About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

#30 Bütün hayvan ürünlerini tüketimden kaldırmak neredeyse imkansız; bilmeden de olsa hayvanların ölümüne sebep oluyorsanız bunun anlamı ne?

Evet, bütün hayvan ürünlerini insanların tüketiminden kaldırmak mümkün değil, aynen kendi eylemlerimizden kaynaklanan kazara öldürmeleri ve zararları ortadan kaldıramayacağımız gibi. Ama bu, herhangi türden bir hayvan suistimaline kapıların tamamen açıldığı şeklinde de düşünülemez. Verili koşullar altında en mantıklı hedef, insanın sebep olduğu zararı azaltmasıdır. O halde, buradaki amaç, çekilen büyük acının önlenmesidir.—DG

#31 Eğer hayvanları kullanmaktan vazgeçseydik bu işlerimizi olduğu gibi geleneklerimizi ve adetlerimizi de kaybetmek anlamına gelmez miydi?

Öncelikle gelenek ve adet meselesini düşünelim. Açıkçası bazı gelenekler ve adetler yok olmayı hakediyor. Tarih boyunca bir çok örnek düşünebiliriz: kölelik, Roma gladyatör yarışları, işkence, halka açık idamlar, cadıların yakılması, ırkçılık. Bu örneklere HH savunucuları hayvan sömürüsü ve hayvanların köleleştirilmesini de ekliyor.

İnsan denen hayvan türü neredeyse sonsuz bir adatasyon yeteneği olan bir organizmadır. Yukarıdaki adetlerin kaybı insan türüne hiçbir zarar vermemiştir. Aynı şey, hayvan sömürüsünün ortadan kaldırılmasıyla ilgili olarak da tahmin edilebilir. Aslında, insan türü, insan ilişkilerinde yaşanacak bir kuantum sıçramasından büyük fayda görürdü.

İş meselesine gelince, sorunun ekonomik yönleri #32 nolu soruda tartışılıyor. Risk altındaki şeyin bir iş olduğu ve onun yerine ahlaken daha az müphem başka bir işin bulunabileceği hatırlatılmalıdır. Hayvanlar için söz konusu olan şey ise, işkence ve sömürünün ortadan kalkması, insan zulmünden ve barbarlığından uzak mutlulukla dolu bir hayat olasılığıdır.—DG

"İnsanlar sık sık insanların her zaman hayvanları yediğini söylüyor, sanki bu, eyleme devam etmek için yeterli bir sebepmiş gibi. Bu mantığa göre insanların insanları öldürmesini de engelememeliyiz, çünkü insanlığın doğuşundan beri bu da yapılmaya devam ediyor."—Isaac Bashevis Singer (yazar, Nobel ödülü 1978)

AYRICA BAKIN: #32

SORULARA GERİ DÖNÜN

#32 Hayvan ürünü endüstrisi büyük bir iş; eğer bu endüstri dursa ekonomiye büyük zararı olmaz mı?

Otomobilin icadı, köleliğin kaldırılması, ve 2. Dünya Savaşı’nın sonu da işlerin yeniden belirlenmesini ve yeniden yapılandırılmasını gerektirmişti. Toplumsal ilerlemenin özelliklerinden birisi budur—ilerlemeyi geciktirici bir sebep değildir.

İnsanlar çıkar üzerine temellendirilmiş bir eylemi haklı göremezler. Bizlere iğrenç gelen birçok suç ve pratik, çıkar temeline dayanmıştır veya dayanmaya devam etmektedir: köle ticareti, çocuk gelinlerin satılması, esrar ticareti, her türden dolandırıcılık, fuhuş, çocuk pornografisi gibi.

Buna iyi bir örnek olarak tütün endüstrisini verebiliriz. Bu, multimilyar dolarlık bir endüstridir, ama pazardan çekilmesi için her yönden üzerine gelinmektedir. Ana problem ise tütünün yan etkilerinde görülebilir, yani, sağlıkla alakalı önemli sonuçlar ve sebep olduğu ölüm, çıkar meselesini gölgede bırakmaktadır. Hayvan sömürüsünün de yan etkileri var. En önemlileri arasında hava kirliliği, ve büyük çapta büyükbaş hayvancılığı sonunda ormanların yok olması gibi ciddi problemler bulunuyor. 28. Soruda gördüğümüz gibi, bu pratikler gezegenin kaynaklarını sürdürülemez bir şekilde kullanıyor. Bu pratikler devam ederse ekonomi esas o zaman işleyemez hale gelecek!

Son olarak, hayvan endüstrileriyla alakalı çıkarlar pazar talebinden ve refah bolluğundan kaynaklanıyor. Bu talebin yavaş yavaş diğer endüstrilere kaydırılamayacağını düşünmek için hiçbir sebep yok. Biftek yerine enginar yiyebiliriz veya makarna yiyebiliriz vs. İnsanlığın damak lezzetine olan düşkünlüğü etle beraber kaybolmayacak. Aynı şekilde, hayvan endüstrileriyle alakalı işler de hayvan endüstrilerinin yerini alabilecek işlere doğru yavaş yavaş kaydırılacaktır.–DG

"Vejetaryen yaşama biçiminin insan mizacını fiziken etkilemesi bile, bütün bir insanlığı değiştirecektir."—Albert Einstein (fizikçi, Nobel ödülü 1921)

AYRICA BAKIN: #28, #31

SORULARA GERİ DÖNÜN