Visitor:

About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

YENİ BİR D�NYA YARATMAK/ROBIN WEBB R�PORTAJI

(2005) Claudette Vaughan'ın Robin Webb ile yaptığı r�portaj

Yeni Ter�rizm Kanunları artık g�ndeme gelmişken ALF’in İngiltere’de ne kadar etkili olduğunu d�ş�n�yorsunuz? H�k�metlerin baskısına rağmen ALF etkisini s�rd�recek mi?

Bu h�k�metin uygulamaya �alıştığı yeni mevzuat SHAC gibi aleni eylemlere uygulanabiliyor sadece. H�k�metin s�z�n� ettiği ekonomik zarar t�keticilerin HLS ile ilgilenmemesini sağlıyor. ALF’in sebep olduğu t�rden bir zarar değil bu. Bu yasalar, bırakın durdurmayı, ALF’i etkileyebilecek bir şey bile değil.

Yeni yasalar ALF’i �nemli birşekilde etkilemeyecek o halde?

2000 yılı Ter�rizm Yasası altındaki su�lar dahil şu andaki teklifleri kapsayacak şekilde hi� birisi ALF’i ya da benzeri radikal grupları etkilemeyecek; ��nk� bu mevzuat su�un sebep olduğu zarar, kundaklama, hırsızlık manasında zaten y�r�l�kte, bunların hepsi ALF tipi eylemler, ve bu ‘su�lar’ yeni Ter�rizm yasasına kıyasla zaten yeterince ağır cezalar i�eriyor.

Hi�bir bi�im, şekil veya form halinde ALF’i etkilemeyecektir. Bu yasadan ceza alan bir kişi Barry Horne oldu, 18 sene aldı. İngiltere’de cinayet işleyen insanlar bile bu kadar uzun bir ceza almıyor.

ALF, stat�ko i�in bir tehdit. İster Prenses Diana olsun, ister Bobby Sands olsun veya Karen Silkwood olsun, Martin Luther-King veya Barry Horne olsun veya ALF olsun değişmiyor, hepsi de yerleşik d�zen tarafından sert bir şekilde karşılandı.

Ulusal Gazeteciler Birliği bir keresinde dergilerinde benimle ilgili bir yazıda “sıradışı bir kan davası �rneği” diye başlık atmıştı. Ben herhalde İngiltere’de d�rt taraftan risk altında olan yegane kişiyim. Onlar- yani devlet- aynı kanıtla beni d�rt kez mahkemeye �ıkarmaya �alıştı. Bir haber ajansına basın a�ıklaması yaptım diye de 7 ay hapis yattım. Bu, İngiltere’de konuşma �zg�rl�ğ� diye bir şey olmadığının kanıtıdır. Seyahat kısıtlaması da getirildi ayrıca.

Ve tabii durum bu olunca demokrasi anlamını kaybediyor.

H�k�met halkın iradesine g�re davranmadık�a demokrasi filan olamaz. Haklı sebepleri destekleme manasında halkın iradesi senelerdir defalarca g�rmezden gelindi. Hayvan Hakları/�zg�rl�k Hareketi tarafından yapılan �ağrılar hayvanların toplumumuzda g�rd�ğ� tavırların değiştirilmesi i�in dikkate alınmalı.

New Labour h�k�meti İngiltere’de iktidara geldiğinde, ilk ciddi vaatlerden birisi hayvanların araştırmalarda nasıl kullanıldığını araştırmak i�in bir komisyon kurulacağıydı. B�yle olması, her iki tarafın da hem ahlaki hem de bilimsel anlamda kanıtları ortaya koymasına yarayacaktı. H�k�met bu meseleyi başından savdı. Bu y�zden, parlamento vaatleri ve h�k�metin vaatleri ger�ekleştirilmediğinde, insanlar yasal yolların başarısız olduğunu idrak ediyorlar ve yasayı �iğneyerek de adaleti yerine getirmeye �alışıyorlardır.

Beni en �ok rahatsız eden şey şu: İngiliz hayvan hakları hareketi tarafından elde edilmiş kazanımlar var. K�resel ekonominin gerektirdiği bazı d�zenlemeler ve ticaret yasalarının giderek k�reselleşmesi sonucunda kanunen elde edilmiş kazanımların hepsi tersine �evrilebilir, değiştirilebilir, nitekim sık sık da b�yle oluyor. İşte ALF’in en b�y�k g�c� parlamenter liberallik sisteminin dışında �alışmasında yatıyor, ne dersiniz?

