Visitor:

About ALF > Worldwide Actions > Turkey

Kartal'da bulunan Cesur Çuval'da çalışan iş�iler işten atma saldırısı ve hak gasplarına karşı m�cadele ediyorlar.

Cesur Ambalaj iş�ileri gaspedilen hakları ve maruz kaldıkları baskılara karşı, Cesur �uval patronundan ve g�revini yapmayan sendika başkanlarından hesap sormak i�in 5 Kasım Perşembe g�n� DİSK Genel Merkezi �n�nde, 7 Kasım Cumartesi g�n� ise Taksim Meydanı�nda basın a�ıklaması ger�ekleştirecekler.

Basın a�ıklaması:

Tarih: 5 Kasım Perşembe

Saat: 15:00

Yer: DİSK Genel Merkezi �n� / Şişli

Basın a�ıklaması:

Tarih: 7 Kasım Cumartesi

Saat: 15:00

Yer: Taksim Meydanı

T�m ilerici, devrimci sendika ve kitle �rg�tlerine:

Basına ve kamuoyuna

Bizler Cesur Ambalaj A.Ş.'de �alışan ve atılan iş�ileriz.

Bir seneyi aşkın bir zamandır �alıştığımız Cesur �uval fabrikasında patronun kazanılmış sosyal haklarımıza y�nelik saldırısına maruz kalıyoruz. Bu s�re zarfında �� ikramiyemiz gasp edildi, yakacak, erzak vb. haklarımıza el konuldu ve aynı zamanda �cretlerimiz kuşa �evrilerek �dendi.

Bizler gece g�nd�z durmadan �� vardiya ve yoğun mesailerle �alıştığımız, g�nde tonlarca malı yurt i�ine ve yurt dışına g�nderdiğimiz halde, gasp edilen bu haklarımızın verilmeyişini Cesur �uval patronu Mehmet Cesur krizin etkileri olarak tanımlıyor. Krizi bahane g�stererek elimizdeki son krırıntılara da g�z dikenler trilyonluk bir iplik makinesini İran'da kurulu bulunan fabrika i�in satın alabiliyorlar.

Cesur �uval, krizi iş�ilere saldırıya d�n�şt�rmekte ve kazanılmış hakların tırpanlanmasına bir �rnektir. Ger�ekte �retim hacmi durmadan b�y�yen hatta halen iş�i alımına devam eden bu firmada on yıllık bir usta makineci ancak asgari �cretten on, yirmi lira fazlasına �alışmaktadır.

Yaşanan bu saldırılar karşısında �zellikle de �cretlerimizi zamanında alabilmek i�in ilk olarak 5 Ekim tarihinde bir g�n iş durdurduk. Ağustos ayının maaşlarını ancak bu eylemle alabildik. Ger�ekleştirdiğimiz bu eylemde patron bundan sonra maaşların d�zenli �deneceği s�z� vermesine rağmen bu s�z�n� yine tutmadı.

Bu tablo �zerine 4857 sayılı iş kanununun 34. maddesinden doğan ve iş�inin �cretini zamanında alamadığı taktirde �retimi durdurma hakkına dayanarak 26 Ekim pazartesi g�n� sabah 07:00 vardiyasının başlamasıyla beraber işi dururduk. İş durdurma eylemine bu sefer sadece �� b�l�m katılınca patron saldırıya ge�ti ve vardiya bitişi �nc� iş�i arkadaşlarımızdan birini 25. maddeden tazminatsız işten attı. 15:00 vardiyası daha başlamadan bu vardiyadan da iki �nc� iş�i arkadaşımız aynı maddeden ve aynı gerek�eyle işten �ıkartıldı. Ve g�n i�inde 23:00 vardiyasından bir arkadaşımız ve daha sonrada �� arkadaşımız daha işten �ıkartılmış oldular.

Patronun bizleri işten atma gerek�esi iş�ileri kışkırtmak, yasadışı grev �rg�tlemek ve bildiri dağıtmaktır. Burada yasadışı bir uygulama yapılmıştır ama bunu yapan biz iş�iler değil patronun, yani Mehmet Cesur'un ta kendisidir.

Bizlerin haklarını ve �cretlerini �aldığı yetmemiş gibi bizleri gayri yasal bir bi�imde işten �ıkartarak haklarımızı savunmamızı engelleyebileceğini zannetmiştir.

Bizler Cesur �uval iş�ileri olarak 2004 yılının Ocak ayında �alışma koşullarımızı d�zeltmek i�in �rg�tlendik ve DİSK Tekstil Sendikası�na �ye olduk. Sendikalaşma s�recimizde atılan iş�i arkadaşlarımızla beraber bizlerde �retimi durdurarak hep birlikte eyleme ge�tik. �� g�n s�ren direnişimizin ardından DİSK Tekstil Sendikası Başkanı ve S�leyman �elebi Cesur �uval patronu ile s�zleşmeye oturdu. Ama bu s�zleşme bir satışla sonu�lanarak 68 iş�i arkadaşımızın işine son verilmesi ile sendika i�eri girmiş oldu.

O zamandan sonra bir toplu s�zleşme yapıldı fakat bu s�zleşmenin h�k�mleri fabrikada uygulanmadı. Sendika bu h�k�mleri uygulama adına bir g�n olsun gayret g�stermedi. Hatta o d�nem sendikaya �ye olan iş�iler dışında bir iş�iyi dahi sendikaya �ye yapmadılar. Bug�n bin civarında �alışanı olan bu fabrikada sendikalı iş�i sayısı y�z elliyi ge�mez. O zamandan bu zamana �cretlerimizdeki sendika kesintisinin dışında sendikanın ne adını ne de kendini fabrikada g�rebildik. Bu son yaşanan s�re�te de karşılaştığımız saldırılara ve hakgasplarına karşı ger�ekleştirdiğimiz eylemlerde sendika ne bir kez olsun bizleri aramış ne de yanımıza gelmiştir.

T�m kamuoyu �n�nde bu yaşanan s�reci anlatmak Cesur �uval patronundan hesap sormak, g�revini yapmayan sendika başkanlarından hesap sormak i�in 5 ve 7 Kasım tarihlerinde eylemde olacağız. T�m ilerici, devrimci, sendikaları, kitle �rg�tlerini, direniş�i iş�i kardeşlerimizi ve basın emek�ilerini yanımızda g�rmek ve eylemimize destek olmaya �ağırıyoruz.

Basın a�ıklaması:

Tarih: 5 Kasım Perşembe

Saat: 15:00

Yer: DİSK Genel Merkezi �n� / Şişli

Basın a�ıklaması:

Tarih: 7 Kasım Cumartesi

Saat: 15:00

Yer: Taksim Meydanı

Cesur �uval iş�ileri

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com