Visitor:

About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

NO COMPROMISE 2005

OYUN BİTTİ: ALF’İ CİDDİYE ALMAK

ANTHONY J. NOCELLA, II

“Eğitim olmadan, bu d�nyada hi�bir şey başaramayacaksınız.” Malcolm X

Devrimci grupların kuruluş kuramlarına dair araştırmamı y�r�t�rken ALF’in zayıf noktasını aramaya başladım. Her insanın, kurumun ya da grubun muhakkak zayıf bir tarafı oluyor. ALF’inkini keşfetmek i�in ALF’in doğası ile ilgili neler d�ş�nd�klerini �ğrenmek amacıyla �nde gelen bazı kişilerle bağlantı kurdum ve bu konuyla alakalı r�portajları okuyarak, bazı hayvan hakları belgelerini inceledim. Sonu� olarak, ALF’in en �nemli zayıflıklarını i�eren d�rt adet �zellik buldum:

1- ALF’e dahil kişiler �oğunlukla ALF’in toplumun geneline sunduğu ciddi tehditi genellikle anlamıyorlar. Bu y�zden de eylemlerinin i�erdiği risklerin ve sonu�larının farkında olmuyorlar.

2- Bu insanlar ALF’in itibarını sarsıp tavizde bulunuyorlar; diğer h�crelerdeki kişileri aldıkları cezaların azaltılması i�in yetkililere ihbar ediyorlar.

3- İnsanlar romantik bir ilişki i�inde bulundukları insanlarla eylemler d�zenliyor, ve eşlerini sırdaşları olarak belliyorlar, bu da bir takım sorunlar yaratabiliyor.

4- Her ne kadar ALF merkezi bir �rg�tlenme tipinde olmasa da gruba dahil olan olmayan bir �ok insan tarafından ALF’in sahiplenildiği, belli bir kliğe veya kişiler arası hiyerarşiye dahil edildiği g�r�l�yor.

Bu yazının amacı �zellikle birinci maddeye işaret etmektir- yani ALF’in ciddi bir politik tehdit olarak algılanması, �yelerin eylemlerinin i�erdiği riskleri ve sebep olduğu sonu�ları anlama ihtiyacından s�z etmektir.

Eğitim

ALF’in ciddiliğinden s�z ederken tartışılması gereken �nemli bir konu eylemlere m�dahil olmuş kişilerin ALF bildirileri ve temel prensipleri �tesinde ALF hakkında edindiği eğitimdir. Bir r�portaj sırasında eski bir ALF politik tutuklusu olan Gary Yourofsky hi�bir akademisyenin ya da eylemcinin aynı etkiyi g�stererek yapamayacağı bir şeyin altını �izdi. Genel olarak ALF ve ALF’i destekleyenler i�in bir sonraki adımın ne olması gerektiği sorulduğunda Yourofsky ş�yle konuştu:

“�ncelikle eğitim en etkili eylemcilik bi�imidir. Bir kafesi a�mak, bir hayvanı toplama kampından kurtarmak da aynı derecede �nemli. Her insan �mr� boyunca 3.000 hayvan yer. 25, 50 veya 100 kişilik hatta 450 kişilik sınıflara ders verdiğinizde beş, on veya elli kişi vegan olmaya karar verir. Yeni vejetaryenlerle yeni verganlarla yemeyecekleri hayvan sayısını �arpın, işte buna hi�bir �zg�rl�k hareketi erişemez. Mesela 95 �niversitede 6.000 �ğrenciye bu konuda sunu yaptığınızda, ben 2003’te bunu yapabilmiştim, 1.000 vejetaryen/vegan doğmuş demektir. Eğitim olmaksızın kurtuluş olamaz. Ancak kurtuluş olmaksızın da eğitim olamaz.

ALF savaş�ıları anonim ve gizli �alışmalar yaparak sonu�lar elde etmeye devam etmelidir. Bunu değiştirmek istemem. ALF, anonimliği ve korku etkeninden dolayı b�y�k zaten. Hayvanları s�m�renler ALF ile ne zaman tanışacaklarını asla bilemezler. Bu aynen bu şekilde devam etmeli.