Katılıyorum. ALF’in hem halk davranışının değişmesi, halkın farkındalığını sağlamak ve hayvanların s�m�r�ld�ğ� end�strilerden insanların �ekilmesini sağlamak anlamında var olduğu 25-30 sene i�erisinde elde ettiği başarılar, 1822’de Hayvan refahı yasasının ge�işiyle başlayan 180 yıllık yasal kampanyalardan elde edilmiş başarılardan �ok daha fazladır.

Doğrudan eylemin b�t�n �zg�rl�k hareketleri i�in vazge�ilmez bir şey olduğunu mu d�ş�n�yorsunuz?

K�leliğe, kadınların �zg�rl�ğe kavuşturulmasına, G�ney Afrika’da ırk ayrımına karşı doğrudan eylem h�k�metlerin yasal olarak eylem yapanları kaale alması anlamında etkili olmuştur. Doğrudan eylemler olmasaydı h�k�metler yasal, barış�ıl protestoları g�rmezden geleceklerdi.

ALF İngiltere’de bug�n neler yapıyor?

�oğu eylemler gizli; ��nk� her ne kadar ulusal kuruluşlar ve halk bilgilendirme kampanyaları insanları eğitiyorsa ve bir �ok hayvan s�m�r� kuruluşunun kapalı kapılarının ardında yaşanan zul�mleri a�ıklamak anlamında �abalıyorsa da, aslında ALF, Animal Rights Militia (Hayvan Hakları Milisleri-ARM) ve Justice Department gibi oluşumlar, zul�m ara�larını yok ederek, hayvanları toplama kamplarından kurtararak ve s�m�r� end�strilerinde �alışan insanları ekonomik sabotaj ve �zel evlerine saldırılara d�zenleyerek bu işlerden uzak tutmakta. Aileleri ve evlerini hedef almamak konusundaki arg�manların eylemcilerin g�z�nde hi�bir değeri yok. Eğer hayvanlar dirikesim laboratuarlarında ve fabrika �iftliklerinde, hayvanat bah�elerinde ve sirklerdeki o korkun� kafeslerinde duruyorsa, 24 saat boyunca boyunduruk altında tutuluyorsa, neden bu zul�mden sorumlu olanlar eve gidip rahatlama ve hayatlarının keyfini s�rme hakkına sahip olsun ki?

Dirikesim devam ettiği ve hayvanlara devlet destekli şiddet uygulanmaya devam ettiği s�rece, bir dirikesimcinin �ld�r�lmesi olasılığının ortadan kalkmadığı s�ylenmişti. Her seferinde bir gazeteye baktığımızda masum kurbanların insan olsun olmasın bir şekilde d�nyanın her yerinde şiddete maruz kaldığını okuyoruz- ancak dirikesimciler kenarda durup da olayı seyreden kişiler değiller. Kendilerinin ne yaptığını �ok iyi biliyor onlar. Barışa ulaşmadan �nce adalet yerine getirilmeli mi?

Elbette, hayvanları s�m�renlerden birisinin bile kılına zarar gelmemiş olması, hayvan �zg�rl�ğ� eylemcileri a�ısından şiddetten uzak olma kavramının ne kadar �nemli olduğunun bir kanıtı. Eğer hayvanlar kendileri i�in savaşabilseydi, şu ana dek hayvanları s�m�ren nice insanın �ld�ğ�n� g�recektik-hayvanların bakış a�ısıyla bakarsak adalet yerini bulmuş olacaktı! ALF her zaman i�in şiddetten uzak bir yaklaşım sergilediyse de ARM ve Justice Department gibi gruplar G�ney Afrika’daki veya 2. D�nya Savaşı’ndaki �rneklere bakarak uzun vadeli barış sağlanması i�in kısa vadeli şiddet kullanmanın mazur g�r�lebileceğini �ne s�r�yor.

…��nk� bizler huzur dolu bir d�nyada yaşamıyoruz. Bir t�r olarak, değişmeye direniyoruz.

