About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

#14 Beslenip korunduklarına göre hayvanlar daha mutlu bir hayat sürmüyorlar mı ? 

Bu argüman, siyahların köle olarak özgür kadın ve erkeklere oranla daha iyi durumda  olduğu iddiasıyla kullanılmıştı. Aynı şey, hapisteki insanlar için de  kullanılabilir; hapis , toplumun en sert cezalandırma  yöntemlerinden birisi. Çiftliklerdeki hayvanlar o kadar acı çekiyorlar ki onların yaban ortamlarında daha  kötü durumda olabileceklerini düşünmek imkansız. Yaban, orada yaşayan hayvanlar için yaban değil; orası, onların yuvası. Orada özgürler ve  orada doğal olan şeyleri yapabiliyorlar. Yabanda acı çekme  ihtimalleri, onların tutsaklık halinde acı çekmelerini sağlamak için bir sebep olamaz.

Soruyu soran burada  iki varsayımda bulunuyor. Birincisi, mutluluk ve  huzurun beslenmek ve  korunmaktan hasıl olduğu; ikincisi,  hayvanların aslında  gerçekten korunduğu  ve beslendiği varsayımı. Her  iki önkabul da sorgulanabilir.

Elbette hayvanlar besleniyorlar; ne de  olsa tüketilebilmeleri için semirtilmeleri gerekiyor. Ama mesela  çiftlik tavuklarının “korunduğunu” söylemek pek de mümkün değil. Sakatlanmaktan   korunmuyorlar; çünkü acı içerisinde gagaları kopartılıyor. Psikolojik sıkıntıdan da  korunmuyorlar, çünkü doğal olmayan  koşullar içerisinde bir arada tutuluyorlar. Ve son olarak, parçalanmaktan da korunmuyorlar, çünkü insanlar tarafından boğazlanıyor ve mideye  indiriliyorlar.

Mutluluğun sadece beslenmekten ve korunmaktan hasıl olduğu fikrini de sorgulayabiliriz. Roma İmparatorluğu zamanında, kadırgalarda, köleler kötü hava koşullarından korunuyorlardı; ama mutluluğa ulaşmak için içinde bulundukları koşulları daha da büyük bir belirsizlikle değiş tokuş yapmak zorunda kalıyorlardı muhtemelen. Aynı şey ilk dönem Amerikasındaki köleler için de söylenebilir. 

Sonuç olarak, burada söz  konusu olan ahlaki bir argüman. #13 nolu sorudaki çifti düşünün. Onu tükettikleri noktaya dek bebeklerini koruyacak ve besleyecekler. Bunu haklı bir gerekçe  olarak kabul edemeyiz. Tavuk  için neden edelim ki? –DG 

AYRICA BAKIN: #13

SORULARA GERİ DÖNÜN