Visitor:
Animal Protection > Worldwide Actions > Turkey
�EL-MER iş�ileri fabrikayı işgal ettiler

�EL-MER iş�ilerinden fabrika işgali...

�Kazanana kadar m�cadelemize devam edeceğiz!�

DİSK�e bağlı Birleşik Metal-İş�te �rg�tlendikleri i�in işten atma saldırısyla karşılaşan ve bunun �zerine fabrika �n�nde direnişe ge�en �EL-MER iş�ileri, 2 Ağustos g�n� saat 12.00 sularında i�eride �alışan iş�ilerin de desteğiyle birlikte fabrika işgali ger�ekleştirdi. 

İş�iler, talepleri kabul edilene kadar işgal eylemini s�rd�rmekte kararlı olduklarını dile getirirken, i�eride ve dışarıda polis ablukası yoğunlaştırıldı. Hangar kapılarını kapatan polis, i�erisini havasız bırakmaya �alışıyor.

İşgal eylemini ger�ekleştirilen iş�ilerden biri olan ve kalp hastalığı bulunan Fatih Demir rahatsızlandığı i�in ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demir'in ardından hastalığından kaynaklı Turgay Aydoğan isimli iş�i de fabrikanın dışına �ıkarılarak hastaneye g�nderildi. 2 saat kadar m�şahade altında tutulan Demir ve Aydoğan hastane �ıkışında polis tarafından g�zaltına alındı. G�zaltı s�resince polislerin tehditlerine maruz kalan iş�iler, serbest bırakılmalarını ardından saat 21.30 sularında direniş alanına geri d�nd�ler.

Fabrika �n�nde ise 100 kişiyi aşkın kitle iş�ilere destek olmak i�in bekleyişlerini s�rd�r�yor. Direnişteki UPS iş�ileri de kitle i�erisinde yer alıyor. Ailelerin de aralarında bulunduğu destek�i kitle fabrika �n�ne saat 22.30 sularında �adır kurdu. Destek�iler kurulan �adırlarda geceyi ge�irdiler. 

Akşam saatlerinde, işgal eylemini ger�ekleştiren iş�iler adına Mahmut Ko� dışarıda bekleyen destek�ilere telefon �zerinden seslendi. Aileler başta olmak �zere kendilerini yalnız bırakmayan t�m kişi ve kurumlara teşekk�r eden Ko�, "Bizi desteklemeye devam edin. ��nk� bizler kazanana kadar m�cadelemizi s�rd�rmeye devam deceğiz!" dedi.

Attıkları sloganlarla karalılıklarını haykırmayı s�rd�ren iş�iler, aynı zamanda fabrika i�erisindeki demirlere vurarak seslerini arttırmaya �alışıyorlar.

Bununla beraber, BMİS tarafından iş�ilere verilmek istenen kumanyanın i�eriye alınmaması aileler tarafından tepkiyle karşılandı. Kararlı duruşlarıyla yemeklerin i�eriye alınmasını sağlayan aileler, yarattıkları basın�la fabrikanın i�erisindeki ışıkların a�ılmasını da sağladılar.

İş�iler fabrikayı işgal ettiler!

Kararlı direnişlerine ara vermeden devam eden �EL-MER iş�ileri, 2 Ağustos g�n� talepleri i�in fabrikalarını işgal ettiler.

Fabrikada �ğle yemeği arasının verildiği saat 12.00 sularında, i�erideki iş�iler �Atılan iş�iler geri alınsın!�, � İş, ekmek yoksa barış da yok!�, �Atılan iş�iler onurumuzdur!� ve �İş�ilerin birliği sermayeyi yenecek!� sloganları eşliğinde direniş�i arkadaşlarının yanına geldiler. Direniş alanında konumlanan polisler ile direniş�i iş�iler arasına zincir oluşturan iş�iler, yine sloganlar eşliğinde direniş�i arkadaşlarını da alarak fabrikaya y�neldiler. Bu noktada polisin tehditlerine ve engelleme �abalarına rağmen geri adım atmayan iş�iler fabrikaya fiili bir şekilde girerek işgal eylemi başlattılar.

�Talepler kabul edilene kadar işgal s�recek!�

Fabrikaya girişlerin ardından iş�ilerin bir kısmı gezici vin�lerin �zerine �ıktılar. �Sendika hakkımız engellenemez / �EL-MER İş�ileri� pankartı a�an iş�iler, aşağıdaki arkadaşlarıyla birlikte sloganlarla taleplerini hakırmaya başladılar.

İşgal eylemi sırasında iş�iler adına gazetemiz Kızıl Bayrak'a g�r�ş bildiren Mahmut Ko� taleplerini ş�yle sıraladı:

�Atılan iş�iler geri alınsın!�, �Sendika hakkımız tanınsın!� , �İş barışı sağlansın!� 

Talepleri kabul edilene kadar işgal eylemine ve m�cadelelerine devam edeceklerini belirten Ko�, hi�bir baskının ya da tehditin kendilerini engelleyemeyeceğini de vurguladı. Morallerinin �ok iyi olduğunu da s�zlerine ekleyen Ko�, patronla talepleri �zerinden g�r�şmeyi beklediklerini ifade etti.

