The ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

SIK SORULAN SORULAR (SSS)

1)     Hayvan Hakları Hareketi’nin (HHH) temel prensipleri nelerdir?

 Hayvan Hakları Hareketi’nin (HHH) temel prensibi, hayvanların sömürüden, suistimalden ve zarardan uzak, kendi doğalarına uyan bir tarzda yaşamaya hakları olduğudur. Bu, onları sömürürken, ya da onları öldürmeden ve onları yemeden  önce  onlara iyi davranmamız gerektiğini söylemekten daha farklı birşeydir. Hayvanların aynen insanlar gibi, insan zulmünden ve  sömürüsünden uzak olma HAKKI vardır. Bu hakkın sadece farklı bir türe ait  oldukları için ellerinden alınmasına türcülük/tür ayrımı adı verilir.

Hayvan hakları eylemcileri, insanların saygı ve merhamet çemberini, içine yakınlık, yalnızlık, susama, açlık, korku, acı gibi hisler hissedebilen hayvanları da kapsayacak şekilde genişletmek isterler. Bunu yapmaya çalışırken, çoğumuz artık hayvan  çiftliklerini, dirikesimi, ve eğlence sektörü için hayvanların kullanılmasını destekleyemeyeceğimiz sonucuna  ulaşırız. Aynı zamanda, hayvan haklarını destekleyenler arasında da acaba hayvanlara zarar veren HERHANGİ TÜRDEN  bir  araştırmanın mazur görülüp görülemeyeceği, türlere hak tanımanın sınırın ne olduğu, ve hangi durumlarda sivil itaatsizliğin uygun olduğu vb. konularda hala tartışmalar sürüyor. Bununla beraber, bu olası anlaşmazlıklar şu prensiplerin kalıcılığına, insan olmayanların acılarına  merhamet duyup onlarla  ilgilenmek prensibine zarar vermezler:

Bu Sık Sorulan Sorular (SSS) bölümünün ana hedefi, toplulumumuzun sistematik biçimde hayvanları sömürüp onları suistimal etttiğini idrak ettiğimizde ortaya çıkan genel mazaretlerden söz edebilmektir. Bu tür “mazaretler”, vicdanlarımızdan yükü kaldırır belki; ama bu SSS başka hayvanlara verdiğimiz zararı mazur gösteremeyeceğimizi göstermeye  çalışıyor. Bu SSS kapsamının dışında kalan bazı detaylı argümanlar Hayvan Hakları literatürünün şu  üç klasiğinde bulunabilir:

-         The Case for Animal Rights, (Hayvan Hakları Meselesi), Tom Regan (ISBN 0-520-05460-1)

-         In Defense of Animals, (Hayvanların Savunmak Adına), Peter Singer, (ISBN 0-06-097044-8)

-         Animal Liberation, (Hayvan Özgürlüğü), Peter Singer, (ISBN 0-380-71333-0, 2. Baskı)

Regan ve Singer’ın katkılarını takdir etse de, bir çok hayvan hakları eylemcisi, Singer ve Regan’ın felsefi gerekçelerinin tersine kendilerinin hayvan haklarına katılmalarındaki en doğru ve en  uygun itici gücün empatileri ve  şefkatleri olduğunu söyler. “Beni ne  ilgilendirir ki?” diyen okuyucu için şu sebepleri sayabiliriz:

-         Acıyı azaltmak istiyoruz

-         İnsan ilişkilerinde merhameti  yaymak istiyoruz

-         İnsanlığın sağlığın geliştirmek istiyoruz

-         Açlık ve yetersiz beslenme sorunu sona ersin istiyoruz

-         Dünyamızın ekosistemi korumak istiyoruz

-         Hayvan türlerini korumak istiyoruz

-         Doğal hayatı korumak istiyoruz

-         Bu meselelerle  Hayvan Hakları (HH) arasındaki bağlantılar  belirgin olmayabailir. Lütfen okumaya devam edin—DG

“Zorbalıkla  olmasaydı, ellerinden asla alınmayacak o hakları geri kalan hayvanların elde edebileceği bir gün gelebilir”—Jeremy Bentham (filozof)

“Hayat, hayattır—ister kedi, ister köpek  isterse insan  olsun. Bir insanla bir kedi arasında fark yoktur. Farklılık fikri, insanın kendi çıkarına  kullandığı bir insan kavramıdır…” Sri Aurobindo (şair ve filozof)

“Şiddetten uzak yaşamak insanı en yüksek ahlaka götürür, bu da bütün evrimin amacıdır zateb. Diğer yaşayan canlılara zarar vermekten vazgeçmediğimiz sürece bizler hala vahşi yaratıklarız.”—Thomas Edison (mucit)

“Öyle bir gün gelecek ki benim gibi insanlar, hayvanların katledilmesine insanların katledilmesine baktıkları gibi bakacaklar”—Leonardo da Vinci (sanatçı ve bilim adamı)