İnsan olarak değişmeye direniyoruz. İnsanların sadece %10’unun rasyonel arg�manlar yoluyla kendini değiştireceği defalarca s�ylenmiştir. Eğer yaptıkları şeyin yanlış olduğunu biliyorlarsa-yaptıkları şeyler ırk, cinsiyet veya t�rden bağımsız olarak varlıklara acı ve �z�nt� veriyorsa- işte o zaman onların tavırlarını değiştirmek i�in başka metodlar kullanılmak zorundadır. Ya hayatları rahatsız hale getirilerek kendilerini değiştirmeye zorlanmalıdırlar, ya da hayvan s�m�r�s�nden ya da başka herhangi bir s�m�r�den para kazanamamaları garanti edilmelidir.

ALF’in aradığı adil bir d�nya, mehametli bir d�nya, huzur dolu bir d�nya. Bu d�nyada insan olsun, kuş hayvan b�cek veya deniz yaratığı olsun her birey kendi hayatını başkasının iznine m�saadesine bağlı olmadan �zg�rce yaşayabilmeli. İşte bunun i�in d�v�şmeye değer; bunun i�in �zg�rl�ğ�n� riske atmaya değer ve kesinlikle bunun i�in birisinin hayatını riske atmaya değer. Gelecekte bir g�n acının olmayacağı bir d�nyanın var olacağını bilmek… ger�ek gelecek bu işte.

ALF’e ileride katkıda bulunabilmek i�in 30 senelik m�cadeleden ne gibi dersler �ıkarılabilir? Mesela, en b�y�k ihanetlerden birisi, sanırım, yakalanan, kendini kurtarmak i�in diğerlerini satan insanlar oldu. ALF bunu b�y�k bir ihanet olarak mı g�r�yor?

Elbette birisi kalkıp da polise kanıt verdiyse artık o kişiye g�venilemez veya artık kendi �zg�rl�ğ�n� riske atan hi�bir eylemci ona g�venmemeli. Sadece eylemciyi değil kendisi uğruna m�cadele ettiğimiz hayvanlara da ihanet edilmiş oluyor ��nk�, eğer birisi eğer hapse girerse artık o kişi birşeyler yapabileceği bir ortamdan da �ıkmış oluyor.

�ğrenilmesi gereken şey, eğer bir protesto g�sterisindeyseniz, sırf birisi yanınızda y�r�yor diye onunla sohbet etmeye başlamamanızın gerektiği. Bir polis size “benim kızım da vejetaryen” veya “yeğenim vejetaryen” ..”Ne yiyorsunuz?”…”bu olaylara nasıl karıştınız?” diye soruyorsa o polisle konuşmazsınız. Bu bilgiyi polisler bir toplantıda gizli polislere iletecek ve gizli polisler de protesto g�sterilerinde bu bilgileri kendilerininmiş gibi kullanacaklardır. Yasa dışında ne işler �evirdiğinizi bilmesi gereken yegane insanlar bu işi sizinle beraber yapanlardır. Gidip de bir barda bu meselelerden s�z etmek kibirdir, ukalalıktır.

Hayvan �zg�rl�ğ� eylemleri neler yaptığınız ve ne m�thiş birisi olduğunuzla alakalı bir şey değildir- d�nyayı daha iyi bir yer yapmakla ilgili birşeydir. Teşekk�re gerek olmamalı. Minnettarlık olmamalı. Hayvanların kurtarılmış olması ve s�m�r� end�strilerinin zarara uğramış olması yeterli olmalı teşekk�r anlamında.

Ronnie Lee bir keresinde b�y�k g�r�lt� �ıkaranlar hayvan hakları meselesinden para kazanırken ger�ek eylemcilerin bu �nemli eylemleri yapabilmek i�in en u�lara dek gitmek zorunda kalmasının eylemcilere yapılmış bir ayıp olduğunu s�ylemişti. Bu konuda ne s�ylersiniz? Para ALF i�in daimi bir problem mi?

Eylemciler kendi paralarını buluyor, aletleri de bu parayla alıyorlar ve ara�ları i�in de benzin parasını kendileri �d�yor. RSPCA’deyken “biz vejetaryen bir topluluk değiliz” denmişti bana. “Biz dirikesim karşıtı bir topluluk değiliz” denmişti. Konseyde g�r�şlerimin hayvanların yararına olduğunu s�ylediğimde Konsey Başkanı bana “g�r�şleriniz toplum i�in uygun olan neyse ona dayanmalı “ demişti. “Aynı şey değiller mi ki?” diye sorduğumda aldığım cevap şu oldu: “hayır değiller”.