Direniş kırıcı iş�iler fabrikayı terketti

�te yandan, patronun direnişi kırmak i�in s�re� i�erisinde işe aldığı 10 �direniş kırıcı iş�i� eylemin başlamasıyla birlikte fabrikayı terk etti. İşgal eylemini ger�ekleştiren iş�iler, direnişi baltamalak i�in patron tarafından y�nlendirilen s�z konusu iş�ilere burada da tepkilerini g�sterdiler.

Polis ablukası yoğunlaştırıldı

Direniş s�reci boyunca iş�ileri tehdit etmenin ve yıldırmanın bir aracı olarak kullanılan polisler, fabrika işgali eylemi sırasında da engelleme girişiminde bulundular. İşgal eylemiyle birlikte fabrika �n�ndeki �evik kuvvet yığınağı daha da arttırılırken i�eride bulunan polisler aracılığıyla iş�ilere d�n�k abluka yoğunlaştırılmayla �alışılıyor. Patronla işbirliği i�erisinde bulunan polislerin, iş�ileri eylemlerini sona erdirmeleri i�in tehdit ettikleri ifade ediliyor. Bununla beraber saat 13.45 itibariyle 2 �evik otob�s� daha fabrika �n�nde konumlandı. İtfaiye de aynı saatlerde fabrika �n�ne geldi.

Hangar kapıları iş�ilerin �st�ne kapatıldı, iki iş�i g�zaltına alındı!

İş�ilerin kararlılığı karşısında �aresiz kalan polis, farklı y�ntemlerle işgal eyleminin son bulması i�in �aba harcıyor. İş�ilerin �st�ne hangar kapılarını kapatan polis, b�ylelikle i�eriye yeterli hava girmesini engellemeye, bu yolla eylemi fiili olarak bitirmeye �alışıyor.

G�zaltında tenditlere maruz kalan iş�iler direniş alanına d�nd�

İşgal eylemini ger�ekleştirilen iş�ilerden Fatih Demir rahatsızlandığı i�in ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demir'in ardından yine hastalığından kaynaklı Turgay Aydoğan isimli iş�i de fabrikanın dışına �ıkarılarak hastaneye g�nderildi. 2 saat kadar m�şahade altında tutulan iş�iler hastane �ıkışında polis tarafından g�zaltına alınarak �ayırova Polis Merkezi'ne g�t�r�ld�ler.

G�zaltı s�resince polislerin "Sizi işgale kim y�nlendirdi?" gibi sorularıyla karşılaşan iş�iler, aynı zamanda "Sakın direniş alanına geri d�nmeyin!" şeklinde tenditlere de maruz kaldılar. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılan iş�iler  saat 21.30 sularında direniş alanına geri d�nd�ler.

Direniş�i iş�iler, fabrika �n�nde bekleyen kitle ve işgal eylemindeki iş�iler tarafından coşkulu sloganlarla karşılandılar.

�HD'li avukatlar savcılığa dilek�e verdi

Saat 16.10 sıralarında, �ağdaş Hukuk�ular Derneği İstanbul Şubesi'nden avukatlar iş�ilerle g�r�şmek �zere i�eriye girdi. 6 kişilik bir heyet oluşturan avukatlar polisin kayıt alması nedeniyle sağlıklı bir konuşma yapılamayacağından kaynaklı iş�ilerle kapsamlı bir g�r�şme yapamadılar. Avukatlar iş�ilerin direnişini selamladıktan sonra fabrikadan ayrılarak Gebze Savcılığı'na gittiler. Avukatlar savcılığa, polisin herhangi bir m�dahalesi olması durumunda iş�ilerin �l�m tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarına dair dilek�e verdiler.

Direniş�i iş�iler, ilerici ve devrimci g��ler ve aileler fabrika �n�nde �adır kurdular

�EL-MER iş�ilerinin işten atma saldırısına karşı �rg�tledikleri işgal eylemine, b�lgede bulunan ilerici ve devrimci g��lerden de destek geldi. Fabrika �n�nde bulunan BDSP, TİB-DER, EMEP, SODAP, �DP, Emekli-Sen Gebze Şubesi ve Limter-İş Sendikası Genel Sekreteri Kamber Saygılı direniş�i iş�ilerin yanlarında olduklarını vurguluyorlar. �EL-MER iş�ilerinin aileleri de �ocuklarıyla beraber fabrika �n�ne gelerek sloganlarla iş�ilere destek oluyorlar. Bunun yanısıra iş�ilerin arkadaşları da destek i�in bekleyen kitle arasında yer alıyor.

