Visitor:

About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations

I translated this piece from thomaspainescorner.wordpress.com

 

Avcılar Hayvanlar Aleminin Ter�ristleridir. - Gary Yourofsky

İddia edilen her yalanı ifşa etmeden �nce, Pisagor�dan bir alıntı ile başlamak istiyorum: �insanlık diğer canlıları yok etmeye devam ettik�e sağlık ya da huzur nedir bilmiyeceğiz; ��nk� insanlar hayvanları katletmeye devam ettik�e birbirlerini de �ld�rmeye devam edecekler. Ger�ekten de cinayet ve acı ekenler asla neşe ve sevgi bi�meyecekler.�

 

 

Buna zıt olarak, size bir de d�nyanın en �ık s�zl� avcısı olan Ted Nugent�tan alıntı yapıyorum: �Kışın �l�m�ne katkıda bulunuyorum; sessizliğin iniltileri ve kan izleri kulağıma mz�ik gibi geliyor. Dibine dek bağımlısı olmuşum artık. Domuz orada olduğumu anlamadı. Bu benim hevesim. Hayvanları oyuna getirmeyi seviyorum.�

Hayvan haklarıyla ilgilenenler avcılardan, onların h�k�metteki ahbaplarından ve o hasta mentalitelerinden bezmiş durumdalar. Avcılık sağlıklı bir bilim değil. Hayvanlar karşı iğren� şiddet eylemleri d�zenleyen sağlıksız bireyler i�in sağlam bir eğlence olduğu kesin.

Dahası, Doğal Kaynaklar Departmanı, Doğal Kaynaklar Komisyonu ve Huron Clinton Metropark Yetkilileri gibi hayvan �ld�rme birimleri gibi s�zde uzmanlar �uzman� filan değiller. Bu insanlar ya avcılar ya da av severler.

Ve bu birimlerin yaban hayvanların kaderiyle ilgili kararlar vermesi ise hakikaten bir skandal. Bu mantığı kullanarak, pedofillerin �ocuk koruma kanunları talep etmelerine ve kadın d�şmanlarının ev i�i şiddet su�larıyla alakalı kanunları y�nlendirmesine izin vermemiz gerekiyor.

İşte size bir fikir: avcı propgadandayı bir kenara atarak avcıların nadiren kullandığı bir taktiği kullanmaya ne dersiniz: yani ger�eği.

Avcılar �ld�rmenin zevki i�in avlanıyorlar. Duyuları eroin almış gibi berraklaşıyor. Avcılık kana ve tahakk�me duyulan bir şehvet aslında. Avcılık nefret ve şiddet demek. Avcılık cinayet demek. Ve avcılık porno demek .

�oğu insanın haberi yok ama 1971�de Michigan�da 500,000 geyik vardı, ama bu sayı av toplumunu tatmin etmeye yetmedi. DNR bu y�zden Michigan�ın �eski orman� olma konumunu Geyik Geliştirme programı aracılığıyla değiştirmeye karar verdi. 1.2 milyon d�n�m toprak geyikler i�in yiyecek olması i�in ve elbette geyiklerin s�rekli �remesi i�in ayrıldı.

Buna erkek geyikleri �ld�rmek i�in alınan orantısız lisans sayısını ekleyin, işte o zaman sayıda b�y�k bir artış g�r�rs�n�z. Erkek geyikleri �ld�rmek dişilerin �reme mekanizmalarının kontrolden �ıkmasına sebep oluyor, sonu� olarak da ikizler ve ���zler doğuyor. Avcılarla bağlantısı olmayan her yaban hayatı biyoloğu bu ger�eği kabul edecektir.

DRIP programı ve antilop avcılığı geyik s�r�lerinin ge�en yıl 2 milyona ulaşmasına sebep oldu, 1971�den beri 1,5 milyonluk bir artış s�z konusu. Sadece bu bile arabaların geyiklere �arpmasında avcıları bir numaralı sorumlu haline getiriyor.

Bir DNR y�neticisi olan Dave Arnold ş�yle s�yl�yor. Tarih 1 Ocak 1980. Basın toplantısı. �DRIP programının amacını g�zden ka�ırmayalım. Seneler �nce DRIP s�r�deki hayvan sayısını bir milyona �ıkarmaya karar verdiğinde araba kazalarının fazlalaşacağını biliyorduk.�

190ların başlarında avcılık yanlısı Vali John Engler HHTF�yi kurdu, yani avcılık �zel kuvvetini. Bildirinin 6. Paragrafında ş�yle yazıyordu �Michigan eyaleti avlanmak ve balık tutmak i�in b�y�k fırsatlar sunsa da katılımı desteklemek i�in daha fazla şey yapılabilir, �zellikle de y�ksek pop�lasyon merkezlerinde. DNR�daki b�t�n b�l�mler beraber �alışmalı, avcılığı ve balık�ılığı hem devlete hem de şahsa ait topraklarda daha kolayhale getirebiliriz. M�mk�n olduğunda avlanma ve balık tutma fırsatlarını eğlence ve park alanlarında genişletin.�

Metroparks�taki son geyik katliamlarının ardından tek ama� bu. Avcılar geyiklerin trilyumları yediğini iddia ediyordu. Ama avcılar trilyumla helyumu ayır edemiyorlar bile.

Avcılar �l�mc�l rit�ellerini ava karşı olan varoşlara yakın yerlerde yaparak bu insanların kanlı sporlarına kayıtsız kalmalarını istiyor. Avcılar kayıtsız kalmanın kanlı sporlarına faydalı olduğunu iyi biliyor. Tarafsız kalmak sadece zalimlere faydalı oluyor.

Dahası, geyikleri �ld�rmenin a�lara gıda sağlanmasına katkıda bulunduğu sa�malığı, hayvanları sadece eğlenmek i�in �ld�renlerin başları etrafına bir hale �izmeye �alışan zeki bir halkla ilişkiler hilesinden başka bir şey değil.

Bu hayvan katilleri ayrıca tipik bir kandırmaca sergilediler. Benim eylemciliğime leke s�rmek i�in bazı avcılar, bir avcının �ocuğunun barsaklarını deşmekle ve Metroparks�taki geyik katliamları ile ilgili birka� aracı havaya u�urmakla tehdit ettiğimi �ne s�rd�ler. Bu iddilar sinsi, ahlaksız yalanlardır.

Sivil itaatsizlik yoluyla kendi geyik-polis birimimi kurmakla tehdit ettim.

Ancak altı avcıdan bana ne kadar sert olduklarını g�stermelerini istedim. Onları d�vmek ve zul�m, şiddet ve tahakk�m neymiş onlara g�stermek istedim. Ne yazık ki meydana okumamaı reddettiler.

Eğer altı senelik yoğun eylemcilik hayatım boyunca �ğrendiğim bir şey varsa, o da avcıların, dirikesimcilerin, sirk eğitmenlerinin, k�rk��lerin, tuzak�ıların, rodeo kovboylarının ve fabrika �ift�ilerinin kendileriyle savaşarak cevap verenlerle asla savaşmadığı oldu.

�eviri: CemC

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com