Visitor:

About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

This is an interview with Ronnie Lee. Since we have been trying with my friend Sinan to set up a teachers union solely interested in animal rights in Turkey, we did the interview as Hayhebir (Teachers Union for Animal Rights).It was a short interview. J

Hayhebir-Ronnie Lee Röportajı

ALF'in ilk isimlerinden olan Ronnie Lee sorularımızı e-mail yoluyla yanıtladı.Kendisine teşekk�r ediyoruz.

1. Johnson & Johnson’ın T�rkiye’deki yetkili isimlerinden biriyle yaptığımız bir tartışmada, Johnson & Johnson gibi b�y�k kozmetik firmalarının artık asla hayvanlar �zerinde deney yapmadığını belirtti. Kozmetik �r�n araştırmalarındaki “dermal toksisite” ve “draize” (g�z tahriş) testlerini artık d�nya �zerindeki hi�bir firmanın hayvanlar �zerinde ger�ekleştirmediğini belirtti. Daha �nce de bu tip a�ıklamalar yapan firmaların daha sonra ALF eylemcilerinin baskınları sonucu yalan s�ylediklerinin ortaya �ıkarıldığını biliyoruz. Sizce dev kozmetik firmaları hayvanlar �zerinde test yapmayı bırakmış olabilir mi?

Bence kozmetikteki b�t�n yeni bileşenlerin test edilmesi kanun gibi bir şey, ve bu testler de hayvanlar �zerinde yapılıyor. Kozmetik firmaları bunu kendileri yapmıyorsa da Huntingdon Life Sciences gibi şirketlere yaptırıyorlar bu testleri.

2. T�rkiye’de ALF’e sempati duyan ve ALF tipi doğrudan eylemin etkili olduğunu d�ş�nen �ok sayıda hayvan hakları savunucusu mevcut. Fakat bu kişiler işe nereden başlamak gerektiğini bilmiyor. T�rkiye’deki ALF sempatizanlarına bu s�re�te �neriniz ne olurdu?

Yasal sebeplerle ALF eylemlerinin nasıl yapılması gerektiği konusunda �neri getiremiyorum. Ama şunu s�yleyebilirim, halihazırda oturmuş bir hayvan hakları hareketinin olmadığı �lkelerde ALF eylemlerinin bir etki yaratması veya bunun s�rd�r�lmesi pek m�mk�n değil. T�rkiye’de, Alf eylemlerine girişmeden �nce halkın eğitimine odaklanarak hayvan hakları mesajını yaymaya �alışmak yapılacak en iyi şey olabilir.

3. T�rkiye’de Hayvan �zg�rl�ğ� fikriyatını ve ALF pratiğini T�rk�e’ye aktarmaya �alışan bir web sitemiz mevcut (www.hayvanozgurlugu.com). İki yıldır faaliyette olan bu site ne yazık ki şu s�re�te T�rkiye’deki tek Hayvan �zg�rl�ğ� sitesi. Sitenin işleyişinde katkı koymak adına sitenin y�neticilerine �nerileriniz ne olurdu?

Bence sitede T�rkiye’de hayvanların ne şekillerde eziyetler g�rd�ğ�n� b�t�n y�nleriyle g�sterip bunun neden yanlış olduğunu a�ıklamak �nemli. T�rk�e’ye �evirip sitenizde yayımlamanızı �nereceğim bir web sayfası var, bu sayfada “insan �st�nl�ğ�” kavramı a�ıklanarak neden yanlış olduğu anlatılıyor. ( http://animalvegfaq.tripod.com/irrefutableargumentlist.html ).

4. G�n�m�z yaşam şartları d�ş�ld�ğ�nde tekno-end�striyel bir kentte yaşayan ama kendini vegan olarak tanımlayan bir kişinin bu tanımı ne derece ger�ek�idir?

Tekno-end�striyel bir toplumda, insanların hayvan s�m�r�s�ne �yle ya da b�yle bulaşmadan yaşamak �ok zor, bu y�zden elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Bu elbette vegan olmaya �alışmak, sirklere, hayvanat bah�elerine, at yarışlarına vb.ne uzak durmak anlamına geliyor. Ayrıca organik olarak yetiştirilen yiyecekler yiyebilmek de �nemli, ��nk� tarım ila�ları vb. sebebiyle hayvanlar zarar g�r�yor, bunu yanısıra kendi arabamız yerine halk ulaşım ara�larını kullanmak da �nemli; ��nk� �evreye ve yollarda �len hayvanlara zarar veriliyor.

5. John Zerzan’ın ve Ted Kaczynski’nin savunduğu teknoloji ve uygarlık karşıtı s�ylemler �lkemizde de giderek yaygınlaşmaktadır. Diğer taraftan Zeitgest adlı belgeselle tek kurtuluşun teknolojide olduğunu s�yleyen f�t�ristik bir yaklaşım zihinleri karıştırmaktadır. Bu u� s�ylemleri siz kendi perspektifinizden nasıl değerlendirirsiniz?

