About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

# 34 İnsanlar besin zincirinin en tepesinde; o halde istediklerini öldürüp yemekte haklı sayılmazlar mı?

Hayır; yoksa toplumumuzdaki potansiyel yamyamlar aynı savunmayı kendi pratikleri için de savunabilirdi. Bir şeyi yapabiliyor olmamız onu yapmamızın doğru olduğu anlamına gelmez. Diğer yaratıklar üzerinde büyük bir gücümüz var, ama büyük güçlerle beraber büyük sorumluluklar da söz konusudur, bunu her anne baba onaylar.

İnsanlar besin zincirinin en tepesindedir, çünkü insanlar hayvanları yemeyi SEÇMEKTEDİR. Bu yüzden bu soruda bir totoloji söz konusu. Eğer hayvanları yemeyi seçmeseydik, besin zincirinin en tepesinde olmazdık.

Herhangi bir özelliğin, daha alt konumdaki bir varlığa karşı üstünlük sağlamak için kişiye doğal bir hak tanıdığı fikri ise #33 numaralı soruda çürütülüyor.—AECW

AYRICA BAKIN #33

#35 Hayvanlar yalnızca bir makinadır; neden umrumuzda olsun ki?

Yüzyıllar önce filozof Descartes hayvanların otomat varlıklar olduğu ve acı hissedemekleri fikrini ortaya attı. Descartes’ın takipçileri, bir hayvan eğer bağırıyorsa onun sadece bir refleks olduğuna, insanın mekanik bir oyuncak bebekten de alabileceği bir reaksiyon olduğuna inanıyorlardı. Bu yüzden hayvanlarda anestezi kullanmadan deney yapmakta sakınca görmediler. Korkmuş gözlemciler ise deney hayvanlarının çığlıklarını umursamamaları konusunda uyarıldılar.

Bu fikir bugün modern bilim tarafından reddediliyor. Hayvanlar artık "sıradan makineler" olarak görülmüyorlar. Bilimin diğer türlerden öğrendiği herşey, insanlarla hayvanlar arasındaki biyolojik benzerliklere işaret ediyor. Charles Darwin’in yazdığı gibi, insanlarla hayvanlar arasındaki farklar derece farklarıdır, tür farklılıkları değildir. İnsanlar ve insan olmayan varlıklar milyonlarca yıldır evrim geçirmekte olduğu için, benzer sinir sistemlerine ve benzer organlara sahip oldukları için, diğer hayvan türleriyle de (özellikle memelilerle) benzer mental ve duygusal hayatlar paylaşmadığımızı söyleyemeyiz.—LK

#36 Doğada, hayvanlar birbirini öldürüp yiyor; o halde insanların bunu yapması neden yanlış olsun?

Yemek yemek için öldüren hayvanlar böyle yapmazlarsa hayatta kalamazlar. Bizim konumumuz ise böyle değil. Et yemememiz bizim yararımıza. Ayrıca, diğer meseleler söz konusu olunca standart olarak hayvanları almıyoruz, neden yemek yemek söz konusu olunca standardımız hayvanlar oluyor?

Avlanan hayvanlar yemek yemek için öldürmek zorunda. İnsanlarsa tersine, bir seçeneğe sahipler; hayatta kalmak için et yemeye ihtiyaçları yok.

İnsanlar, hayvanlardan ahlaki bir sisteme göre davranma ve bunu algılayabilme kapasitesi açısından farklıdırlar; bu yüzden hayvanlardan ahlaki manada rehberlik yapmalarını ya da ahlaki bir emsal oluşturmalarını bekleyemeyiz. HH felsefesi, insanların duyguları olan bir insanı öldürüp yemesinin yanlış olduğu kadar, duyguları olan bir hayvanı da öldürüp yemesinin yanlış olduğunu öne sürer.

Hayvanlardan ahlaki emsal oluşturmalarını beklemenin saçmalığını ortaya koymak için, sorunun şu biçimlerini de düşünün:

"Doğada, hayvanlar birbirinden bir şeyler çalarlar; o halde insanın çalması neden yanlış olsun?"

"Doğada, hayvanlar insanları öldürüp yer; öyleyse insanların insanları öldürüp yemesi neden yanlış olsun?"—DG

AYRICA BAKIN: #23;, #34, #64