Ben ALF destek�ilerinin ALF’in mesajını sınıflara taşıması gerektiğine inanıyorum. �rneğin 60 dakikalık bir sunum yaparak, video g�sterisi yaparak ALF’in neden var olduğunu ve ALF eylemcilerinin neden Harriet Tubman ve The Underground Railroad hareketine benzediğini a�ıklamalılar. Yaptığım konuşmaların hepsi bir �niversitenin we sitesine girerek Akademik B�l�m sayfasına tıklamakla başlıyor. Ardından gerekli b�t�n departmanlara bakıyorum, mesela Felsefe, Sosyoloji, �evrebilim, Sağlık, İngilizce, Basın Yayın, Din sınıfları gibi. Ardından b�t�n profes�rlere mail yolluyorum ve her birisinden sınıflarında hayvan haklarıyla alakalı bir �alışma yapmama izin vermelerini rica ediyorum. Aldığım cevaplar şaşırtıcı. Y�zlerce okul ve profes�r beni veganizm ve hayvan haklarıyla alakalı ciddi sunumlar yapmam i�in davet etti. Aldığım yanıtların %90’ı m�kemmel. �ok az tartışma oluyor. �ok az kavga oluyor. Veher seferinde ulaşmamız gereken insanlara ulaşıyoruz: et yiyen insanlara. Hayvan Hakları konferansları sadece insanlara vaaz vermekten ibaret. Veganların veganizmi bilmesine gerek yok, evet, ilham vermek �nemli ama artık eylem zamanı. Vaaz verilmesi gereken insanlara vaaz et. Eğitime ihtiyacı olanlara eğitim ver. D�n�şmesi gereken insanları d�n�şt�r. Bu stratejiyle hayvanlar daima kazanırlar.”

UCLA Paulo Freire Kurumu Ekopedagoji B�l�m� Başkanı ve GetVegan.com kurucusu Richard Kahn’ın g�r�ş� de eğitim kuramını destekliyor: “Akademisyenler hareket i�in değerldir, ��nk� ALF eylemlerinin meydana geldiği tarihi, k�lt�rel ve kuramsal bağlamı a�ıklayarak yardımcı olabilirler ve bunu yaparken (ki bunu yapmadıklarını biliyoruz!) hem nazik hem de olduk�a sade bir tavır i�inde de olabilirler.”

Steven Best’in yazısı “ALF’i Desteklemiyorsunuz ��nk�...” akademik/eylemci yazı t�r�ne iyi bir �rnek, bu yazıda sunumun �nemi hem sade hem de nazik bir tavırla belirtiliyor:

“Hayati bir �nemi var; ��nk� ALF gibi bir grubun promosyonunda ve onunla alakalı tartışmalarda kullanılan dil ve stil - v�cut dili ve fiziki sunum da dahil buna-grubun toplum g�z�ndeki imajını zedeleyebilir ya da ona yardımcı olabilir. Şimdi, burada s�z�n� ettiğim şey ALF’in otoriter ve elit bir davranış kalıbı geliştirmesi değil, ayrıca ALF’in daha anaakım bir politika izlemesi gerektiğini de s�ylemiyorum, ama medya �ağında anlaşılabilir ve hoşlanılabilir bir grup mesajı sunma yeteneği stratejik bir gereklilik gibi g�r�n�yor. Mesela Zapatista �rneğine bakalım… Zapatistalar 1994’te halk i�in �nem kazandı; askeri bir kuruluş olsalar da onlarla alakalı d�zinelerce kitap, d�nya �apında konferanslar, onlara yardım etmek isteyen uluslararası sivil kuruluşlar var. Bunun sebebi liderleri Subcomandante Marcos’un sadece bir akademisyen değil ,ama edebiyat konusunda aydın olması olabilir mi? Marcos’un medyayı m�cadelelerinin evrensel �zelliklerinden s�z etmek i�in kullanımı EZLN hareketine d�nya �apında m�ttefikler ve destek sağlamıştır.”

ALF o halde devrimci ve militan cephelerin pop�ler meşruluğu nasıl sağlayacağı konusunda bir daha d�ş�n�p bir daha inceleme yapmalı. Anlaşılan o ki kuruluşu �evreleyen eylem değil –mesela bir metronun bombalanması gibi- ama halk i�in eylemi yapanın grubun kimliği �nemlidir. IRA bunun m�kemmel bir �rneği. IRA insanları �ld�rd� ve İrlanda’yı kurtarmak i�in �ld�rmeye de devam ediyor, ve hala IRA �yesi olmayan bir �ok insan tarafından �zg�rl�k savaş�ıları olarak g�r�l�yorlar, aynen Zapatistalar gibi. Diğer yandan şiddet eylemleri y�r�ten silahlı bir grup ter�rist veya s�zde gerilla olarak g�r�lebilir. Elbette uzmanların g�r�ş�ne g�re ALF en azından şimdilik Zapatistalar veya IRA gibi ciddi bir militan ya da devrimci bir kuruluş değildir. ALF’in pop�ler imaj gibi bir sorununun olmaması, ALF’i destekleyenlerin grubu ciddiye almıyor olmalarıyla alakalı olabilir. Yani: ALF eylemleri ve bildirileri dışında ALF ile alakalı ciddi analizler, tartışmalar, konferanslar ve yazılar son zamanlara dek olmamıştır.

