Visitor:
Animal Protection > Worldwide Actions > Turkey
�EL-MER iş�ilerinin işgal eylemi ���nc� g�n�nde

�EL-MER iş�ilerinin işgal eylemi ���nc� g�n�nde...

�Taleplerimiz karşılanmazsa bunun adı işgal olarak kalmaz!�

�EL-MER �elik Fabrikası�nda Birleşik Metal-İş�te �rg�tlenmeleri �zerine �EL-MER patronunun sendika d�şmanı tutumuyla karşı karşıya kalan iş�ilerin, sendikal hakları i�in ger�ekleştirdikleri fabrika işgali eylemi ���nc� g�n�ne girdi.

İşgal eylemini s�rd�ren �EL-MER iş�ileri hazırladıkları bildiriyle iş�i ve emek�ilerden destek istiyor. Direniş s�recinin anlatıldığı bildirinin dağıtımı Gebze'de emek�i mahallelerinde yapılıyor.

���nc� g�n haberi ektedir. Habere sitemiz �zerinden ulaşmak i�in buraya tıklayınız.

Eylemle ilgili g�ncel gelişmeleri www.kizilbayrak.net adresinden takip edebilirsiniz.

�EL-MER iş�ilerinin işgal eylemi ���nc� g�n�nde...

�Taleplerimiz karşılanmazsa bunun adı işgal olarak kalmaz!� 

�EL-MER �elik Fabrikası�nda Birleşik Metal-İş�te �rg�tlenmeleri �zerine �EL-MER patronunun sendika d�şmanı tutumuyla karşı karşıya kalan iş�ilerin, sendikal hakları i�in ger�ekleştirdikleri fabrika işgali eylemi ���nc� g�n�ne girdi.

Sendikalaştıktan sonra işten atma saldırısına maruz kalan ve direnişe ge�en iş�iler, 2 Ağustos g�n� fabrikada �ğle yemeği arasının verildiği saat 12.00 sularında, i�eride �alışan iş�ilerle birlikte fabrika işgali ger�ekleştirmişti.

Atılan iş�ilerin geri alınması, sendika hakkının tanınması ve iş barışının sağlanması talepleriyle ger�ekleşen işgal eylemi patronun ve onunla işbirliği i�erisindeki polisin t�m baskı ve engelleme �abalarına rağmen kararlılıkla s�r�yor.

�EL-MER iş�ilerinin aileleri de fabrika �n�nde bekleyişlerini s�rd�r�rken, ilerici ve devrimci g��ler de �EL-MER iş�ilerini yalnız bırakmıyor. Bekleyişin s�rd�rd�ğ� alanda yenilenen �adır etrafında sloganlarla �EL-MER iş�ilerinin m�cadele kararlılığı selamlanıyor.

�EL-MER iş�ileri destek istiyor

İşgal eylemini s�rd�ren �EL-MER iş�ileri hazırladıkları bildiriyle iş�i ve emek�ilerden destek istiyor. Direniş s�recinin anlatıldığı bildirinin dağıtımı Gebze'de emek�i mahallelerinde yapılıyor.

�EL-MER işgal eyleminde 3. g�n...

22.20: Direniş alanına destek ziyaretleri s�r�yor. Darıca K�lt�r Derneği'nden bir grup gen� direniş alanına gelerek işgalci iş�ilerin aileleri ve destek�ilerle sohbet ettiler. �evre mahallelerden destek ziyaretleri de s�r�yor.

İşgalci iş�iler ise morallerinin yerinde olduğunu bildiriyorlar. Fabrikanın �atısına kendi bayraklarını dikmek isteyen iş�iler, BMİS �nl�klerini sopalara bağlayarak �atıya astılar. Direnişin kararlılığının a�ık bir g�stergesi olan bu eylem destek�i kitle tarafından da sloganlarla karşılandı. İşgalci iş�ilerin dışarıdaki kitleye �atıya bayrak asacaklarını duyurmasının ardından sloganlarla fabrika �n�ne gelen kitle burada bir s�re alkışlar ve sloganlarla işgalci iş�ilere seslendi.

20.40: 3 Ağustos g�n� İzmit Valiliği'nin işveren temsilcileri, DİSK Genel Başkanı S�leyman �elebi ve BMİS Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ile ger�ekleştirdiği g�r�şme bug�n de devam ederken, toplantıdan yine bir sonu� �ıkmadığı bildirildi.