Desteğe gelenler arasında Kurtk�y'deki aktarma merkezinde direnişlerini s�rd�ren UPS iş�ileri de yer alıyor. Benzer bir bi�imde sendikalaştıkları i�in işten atılan UPS iş�ileri anlamlı bir sınıf dayanışması �rneği sergilerken fabrika �n�ndeki coşkuyu da arttırdılar. Fabrika �n�ne �nl�kleriyle ve d�vizleriyle gelen T�MTİS �yesi iş�iler dayanışma sloganlarıyla alana renk kattılar. UPS iş�ilerinin "Direne direne kazanacağız!", "�EL-MER iş�isi yalnız değildir!" sloganları, "Yaşasın sınıf dayanışması!", "UPS - �EL-MER direnişi kazanacak!" sloganlarıyla karşılandı.

Direniş�i iş�iler, ilerici ve devrimci g��ler ve ailelerden oluşan kitle, saat 22.30 sularında fabrika �n�nde �adır kurdular. Ara vermeden haykırdıkları sloganlarla iş�ilerin yanında olduklarını vurgulayan destek�iler, geceyi kurdukları �adırlarda ge�irecekler.

�EL-MER patronu yuhalandı!

İşgal eylemi başladığında Bursa'da olduğu s�ylenen �EL-MER patronu Gazi Yılmaz saat 16.30 civarında fabrikaya geldi. Yılmaz, fabrika �n�nde bekleyen kitle ve iş�ilerin aileleri tarafından "Gazi şaşırma, sabrımızı taşırma!" sloganlarıyla karşılandı.

Ailelerin kararlı tutumu yemeklerin i�eri alınmasını ve fabrika i�indeki ışıkların a�ılmasını sağladı

BMİS tarafından iş�ilerin yemesi i�in fabrika i�erisine sokulmak istenen kumanyaların polis tarafından i�eriye alınmaması tepkiyle karşılandı. �zellikle iş�ilerin aileleri �fkeli bir şekilde fabrika kapısına y�nelerek i�eri girmek istedi. Polisin m�dahalesiyle karşılaşan aileler "Yemek hakkımız engellenemez!", "Direne direne kazanacağız!" sloganlarıyla yemeklerin i�eriye alınmasını talep ettiler. Sendikacıların araya girmesiyle yatışan aileler, BMİS'in yemeğin i�eriye gireceğine dair s�z vermesi �zerine direniş yerine geri d�nd�ler. Bir s�re sonra ailelerin tepkisi polise geri adım attırdı. Polis, yemek ve suları i�eri almak durumunda kaldı.

Aileler fabrika i�erisindeki ışıkların a�ılması noktasında da ısrarlarını ve kararlılıklarını korudular. Yemeklerin i�eriye alınmasını sağlayan aileler, yarattıkları basın�la fabrikanın i�erisindeki ışıkların a�ılmasını da sağladılar.

BMİS eylemdeki iş�ileri yalnız bıraktı!

İş�iler kararlılıkla talepleri kabul edilene kadar işgal eylemini s�rd�receklerini ifade ederken BMİS aynı kararlı tutumu sergilemiyor. �ğle saatlerinde iş�ilerle g�r�şen BMİS Genel Sekreteri Sel�uk G�ktaş iş�ilere dikkatli olmalarını s�ylemekle yetinirken, iş�ilerin haklı ve meşru eylemine sendika y�neticileri aktif bir destek sunmuyor.

Direniş s�reci ş�yle gelişmişti...

Gebze �ayırova�da faaliyet y�r�ten �EL-MER Metal Fabrikası�nda, sendikalaştıkları i�in işten atılan 12 iş�inin 19 Haziran 2010 tarihinde başlattıkları direniş 19. g�n�nde kazanımla sonu�lanmıştı. Kendi istekleriyle işbaşı yapmayan iki iş�i dışında direniş�i iş�ilerin t�m� 9 Temmuz g�n� işbaşı yapmışlardı.

İş�ilerin m�cadele kararlılığını ve militan duruşunu hazmedemeyen �EL-MER patronu ilk fırsatta işten atma saldırısını tekrar devreye sokarak, 16 Temmuz g�n� aralarında ilk direnişe katılan iş�ilerin de bulunduğu 23 iş�iyi işten atmıştı.

S�re� i�erisinde hak alma bilinci daha da gelişen �EL-MER iş�ileri, patronun son saldırısına da direnişle yanıt vermişlerdi. İşten atılan iş�iler, 19 Temmuz g�n�nden itibaren fabrika �n�n� yeniden direniş alanına �evirirken, �erideki iş�iler ise arkadaşlarına iş yavaşlatma eylemleriyle destek verip, fabrika �n�ndeki eylemlere aktif destek vermeyi s�rd�rm�şt�.

Kızıl Bayrak / Gebze

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com