ALF’in kendi imajıyla olan ilişkisine dair başka samimi g�r�şler de var, mesela uzun zamandır eylemci olan Josh Harper kendisinin yaptığı video �alışmasının ALF’in meşrulaştırılma s�recine yardımcı olmak i�in ya da halkın g�z�nde ALF’in kabul edilebilirliğine yardımcı olması i�in yapılmadığını s�yl�yor:

“ Daima videolarımın insanları vicdanlarına g�re hareket etmeleri i�in cesaret vermesi amacına hizmet ettiğini s�ylemişimdir, bu gezegen �zerindeki doğal yaban hayatı ya da b�t�n �zg�r hayat bi�imlerini savunan militan bir hareket i�erisinde nereye oturduklarını sorgulamalarını istemişimdir insanların. ALF’in meşruluğunu ya da hayvan �zg�rl�ğ� hareketinin IRA ya da EZNL gibi profesyonel g�r�nmesini sağlamak gibi bir niyetim hi�bir zaman olmadı. Bazı ALF h�creleri bu gruplarla benzerlikler g�sterebilir, ama ALF bir�ok a�ıdan farklı. Bu farklardan en �nemlisi ALF’in profesyonellerden oluşmaması. ALF’e katkıda bulunmak i�in bir savaş konseyinin iznine gerek olmadığı gibi �zel yeteneklere ya da komutanınızın emirlerini yerine getirmeye de gerek yok. ALF’e katılmak i�in hayvanlar i�in gerekli riskleri g�ze almanız yeterli.”

Harper ; Zapatistas, IRA veya Bask gibi diğer devrimci gruplarla paralel olarak ALF’in tutarlı ve ciddi bir tehdit oluşturduğuna dair bir tespit yapmasının yanı sıra �nemli birşeyin de altını �izmiş oluyor: Bir �ok ALF sempatizanı grubu profesyonel �zg�rl�k cephesi olarak bi�imlendirmek istese de ALF’in kendisi bunu istemiyor olabilir, bu organizasyon hatta �zellikle bu hedefe zıt bir şekilde de �alışabilir.

Profesyonellik

Sonunda, grubun kapsayıcılığından hi� bir şey yitirmeden profesyonel olarak eğitimli ya da yetenekli kişilerden oluşmayan bir grup i�in meşru veya profesyonel bir imaj oluşturulabilir mi bunu d�ş�nebiliriz şimdi. Profesyonellikle ALF profili yanyana getirildiğinde No Compromise dergisinden Nicholas Hensey’nin şu s�zlerini burada g�z �n�ne alabiliriz:

“Bence sakınmamız gereken ve giderayak ALF’e daha �ok bulaştığını hissettiğim imaj, ALF’in sabotaj ve kurtarma işinde m�kemmel eğitim almış profesyonellerden oluşmuş bir organizasyon olduğuna dair imajlardır. Bu imaj, amat�rlerden oluşmuş bir grup imajından �ok daha zararlı bir imajdır, ��nk� ALF’in, hareketin geri kalanından ayrı , kopuk elit bir g�� olduğu gibi bir algı yaratmaktadır.”

The Underground Railroad hareketinin bu yeteneklere ihtiyacı yoktu. Aslında tek gereken cesaret ve y�rekti. İşte bu ciddiyet ALF’i stat�koyu değiştirebilme kapasitesine sahip bir organizasyon gibi g�sterecek meşru bir platform oluşturabilecektir, yoksa ALF’in eğitimle insanlardan oluştuğu gibi yanlış retoriklerin işe yaramayacağı ortada. Bana g�re ALF’in profili entelekt�el olarak eğitimli, farklı gruplardan insanlardan oluşuyor.