BMİS Genel Sekreteri Sel�uk G�ktaş, iş�i ailelerine ve �EL-MER iş�ilerini işgal eylemlerinde yalnız bırakmayan ilerici ve devrimci g��lere g�r�şmeyi aktardı. G�ktaş g�r�şmenin bug�n de sonu�lanmadığını ve yarın saat 15.00'te ���nc� bir g�r�şmenin yapılacağını belirtti. G�r�şmede olumlu gelişmelerin yaşandığını da dile getiren G�ktaş, ısrarlı sorulara rağmen "olumlu gelişmelerin" ne olduğuna dair a�ıklık getirmedi.

İşgal eylemlerinin 3. g�n�nde olan �EL-MER iş�ilerinin oluşturduğu direniş komitesi ise kendilerine aktarılan bilgiler �zerinden bir değerlendirme yapacak.

15.00: Uluslararası Metal İş�ileri Federasyonu'dan bir temsilci, iş�i ailelerinin �adırında bir konuşma yaptı. İş�ilerin en temel hakları olan sendikal �rg�tl�l�k haklarından mahrum bırakıldıkları i�in �ok �zg�n olduklarını dile getiren İsvi�reli temsilci, iş�ilerin hayati tehlikesinin olduğunu ve ailelerin kaygısını paylaştıklarını dile getirdi. �eşitli g�r�şmelerde bulunduklarını da s�zlerine ekleyen temsilci, direnişin kazanımla sonu�lanması i�in �aba harcadıklarını ifade etti. Temsilci konuşmasını iş�ilerin eylemini bir kez daha selamlayarak bitirdi.

BMİS Genel Sekreteri Sel�uk G�ktaş da iş�i ailelerine �ağrı yaptı. G�ktaş ailelerden Gebze �ayırova Kaymakamlığı'na başvurmalarını ve eşlerinin �alışma haklarının ellerinden alındığına dair su� duyurusunda bulunmalarını istedi. Bu �ağrıyla beraber 30 kişi araca binerek kaymakamlığa gitti.

Ayrıca iş�i aileleri bekleyişin s�rd�ğ� alana gelmeye devam ediyorlar. Katılım devamlı artıyor.

13.00: Fabrikaya gelen �EL-MER patronu Gazi Yılmaz iş�i ailelerinin tepkisiyle karşılandı. Aileller Yılmaz'ı "Gazi şaşırma, sabrımızı taşırma!" sloganlarıyla protesto etti.

12.00: Direnişi ziyaret i�in gelenler arasında �ayırova Belediyesi iş�ileri de yer aldı. 15 kadar iş�i ger�ekleştirdikleri ziyarette �EL-MER iş�ilerine desteklerini ifade ettiler. 

11.30: Fabrikanın bah�esine konumlandırılan kolluk g��lerne takviye yapılması ve ardından burada yaşanan hareketlilik, iş�i ailelerini ve dayanışma i�in orada bulunan ilerici ve devrimci g��leri tedirgin etti. Olası bir m�dahale i�in tatbikat yapıldığını d�ş�nen aileler fabrika �n�ne y�neldiler. Bunun �zerine kolluk g��leri kesinlikle bir m�dahalenin olmayacağını belirttiler. İş�i aileleri ise herhangi bir m�dehalede kendilerinin de fabrikaya gireceğini dile getirdiler.

11.00: Sendikalaşma m�cadelesi veren UPS iş�ileri, �EL-MER iş�ilerini bug�n de yalnız bırakmadı. UPS'nin Kurtk�y'deki aktarma merkezinde direnişlerini s�rd�ren UPS iş�ileri ses aracıyla ve d�vizleriyle �adırın bulunduğu alana geldiler.

Burada yapılan konuşmada, Gebze Sendikalar Birliği'nin �EL-MER iş�ileri i�in harekete ge�mesi gerektiği ifade edildi. UPS iş�ilerinin de �EL-MER iş�ilerine her t�rl� desteği sunacağı s�z� verildi.

"UPS-�EL-MER omuz omuza!" sloganının atıldığı ziyarette ger�ekleştiirlen sohbetlerin ardından UPS iş�ileri direniş alanlarına geri d�nd�ler.

�HD istanbul Şubesi'nden avukatlar da direniş alanına geldiler. Avukatlar, iş�ilerin aileleri ve desteğe gelen kurumlarla sohbet ediyorlar.

