The ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

2 -  Hayvan Refahına Karşı Hayvan Hakları

 

Hayvan Hakları ve Hayvan Refahı: Giriş

Hayvan Refahına Karşı Hayvan Hakları 

 

 Hayvan refahı teorileri, hayvanların çıkarları olduğu fikrini kabul eder, ama  bu çıkarların da  insanların yararı söz konusu olduğu sürece ticarete dönüştürülebilmesine izin verir. Hayvan hakları, hayvanların, insanlar  gibi, vazgeçilmez, başkaları fayda sağlasın diye ticarete dönüştürülemeyecek çıkarları olduğu anlamına gelir. Hakların savunulması, hakların mutlak olduğu anlamına gelmez: bir hayvanın hakları, tıpkı insanlarınki gibi, sınırlıdır ve haklar birbiriyle çelişebilir. Hayvan hakları, hayvanların gıda, giyecek, eğlence veya deney yapma amaçlarıyla kullanamayacağı anlamına gelir. Hayvan refahı ise  insani yöntemler söz  konusu olduğu sürece bu tür faydalanmalara izin verir.

 

Hayvan Refahı hareketi, insan olmayan varlıkların acı çektiği gerçeğini kabul eder ve bu acıyı “insani” davranışlar aracılığıyla azaltmaya çabalar; ama hayvanların sömürülmesine ya da kullanılmasına son vermek gibi bir hedefi de yoktur. Hayvan Hakları hareketi hayvanların sömürülmesini reddettiği gibi bu anlamda onların haklarının da teslim edilmesi gerektiğini ileri sürer. Hayvan refahını savunan bir kişi,  ineklerin yeterli yere sahip olması, düzgün şekilde beslenmeleri vb şeylerler  ilgilenirken, besleme ve  boğazlama olayı “insani” olduğu sürece, inekleri öldürmek ve  onları yemekle alakalı herhangi bir vicdan azabı duymaz.

Hayvan Refahı hareketi, Humane Society( İnsancıl Toplum) ve Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Hayvanlara Yapılan Zulümün Engellenmesi Topluluğu) gibi kuruluşlar tarafından temsil ediliyor.

 

Bunu söyledikten sonra, bazı  insanların Hayvan Hakları  ile alakalı görüşlerinin daha farklı olduğunu da eklemek gerek. Bu insanlar Hayvan Refahı gruplarının aslında  hayvanların haklarını desteklediğini söylerler (mesela, bir köpeğin tekmelenmeme hakkı vardır). Bu yoruma göre, Hayvan Hakları , Hayvan Refahı  (HR) ve bazı sert  Hayvan Hakları (HH) grupları aynı şemsiye altında düşünülebilir. Bu yorumun Hayvan Haklarını anaakıma yaklaştırmak gibi bir avatajı var; ancak, HR ve HH grupları arasında  geçerli bir ayrım bulunuyor, ilk paragrafta bundan söz edilmişti.

 

Hayvan Özgürlüğü (HÖ), bir çok insan için, Hayvan Hakları ile  eşanlamlı bir kelime (aşağıya bakın). Bazı insanlar  “özgürlük” kelimesini seçer; çünkü bu kelime  insanın aklına  diğer başarılı özgürlük hareketlerini getirir, mesela kölelerin özgürlüğü hareketi, ya da kadınları özgürlüğü hareketi gibi; ama “haklar “ kelimesi  söz  konusu hayvanlar  olunca belli bir tepkiyle karşılanır genelde. “Hayvan Özgürlüğü” deyimi, Peter Singer’ın aynı adlı kitabının basılmasıyla popülerlik kazandı.

 

 Özgürlük teriminin bu kullanımı #  88.soruda açıklanan düz anlamından ayrı olarak düşünülmeli, yani Hayvan Özgürlüğü Savunucusu, muhakkak  yasadışı hareketlere karışan ya da güçlü sivil itaatsizlik eylemlerinde bulunan bir kişi değildir.

Nihayetinde, entelektüel dürüstlük , bizleri burada yapılan açıklamanın gerçekten oldukça yumuşatıldığını söyleme zorluyor; görece doğru olsa da yukarıdaki açıklamalar, “Hayvan Hakları”, “Hayvan Özgürlüğü” ve “Hayvan Refahı” gibi terimler hakkında sürmekte  olan tartışmaları, bu hareketlerin tarihi hakkındaki tartışmaları, önde gelen düşünürlerin gerçek konumları hakkındaki tartışmaları bilinçli olarak kenara koyuyor. Bu tür tartışmaların içeriğini az da olsa anlamak için, şimdiki paragraf güzel bir örnek sunuyor. Doğal olarak  her taraftan saldırıya uğrayacak!

 

Bazıları, Hayvan Özgürlüğü ve Hayvan Hakları hareketleri arasında  ince bir ayırım yapılabileceğini söyler. Hayvan Hakları hareketi, en azından Regan ve yandaşlarının öne sürdüğü gibi, hayvanların kullanıldığı deneylerden tamamen vazgeçilmesini öne sürüyor. Hayvan Özgürlüğü hareketi, Singer ve yandaşlarının öne sürdüğü gibi, bazı durumlarda , mesela  deneylerin ahlaken savunulabilir olduğu konular söz  konusu olduğunda, reddetmeci tutumu kenara koyar. Çünkü böyle durumlar insanlar üzerinde yapılan deneyleri de mazur görmek  için kullanılabilir; ancak bununla beraber, buradaki ayrımın, özgürlük ve haklar görüşü arasında bir farklılık olduğunu iddia edemeyiz; çünkü aslında  etik kuramdaki daha geniş bir farkı yansıtmakta- yararcılık ya da mutlakçılık arasındaki farkı.—DG

Tarihsel olarak, hayvan refahı grupları hayvanların toplumdaki yerini geliştirmeye çalıştı . Bu insanlar hayvanların ruh sahibi olmadığı ve ahlaki manada üzerine düşünmeye değmediği şeklindeki popüler Batı kavramlarına karşı  mücadele ettiler. Hayvan hakları hareketi, kendini reformist hayvan refahçılarına karşı bir alternatif olarak ortaya koydu.  Hayvan hakları hareketi büyüyüp etkili bir hal aldıkça, hayvanları sömürenler bu hareketlere ciddiye almaya zorlandılar. Belki de Tom Regan’ın Hayvan Haklarının Hayvan Refahından ayrı tutulması yönündeki çabalarının da etkisiyle, endüstri grupları statükoyu sürdürmek için “hayvan refahı” terimine sarıldı. Dirikesim yanlısı, avcılık, tuzak kurarak hayvan yakalayan, tarım ticaretini savunan, hayvanların eğlence sektöründe  kullanılması taraftarı gruplar artık kendilerine “hayvan refahı” savunucuları adını veriyorlar. Bu pratikleri savunma amaçlı başka gruplar da aynı başlık altında toplanmış durumda.

Bu klasik bir halkla ilişkiler kandırmacısı, zira hayvanlara yapılan zulmü gerçek manada kabullenmiyor, hayvanların suistimal edilmesine ve  kullanılmasına izin veriyor. Propagandanın etkisi alenen ortada: hayvan hakları savunucularına esktrem damgası vurmak, kendilerini ise  aklı selim insanlar  olarak sunmak. Bugünlerde, “hayvan refahı” terimi, hayvan endüstrisi tarafından en azından hayvanları  koruma grupları kadar sık kullanılmakta.

AYRICA BAKIN: #1, #3, #87-#88

Sorulara Geri Dön