About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

#19 Hayvanlar bizi umursamıyor; biz neden onları umursayalım ki?

Soruyu soran kişinin pozisyonu- yani, aslında sadece bizim haklarımıza saygı duyanlara haklarını vermemiz gerektiği fikri- karşılıkçılık argümanı olarak bilinir.Toplumumuzun nasıl işlediği ve nasıl işlemesi gerektiği anlamında da ikna edici bir özelliği yoktur.

Bu argüman, aslında bizim haklarımıza saygı duyamayan bir çok insanın hakları olduğu gerçeğini kabul etmemizle etkisini kaybediyor. Bu gruba yaşlı insanlar, bazı hastalıklardan sıkıntı çeken insanlar, ciddi beyin hasarı geçirmiş kişiler, zeka özürlüler, bebekler ve yaşı küçük çocuklar da dahil. Yeni bir dölleme yöntemi denemek için bu tür insanları kurban eden bir kurum muhakkak ki onların haklarını ihlal ediyor diye kabul edilirdi.

Orijinal deyim ise etik bir reçete manasında gene bir şey ifade etmiyor. Gelecek kuşaklar bizim endişelerimize karşılık verebilecek durumda değildir, o yüzden, mesela, gelecek kuşakları çok etkileyecek çevresel zararları görmezden gelmekle ahlaken hiçbir zarara sebebiyet verilmiş olmaz.

Ana problem şu kapasitelerin arasındaki farkın anlaşılamamış olmasında yatıyor:

Başkalarının haklarını anlama ve onlara saygı duyma kapasitesi.

Haklardan faydalanma kapasitesi .

Hayvanların bizi umursamadğı iddiası da tartışılabilir. Ev hayvanlarının sahipleri tehlikedeyken yardım getirebildikleri biliniyor. Sahipleri üzüntülüyken onların sıkıntısını giderdiği de biliniyor. Sahipleri öldüğünde bu hayvanlar acı çekmektedir.—DG

AYRICA BAKIN : #17, #23, #36

SORULARA GERİ DÖNÜN

#20 Bir ev yanıyor farzedelim. Evde bir köpek ve bir de bebek var. Hangisini önce kurtarırsınız?

Çocuğumu kurtarırdım, ama bu sadece bir içgüdü. Bir köpek de yavrusunu kurtarırdı. Kimi kurtarırsam kurtarayım, bu , hayvanlar üzerinde deneyler yapmanın ahlaken meşru olduğunu kanıtlamaz. Komşumun çocuğu yerine kendi çocuğumu kurtarabilirim, ama bu da komşumun çocuğu üzerinde deneyler yapmanın kabul edilebileceği anlamına gelmez.

Önce kurtarmayı seçtiğim kişi karşı karşıya olduğumuz ahlaki kararlarla alakalı hiçbir şey söylemez bize. Sizinkini kurtarmadan önce kendi çocuğumu kurtarmaya karar verebilirim, ama bu kesinlikle çocuğunuz üzerinde deney yapmaya hakkım olduğu anlamına gelmez ya da çocuğunuzu başka bir şekilde sömürmeye hakkım olduğu anlamına gelmez. Zaten ortada yangın filan da yok. Günlük hayatta, hem bebeklerin hem de köpeklerin haklarını koruyacak şekilde davranmayı seçebiliriz.—LK

Bu durumdaki diğer herkes gibi, her halde duygusal manada bağlı olduğum kişiyi kurtarırdım. Büyük olasılıkla da bu, çocuk olurdu. Başka birisi, yabancı birisinin bebeğini kurtarmadan önce kendi çok sevdiği köpeğini kurtarabilir. Ama bu, LK’nin söylediği gibi , bize ahlaki prensipler hakkında hiçbir şey söylemeyen bir durum.—DVH

SORULARA GERİ DÖNÜN