Teknoloji iyi bir şey olabilir, ama hayvanlara verilen zararı �oğaltmayacak şekilde kullanıldığı zaman. Bir �ok şekilde daha basit bir yaşama tarzına geri d�nmek zorundayız. �rneğin tarımda bir �ok şeyin elle yapılması gerekiyor, makineyle değil, b�ylece ekinlerin yetiştiği tarlalardaki hayvanların boğazlanmasının �n�ne ge�ilebilir. Ayrıca insanların araba sahibi olması engellenmeli, ��nk� arabalar �evreye ve hayvanlara b�y�k zarar veriyor. Aynı sebeple, hava taşımacılığı da yasaklanmalı ya da en azından ciddi ciddi kısıtlanmalı. �te yandan, bilgisayarların ya da televizyonların hayvanlara fazla zararının olduğunu sanmıyorum, tabii �retimlerinin �evreye olan zararının minimuma indirilmesi koşuluyla.

6. Amerikalı felsefe profes�r� ve hayvan hakları savunucusu Tom Regan’ın Kafesler Boşalsın adlı kitabının (T�rk�e �evirisi, İletişim Yayınları) 299. sayfasındaki “Notlar” b�l�m�nde beni şaşkına uğratan (ve bir �evirisi hatası olmasını umduğum) bir paragraf bulunmaktadır. “Sahi Kim Bu Hayvan Hakları Savunucuları?” başlıklı yazının 2. paragrafında “ALF eylemlerini 11. B�l�m’de ele alıyorum. Kendilerine hayvan hakları savunucusu diyen bir avu� insan, zaman zaman hayvan istismarcılarına zarar verme heveslerini abartılı eylemlerle sergiliyorlarsa da, bu tatminsizlerin hayvan hakları hareketinde ne yeri ne de saygınlığı vardır” diyor Tom Regan. Bu g�r�şe katılmamakla birlikte, sizce ALF neden b�yle g�r�l�yor ve g�r�lmekte ısrar ediliyor? ALF’in hayvan hakları hareketinde yeri ve saygınlığı olmadığını savunmak b�y�k bir haksızlık değil midir?

Evet, bunu savunmak b�y�k bir adaletsizlik. Sonu�ta ALF eylemleri hayvan �zg�rl�ğ�ne b�y�k katkılar sağlamıştır, bunu reddetmek de aptalca bir şey.

7. Michael Tobias’ın “�fke” adlı kitabında, Tobias’ın hayvan �zg�rl�k��s� kahramanının ALF eylemlerini k���msediğini ve şiddetin sadece cansız varlıklara değil, bir k�rk tacirine, ıstakoz restoranı sahibine v.b. gibi hayvan katliamına doğrudan bulaşmış kişilere de uygulanmasını savunduğunu g�r�yoruz. Aslında etik olarak doğru bulmadığımız bu g�r�ş�, i�imizdeki adalet anlayışı destekliyor. Hayvan hakları s�z konusu olduğunda etik değerler ile adalet anlayışımızın �akıştığını g�r�yoruz. Yani, bizler yaşam hakkına saygı duyulmasını savunan insanlarız ama Kanada’da bir fok yavrusunun kafasını ezerek �ld�ren bir avcıyı o anda elimize ge�irme fırsatımız olsa ona hi� de affedici bir adalet anlayışıyla yaklaşacağımızı sanmıyorum. Ya siz?

Ben hayvanları s�m�ren birisini yaralamanın ya da �ld�rmenin ahlaken yanlış olduğunu d�ş�nm�yorum. Hatta hayvan s�m�rmeye devam etmesindense b�yle bir insanı �ld�rmenin daha iyi olduğu da tartışılabilir. �te yandan dikkat edilmesi gereken taktik durumlar da mevcut. Bir hayvan �zg�rl�ğ� eylemcisinin hayvanları s�m�ren birisini �ld�r�p karşılığında senelerce hapis yatması mı daha iyi yoksa o eylemcinin eğitimsel eylemlere odaklanarak zaman i�erisinde daha fazla hayvanı kurtarması mı daha iyi ?

8. Bir r�portajınızda “Hayvan �zg�rl�ğ�n� ger�ekleştirmek i�in insanların davranışlarını değiştirmek zorundayız, bunu yapmanın da iki yolu var - eğitim ve zor kullanma. Hayvanlara d�zg�n davranmasını istediklerimizi eğitmeli ve diğerlerini de mesela kanunlarla vb. ile �yle yapmaya zorlamalıyız” diyorsunuz. Ge�tiğimiz ay, T�rkiye’de ilk kez birka� �ğretmen arkadaş bir araya gelerek Hayvan Hakları İ�in Eğitimciler Birliği’ni kurduk (www.hayhebir.org) Fakat d�nyanın diğer �lkelerinde bu tip (eğitim temelli) bir �rg�tlenmenin olmadığını g�rd�k. Ya da ulaşamadık. Sizin bildiğiniz ve �nerebileceğiniz eğitim temelli �alışmalar yapan bir oluşum var mı?

Hayvan hakları i�in �ğretmenlerle alakalı bir kuruluş bilmiyorum, bu y�zden bu fikir diğer �lkelerdeki �ğretmenlerin de ele alacağı bir fikir olabilir. İngiltere’de hatvan haklarına inanan �ok sayıda �ğretmen var, bu y�zden onlar da sizinkine benzer bir kuruluş oluşturabilseler bu iyi bir şey olurdu. Burada olan şey şu; �eşitli hayvan koruma derneklerinden gelen temsilciler okullara giderek �ğrencilere sunum yapıyorlar. Animal Aid-www.animalaid.org.uk bu olaya eğilmiş bir kuruluştur.

R�portaj Soruları: Sinan İzmir

�eviri: CemC

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com