Hayvan hakları hareketi i�erisinde �ok duyulan bir arg�man vardır, kendi hatalarımızı halk g�z�nde temize �ıkarmanın manası yoktur; ��nk� medya ve hayvan s�m�r�s� end�strilerinin yanında bizimkiler tertemiz kalıyor. Mesela; bu t�r ana akım hayvan hakları gruplarının ifşa edilmeye başladığını g�r�yoruz, bu gruplar ayrıca hayvan deneyleri y�r�ten şirketlere para yatırıyorlar. Veya bir yandan ALF’i destekleyen eylemciler bir yandan da hayvan d�v�şlerinden para kazanan kuruluşlara para yolluyorlar. Elbette bu şeyler �ncelikli olarak ve hemen d�ş�n�lmeli, tasfiye edilmeli ve tartışılmalı değil mi?

A�ık birşekilde tartışılmalı. Ama beni herşeyden daha fazla rahatsız eden bir şey var, bu da Ulusal bir kuruluşun ALF ve benzeri grupları kınamasıdır. S�ylenmesi gereken şey,- benim de bir RSPCA �yesi iken Animal Aid ya da Animal Aid �yesi iken ALF ile ilgili soru sorulduğu zaman olduğu gibi- s�ylenmesi gereken şey şudur: “b�yle eylemleri biz d�zenlemiyoruz ama bu insanları b�yle radikal eylemlere y�nelten kızgınlığı ve �fkeyi anlayabiliyoruz”. Kınamak zorunda değilsiniz.

Bana g�re kabul edilmesi m�mk�n olmayan şey ALF’i kınayan hayvan refahı kuruluşlarının hayvan s�m�r�s�nden s�z ederken sadece “karşıyız” kelimesini kullanması! Bundan k�t� ne olabilir ki? Ger�ekten m�cadele ettiğiniz şey uğruna birisinin yasayı �iğnemesi mi yoksa hayvanları s�m�renlerin kendisi mi? Bence �ncelikleri değişmiş durumda bu insanların.

Hayvan refahı ALF’in �alışmasına nasıl engel oluyor, doğrudan ALF’e karşı s�ylenen s�zler hari�? ALF’e olumsuz bir damga mı vurdular?

Bazı hayvan refahı kuruluşların insanları daha rahat yaptı, hayvan s�m�r�s�yle daha rahat yaşar hale getirdi. Mesela k�lelik meselesini d�ş�nelim. K�lelik ahlaken tamamıyle yanlıştır. Kesinlikle savunulması m�mk�n değildir. Eğer refah�ılar istediklerinin yapabilmiş olsalardı belki k�leler ger�ekten daha konforlu evlerde yaşayacaktı, belki aileleriyle beraber yaşayabileceklerdi ; ama sonu�ta gene k�le olacaklardı. K�leliğe verilebilecek tek cevap onu ortadan kaldırmaktı. Hayvan s�m�r�s�ne verilecek tek cevap onu ortadan kaldırmaktır. Laboratuarlardaki hayvan sayısının yavaş yavaş azaltılması fikri beni ilgilendirmiyor. Tavuklar i�in daha b�y�k kafeslerin yapılması da umrumda değil. Tavuklar kafeslerde olmamalı. Hayvanlar dirikesim laboratuarlarında olmamalı. Onlar �zg�r olmalı. Hayvan s�m�r�s�n�n tamamen ortadan kaldırılması verilecek tek cevaptır.

İnsanlar bu Davaya nasıl katkıda bulunabilirler?

ALF Supporters Group (ALF destek�iler grubu) halkı eğitmek ve yakalanma talihsizliğini yaşamışlar i�in destek olmak i�in var. İlk g�nlerde ALF SG sadece ALF eylemlerinden tutuklananlara finansal destek verebiliyordu. Daha sonraki zamanlarda hayvan haklarını savunanlara hem finansal hem de manen destek olmaya başladılar, hem ARM gibi daha radikal gruplardan hem de sıradan bir protesto y�r�y�ş�ne katılan insanlara dek herkese destek oldular. Bu y�zden ALF SG hayvan hakları davasından i�eri girmiş herkese yardım etmek zorunda artık.

Daha da �nemli olan ise sizsiniz, bu satırları okuyan tek tek her biriniz- sizler ALF’siniz. Merhametli komandoların daha y�ksek eğitim almış �rnekleri yok. ALF adil bir d�nya talep ederek vicdanlarının ve y�reklerinin seslerini dinleyen insanlardan oluşuyor…başlarına ne gelirse gelsin.