Arissa’nın kurucusu ve eski Earth Liberation Fromt s�zc�s� Leslie James Pickering şuna inanıyor:

“Profesyonellik �zg�rl�k m�cadelelerinde hareketin kuruluşları kullanarak g�� ve iktidar kazanmasında �nemlidir. Kitleleri ve imparatorluğu hareketi ciddiye almaları y�n�nde etkilemek i�in bir par�a profesyonellik gereklidir. İmparatorluk �zg�rl�k hareketini kirletmek i�in her t�rden fırsatı değerlendirecektir, ve işte bu noktada profesyonellik eksikliği bunun meydana gelmesini kolaylaştırır. Ne yazık ki �ağdaş �zg�rl�k hareketlerinde �ok sık rastlanan bir durum. Ayrıca hedef kitle i�in s�z konusu �zg�rl�k m�cadelesinin m�cadelenin kendisini ciddiye alması �nemlidir; ��nk� insanların bu kendilerini m�cadeleye katılmaya zorunlu hissetmeleri i�in, hareketin başarabilme şansının olduğuna inanabilmeleri lazımdır. Bir �zg�rl�k hareketinde profesyonellik eksikliği inandırıcılığa zarar verir. Ancak, insanların ihtiya�ları ve �ıkarları uğruna profesyonellik �l�mc�l bir hatadır, �ağdaş �zg�rl�k hareketlerinde �ok sık rastlanan bir hatadır. Profesyonellik duyguları �ld�rebilir, uğruna m�cadele verilen varlıkları yabancılaştırabilir. Bir �zg�rl�k hareketine profesyonel bir �zellik kazandırmak işin kolay kısmıdır. Bu amaca hizmet eden ve başaran �ağdaş bazı hareketler olmuştur ama bunlardan hi� birisi nihai �zg�rl�ğ� sağlayacak t�rden bir katılımı sağlamak konusunda başarılı olamamıştır. M�cadelenin �ncelikle ve acil olarak insanların �ıkarları ve ihtiya�larıyla ilişkilendirilmesi �nemlidir, ardından da bir miktar da olsa profesyonelliğin işe karışması gerekmektedir. Bir �zg�rl�k hareketinin başarılı olabilmesi i�in inanılmaz bir adanma ve katılım gerekir, bu da ancak m�cadelenin insanların fiziksel gereksinimleri ve arzularıyla, derin duygusal ihtiya�larıyla bağlantı kurabilmesine bağlıdır.”

Profesyonellik o halde kişinin yaptıkları işi ciddiye almasına bağlıdır yoksa sahip olduğu eğitime bağlı değildir. Eğer insanlar yaptıkları işi ciddiye almak istiyorlarsa davalarının amacı uğruna eleştirilmeye istekli olabilmelidir, uğruna hareket ettikleri davaya uygun bir hayat tarzı yaşayabilmelidir ve bu davaya hizmet eden bir tavır i�erisinde bulunabilmelidir.

Sosyal İlişkiler Platformu

ALF destek�ileri halk tarafından anlaşılmayı hedefliyorlarsa farklı sosyal yardım metodları edinmesi gerekiyor. �yleyse ALF le halk arasında bir bağ oluşturmak isteniyorsa nasıl bir diyalog başlatılmalıdır? Cleveland Amerikalı Kızılderili Hareketi (CAIM)’nden Lawrence Sampson ALF ile alakalı şunları s�yledi:

“ Bence bu insanların(ALF) s�zc�ler ve bildiriler dışına taşan bir y�ntem belirlemeleri gerekiyor, b�ylece daha inandırıcı, hakiki bir sosyal ilişki platformu kurabilirler, buna �rnek olarak Amerikalı Kızılderililer Hareketi (AIM) verilebilir. Bizler geleneklerine bağlı bir savaş�ı toplumu olarak başladık işe. Sonunda b�t�n �yelerimiz davasına bağlı insanlardı. ALF davasına rit�ellerle, geleneklerle, hakiki bir k�lt�rden yola �ıkarak başlamadı, ve bu y�zden ALF i�in kitle desteği sağlamak, sadakat bulmak zor olacaktır ; ama gene de imkansız olduğunu s�yleyemeyiz. Sizin kitabınız bir başlangı�tır. Vine Deloria Jr, Mel Thom Richard Oakes ve diğer eğitimli insanların yardımı olmasa bizler i�in de eylemlere başlamak ve onu hedeflerimiz ve �fkemizin belirlediği bir �er�eve i�erisinde konumlandırmak m�mk�n olmayacaktı. Yazılan yazıların kitlelere ulaştırılması hareketin eşit olarak b�y�mesini sağlıyor, aynen Siyah Panterler ve AIM gibi. O ulusal gazeteler �yelerin en son haberleri, g�r�şleri ve eylemleri bilmesini sağladı. B�ylesi bir strateji ALF’in tarihi ve felsefesi gibi tamamlanmamış literat�r�n�n �zerine eğilinmesini, kendilerini AIM gibi daha kapsayıcı, işbirliği temelli militan m�cadeleler olarak ortaya koymalarını sağlar. Aklıma hemen Siyah Panterlerden birisi geliyor, bana ş�yle demişti “Panterlere katıldığımda hemen elime bir t�fek verecekler sanmıştım. Tam tersine elime bir s�r� kitap verdiler.” Yani, s�z�n kısası, insanları eyleme �ekmek i�in k�lt�rel/bilin�li/ruhsal bir inancın akademik bir m�fredatla birbirine karıştırılması gerekmektedir.”