 

07.00: �EL-MER iş�ileri g�ne protesto eylemiyle başladı. Vin�ler �zerinde bekleyişlerini s�rd�ren iş�iler demir �ubuklarla vince vurarak patronun sendika d�şmanı tutumunu protesto ettiler.

Valilik g�r�şmesi bekleniyor

İzmit Valiliği'nin 3 Ağustos g�n� işveren temsilcileri, DİSK Genel Başkanı S�leyman �elebi ve BMİS Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ile ger�ekleştirdiği g�r�şme bug�n de devam edecek. İzmit Valiliği bug�n saat 18.00'de kararını a�ıklayacağını ifade ederken her iki tarafın da bu karara uymasını istediğini belirtti. Valiliğin nasıl bir �neri getireceği merakla beklenirken �EL-MER iş�ileri ve iş�ilere destek olmak i�in alanda bulunanlar saat 18.00'e kadar bekleyişlerini s�rd�recek.

Bununla beraber iş�ilerin moralleri olduk�a yerinde. �nceki iki g�nden farklı olarak �EL-MER iş�ilerinin yemek ve su gibi ihtiya�larını karşılamaları konusunda zorluk �ıkarılmıyor. BMİS'in iş�iler i�in getirdiği yemekler iş�ilere veriliyor. D�n akşamdan itibaren elektrik problemi ��z�l�rken, hangar kapıları da iş�i ailelerinin baskıları sonucunda a�ılmış durumda.

�Taleplerimiz karşılanana kadar direneceğiz!�

Gazetemiz, işgal eylemlerinin 3. g�n�nde olan �EL-MER iş�ilerinden valilik g�r�şmesi ve işgal eyleminin koşulları �zerine g�r�ş aldı.

�mer D�ztaban, İzmit Valiliği'nin iki tarafın da taleplerini karşılayacak bir uzlaşma y�ntemi �nereceği konusunda duyumlar aldıklarını dile getirdi. D�ztaban g�r�şmesinde, atılan iş�ilerin geri alınması ve sendika haklarının tanınması taleplerini hatırlatarak, bu taleplerin karşılanmaması doğrultusunda işgal eylemini bitirmeyeceklerini ifade etti. Bununla beraber işgal eylemini farklı bi�imlerde de zenginleştireceklerini, s�rpriz eylemler ger�ekleştireceklerini s�zlerine ekleyen D�ztaban, �Taleplerimiz karşılanmazsa bunun adı işgal olarak kalmaz!� dedi.

Eylemlerini s�rd�rd�kleri fiziki koşullardan da bahseden D�ztaban, �eşitli sıkıntılar yaşadıklarını fakat morallerinin olduk�a iyi olduğunu belirtti. Gazetemize ve konuyu kamuoyunun g�ndemine taşıyan herkese teşekk�r ettiklerini s�yleyen D�ztaban konuşmasının direniş kararlılığını vurgulayarak noktalandırdı.

G�r�ş aldığımız diğer bir �EL-MER iş�isi Mahmut Ko� ise valilik g�r�şmesinin ardından taleplerinin karşılanmaması durumunda sonuna kadar direneceklerini belirtti. �Buradaki arkadaşlarla s�rekli olarak g�r�ş�yoruz� diyen Ko�, her t�rl� gelişmeyi değerlendiklerini ifade etti. Ko� da, D�ztaban gibi işgal eyleminin s�rpriz eylemlerle destekleneceğinin altını �izdi.

Eylemin ger�ekleştirildiği ortamın fiziki koşulları anlatan Ko� 12 metre y�kseklikte olduklarını ve hayati tehlike taşıyan bir eylem ger�ekleştirdiklerini belirtti. Ko�, saat 11.00'den sonra cehennem sıcağı yaşadıklarını s�yleyerek sıcaklığın 50 derecenin �st�ne �ıktığını dile getirdi. Ailelerin basıksıyla kapıların a�ıldığını, yemek ve su ihtiya�larının şu an i�in rahatlıkla karşılandığını belirten Ko�, morallerinin �ok iyi olduğunu ve sonuna kadar direneceklerini s�zlerine ekledi. T�rk�lerle, marşlarla, sloganlarla bekleyişlerine devam ettiklerini s�yleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Baki Dinler de direniş kararlılığını vurguladığı konuşmasında �Anlaşma sağlanana kadar buradayız� dedi. Dışarıdan gelen desteğe de değinen Dinler, dışarıda b�y�k bir destek olduğuna dikkat �ekti.

Kızıl Bayrak / GebzeFair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com