İki ekonomik sabotajdan s�z ettiniz. Bunlardan s�z edebilir misiniz?

Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC) gibi alenen ekonomik zarar veren gruplar şirketlerin ortaklarını, m�şterilerini ve hizmet kuruluşlarını HLS ile olan bağlarını koparmaları y�n�nde uyarıyorlar- b�ylece bu t�r şirketlere ekonomik olarak zarar veriyorlar.

ALF ise hayvan s�m�r�s�yle bağlantılı m�lk ve ara�ların zarar uğratılması ve yok edilmesine odaklanmış durumda—bu t�r eylemler zarar vermek amacıyla su� işlemek ve kundak�ılık olarak zaten mevzuata alınmış durumda. Yeni hayvan hakları veya ter�risy mevzuatının Alf eylemleri kapsamasına gerek yok, hali hazırda var olan yasalar bunu zaten yapıyor!

ALF’in Basın S�zc�s� olarak rol�n�z seneler i�erisinde nasıl değişti?

ALF SG, Basın B�rosu ve eylemcilerle olduğu gibi bu konuda da herşey g�n�ll� olarak yapılıyor. İşb�l�m� filan yok.

Basın B�rosu’na 14 yıl �nce başladığımda telefonla ya da posta yoluyla anonim eylem bildirileri alırdım. Sonra bunları yapılan eylemin tipine g�re yerel, b�lgesel ya da ulusal basın bildirisiyle yayımlardım. Yıllar ge�tik�e bu rol değişti; ��nk� hayvan haklarını savunan insanlara gaddar hapis cezaları verilmeye başlandı, teknolojideki gelişmeler – mesela elektronik olarak değiştirildiğinde dahi sesleri ayırt edebilmek, y�z haritası yapabilme yeteneği, maskeye rağmen insan y�z�n�n �zelliklerinin bir fotoğraftan belirlenebilmesi- ve Ceza Mahkemesi tarafından evimin, aracımın ve telefonumun hep dinlenmesi, takibe alınması…

Telefondaki bu ses bundan dolayı mı? Ama hala daha bu kadar basit olamazlar herhalde? (g�l�yor)

…b�t�n bunların anlamı şu: eylemcilerin bana artık ulaşmaları daha zor. Artık kundaklama olduysa ya da hayvanlar alınıyorsa o zaman medya benimle bağlantı kuruyor. Tecr�belerime dayanarak kendimden emin olarak bu eylemin ALF eylemi olup olmadığını s�yleyebilirim, veya bu eylemi yapan daha radikal bir grup muydu yoksa hayvan haklarıyla alakalı olmayan bir eylem miydi bunu s�yleyebilirim. Hala sohbetler veriyor, sunumlar yapıyorum- okullardan yerel hayvan hakları gruplarına ordan b�y�k kitle g�sterilerine dek.

İşte bu rol seneler i�inde b�yle değişti. Elbette insan halka a�ık alanlarda konuşup yazarken yasal mevzuat y�z�nden komplo ve kışkırtmalara karşı dikkatli olmak zorunda. Daha �nce de s�ylediğim gibi, insanlara ne yapmaları gerektiğini s�yleyemem. Vicdanlarının ve y�reklerinin seslerini dinlemelerine izin vermek zorundayım, ancak ondan sonra eğer gerekliyse yapmış oldukları şeyleri neden yaptıklarını a�ıklayabilirim.

Hayvan �zg�rl�ğ� hareketinin g�rmek istediği d�nya, �zg�r bir d�nyadır. ALF veya ARM eylemcileri değildir ter�rist olanlar; ter�ristler bu d�nyanın h�k�metleridir. G�kler, okyanuslar ve toprak herkes i�in bedava-�zg�r olmalıdır. G�kler B52 u�aklarının değildir. Kartallar ve ser�eler i�indir. Okyanuslar n�kleer denizaltılar i�in değildir. Balinalar ve balıklar i�indir. Ve toprak tanklar ge�sin gitsin diye değildir, bombalar toprakları havaya u�ursun diye değildir. Bizim i�in ve diğer t�rlerden erkek ve kız kardeşlerimiz i�indir. Ben �zg�r bir d�nya g�rmek istiyorum. Irkı, cinsiyeti, veya t�r� ne olursa olsun �zg�r. B�t�n canlıların barış ve huzur i�erisinde yaşayabildiği bir d�nya g�rmek istiyorum.

�eviri: CemC

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com