ABD SHAC temsilcisi Kevin Jonas ALF i�in bir sonraki adımın ş�yle olması gerektiğini d�ş�n�yor:

“Poster bastırıp havaya kaldırmaktan �teye ge�ilmeli, neyin adil, şiddete d�n�k, ter�r olduğu �zerine tartışmaya başlanmalı. Eğer farklı gruplardan katılımcılar olacaksa, mesela araştırmacılar, filozoflar, h�k�met olacaksa o zaman retorik ve propaganda kenara itilerek daha d�r�st bir tartışma ortamı sağlanabilir. B�ylesi bir forumda tartışmanın seyri insanlık, adalet, ve ahlaktan yana d�necektir, hırs, zul�m ve s�m�r�den yana değil.”

Nihai hedef s�z konusu olduğunda yukarıdaki eylemcilerin g�r�ş farklılıkları minimuma iner; hepsi de uzun vadeli diyalog ve artık değişmiş bir organizasyon eylemi oluşturma y�n�nde d�ş�nceler �retmektedir hepsi de:

1- Sadece hayvanları savunup onların �zg�rl�ğ� ve kurtuluşunu talep etmeyin, ayrıca zul�m g�ren, ezilen insanlar i�in de �alışın. HER T�RDEN varlığa karşı işlenen zul�me karşı �ıkılmalıdır.

2- Steven Best’in s�ylediği gibi ALF politik manada tek konu odaklı bir hareket olamaz. Diğer m�cadelelerle bağlar oluşturulmalıdır. Diğer hareketlerden eylemcilerle beraber yazılar yazılabilmelidir �rneğin, başka bir m�cadelenin eylemi sırasında orada bir masa a�ılabilmelidir, veyahut başka hareketleri kendi eylemlerinize ve toplantılarınıza �ağırabilmelisiniz.

3- K���k, alternatif alt k�lt�rlerden �ıkarak (mesela ALF destek�ileri bu t�r yerlerdedir) kuramsal ve akademik bir temel oluşturulabilmelidir. Bu da pop�ler bir meşruluk, geniş bir destek ağı ve politik değişim sağlar.

4- ALF’i savunma anlamında sağlam bir kişisel felsefe oluşturulmalıdır.

5- ALF ve diğer radikal hayvan hakları eylemcilerini ve �evrecileri keyiflerince ter�rist diye damgalayan s�m�r�c� end�strileri koruyan h�k�metlere ve yasalara karşı m�cadele edilmelidir.

Bu stratejik �neriler ALF ile ilgili bilgilerini ve bakış a�ılarını genişletmek isteyen eylemciler arasında ciddi arg�manların oluşturulması amacı taşıyor. Hayvan �zg�rl�ğ� adına şiddet i�eren eylemleri ve retoriği savunmak bu noktada pratik bir yarar sağlamaz, ayrıca Hayvan �zg�rl�ğ� prensipleriyle yani; herkes i�in �zg�rl�k prensibiyle de uyuşmamaktadır. Etik ve insancıl varlıklar olarak bizim g�revimiz, d�nyamızın k�t�l�klerini izole etmek ve ger�ek ehveni şeri zeki ve etik tavırlarla bitirmektir. Bu yaklaşım şiddetin uygulandığı �abuklukla hayata ge�emeyecektir; ama ALF değişimi y�nlendirmek i�in şiddetten uzak tavrında ısrar etmeli ve ahlaki manada daha �st bir tavırı talep edebilmelidir. B�ylesi bir strateji; insani değerler, s�rekli evrim ge�iren bir s�z ve eylem birliği, derin bir eşitlik hissi ve yapıcı diyaloglara girebilme arzusu �zerine kurulan bir �ng�r�y� ve sabrı talep edecektir.

�eviri: CemC

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com