcileri etkileme olasılığınızdan dolayı olabilir mi sizce bu?

Bence kişisel bir şey değil. B�y�k bir hareketin �yelerine saldırıyorlar. Stat�konun korktuğu şey bizim yaptığımız şey aslında, yoksa kimsenin canı yanmış filan umurlarında değil. Hapiste masum insanlara kendi �ıkarları i�in iğren� şeyler yapmış insanlarla tanıştım ama aldıkları ceza yaptıklarının yarısı etmezdi! Hayvanları s�m�ren insanlarsa uyguladıkları şiddetten dolayı daha da az ceza alıyorlar. Eğer dirikesim ortadan kalkarsa tonlarca para kaybedecek insanları uyandırmış durumdayız, ayrıca HLS gibi mesela orada 1000 kişi var, b�yle şirketler olmasa işsiz kalacak insanlar var, o y�zden bize nazik davranılmıyor olması hi� şaşırtıcı değil!

Hayvanları kurtarmak i�in �eşitli mekanlara girdiğinizde unutamadığınız bir şey g�rd�n�z m� hi�?

Genellikle sadece kapıyı a�arken. Bir keresinde gizli bir polis grubu pusuya yatmış beni bekliyordu. Bunun uzun s�reli bir etkisi oldu benim �zerimde. Hayvanların katlanmak zorunda oldukları o korkun� sıkıntı duygusu bence en �z�c� şey, bulundukları yer ne kadar temiz ya da hayvanlar ne kadar sağlıklı olursa olsun, elbette dirikesimin en �nemli etkilerinden birisi de hayvanların yaşadıkları sıkıntıdan zihinsel olarak dağılmaları.

Sizin i�in �nemli olan ne?

Kabadayılıktan ve zalimlikten nefret ediyorum. Yemeği seviyorum. Bu y�zden veganım. Bunlardan s�z etmek benim i�in �ok �ok �nemli ve vaktimin de �oğunu alıyor. Filistinlilerin �zg�r olduğunu g�rmek gibi �ok derin bir arzum var. D�nya �zerindeki etkimi m�mk�n olduğunca azaltmaya �abalıyorum.

Eylemcilik anlamında şu anda nerede bulunuyorsunuz?

Wickham baskınının ardından gelen cezamı �ektim. Bir şeylerle meşgul olmak zorundayım, genellikle de başa �ıkabileceğimden daha fazla bir şey olmalı bu! D�n Londra�da SHAC y�r�y�ş�ne katıldım, polisin biri beni kaldırımdan itti, diğer ikisi de bildiri dağıtıyorum diye beni tutuklamakla tehdit etti. İzin verelim mi vermeyelim mi diye asırlar harcadılar. Hareket �zerine yazdığım bir kitabı bitirmek �zereyim: A Historical Look at the Animal Liberation Movement from Pythagoras and plutarch to the Animal Liberation Front and Justice Department (Pitagor ve Pl�tark�tan ALF ve Jusctice Department�a dek Hayvan Hakları Hareketine Tarihi Bir Bakış) kitabının yanı sıra başka birka� proje �zerinde daha �alışıyorum.

İngiltere H�k�meti barış�ıl protesto g�sterilerini yasaklamaya a�lışıyor. Her t�rden muhalefeti sindirmeye y�nelik yoğun bir �aba var. Keith Whitburn, John Ablewhite ve John Smith�e hakim tarafından Hall Ailesine aleyhine yani �iftlikte hint domuzu �retenlere aleyhine kampanya d�zenledikleri gerek�esiyle 12 senelik hapis cezası verileceği �ğrenildi. Bu konuda ne d�ş�n�yorsunuz?

Bence heyecan verici zamanlarda yaşıyoruz ve sert bir tepki vermekten geri durmamak lazım. S�z�n� ettiğiniz o insanlar merhametleri sebebiyle hapiste yatan diğerleri kadar değerli arkadaşlardır, bu y�zden durumlarını k���mseyici davranmak yanlış olur; ama ger�ek şu ki bizler kendi başarılarımızın kurbanlarıyız. Onlar bize bu kadar k�t� y�reklilikle saldırıyor olmasalardı eylemlerimizin sonu�ları hakkında ger�ek bir fikrimiz asla olmayacaktı.

�Huntingdon b�y�k mesele. Huntingdon d�şt�ğ� zaman bir �ok ila� şirketi işten �ekilip başka �lkelerde �alışacağını s�yl�yor. Bu end�stri yavaş yavaş yıkılacak� şeklinde bir yorumunuz var. H�k�metlerin �nceliği Huntingdon ile mi devam etmeli yoksa kendini daha mı ilerletmeli ne dersiniz?

Yarattığımız şeyin temel par�alarından birisi dikkatimizi odaklayabilmektir. Bu k�t�l�kleri yapanlarla alakalı modern fikirleri �ğrenmek i�in b�yle i�g�d�sel bir merak var ama, bu fikirler o kadar �ok ki. Bir avu� insan bazı b�y�k meselelerle alakalı b�y�k etki yaratmayı başardı. Bunu yapabilmeye ona inanırsak, mazeretler g�stermektense bunun i�in �abalarsak hepimiz muktediriz.

�Hapisten korkmayın� dediğinizi hatırlıyorum. Hapise dayanmak ne kadar zor? Koğuş arkadaşlarınızla vegan/hayvan hakları eylemcisi olmak ile ilgili bir şeyler s�ylediniz mi hi� yoksa hi� bir şey anlatmadınız mı? Hayvan hakları konusunu zerre kadar umursamayan insanlarla beraber olmak nasıl birşeydi?

Daha �ok kendi kendimeydim, ayrıca kiminle arkadaş olduğum konusunda da olduk�a se�ici davrandım. B�yle davrandım. Aslında meseleleri konuşmak ve aramıza katılacak insanlar olması anlamında �ok imkanlar vardı ama hayvanlara da sempati duyulmasını sağlayacağınız t�rden idel bir yer sayılmaz orası. ALF mahkumu herkesin tanıştığını s�ylemeye can atacağı t�rden birisidir. Bir keresinde hapiste, yaptığım eylem sebebiyle ne kadar para aldığımı ısrarla sormuşlardı ; ama ben de onlara yaptığım şeyi sadece yapılması gereken şey olduğuna inandığım i�in yaptığımı s�ylemiştim. Haftalar sonra bu ısrarcı sorular dolup taşan mektuplarla yavaş yavaş azaldı,��nk� onların dış d�nyayla alakası solmuş bir anıya d�n�şm�şt�.

Hapisane korkulacak bir şey değildir. Eylemlerimizin sonu�larından korkuyorsak o zaman yaptığımız şey hayvanlara zarar vermek olur. Hayattaki bir �ok şey gibi korku, ger�eğin kendisinden daha k�t�d�r ve hapis korkusunu yenebilseydik, �zg�rl�ğ�m�z� daha b�y�k bir dava uğruna feda edebilmeyi g�ze alabilseydik, hayvan �zg�rl�ğ�n� elde etmekten alıkoyamazlardı bizleri. Ne yazık ki bir fark yaratmak i�in rahatımızı bozmak zorundayız, ger�ek aynen budur. Hayvanları neredeyse hi� umursamayan insanlara bu kadar yakında olmak zorunda kalmak, hayvan hakları savunucularından gelen b�y�k destek sayesinde katlanılması daha kolay bir şey oluyor. İşte bu da gurur duyabileceğimiz başka bir şey.

�eviri: CemC

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com