About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

#37 Doğal seçilim ve Darwinizm bütün dünyada kabul görüyor; bu tür güçleri yenmeye çalışmak gerçekliğe uymayan bir tavır olmaz mı?

Hayvan Haklarının Darwinci güçlerle çatıştığını iddia ederken, soruda kaderci bir tavır olduğunu kabul etmemiz lazım: bizim ahlak duygumuz doğal seçilim kanunlarına dayanmıyor. O zaman neden onun bazı sonuçlarından etkilendiğimizi hissedelim ki?

Erkeklerin baskın olduğu, yabancı düşmanlığının, savaş kışkırtıcılığının olduğu birçok insan toplumu bulunuyor. Bunların arkasında gizemli ve evrensel güçler olduğunu mu düşünmeliyiz, bu tür eğilimleri bastırmaya çalışan bütün çabaların bırakılması gerektiğini düşünmeliyiz? Veya insanlar hastalanınca onları "en güçlü olan hayatta kalır" prensibi gereğince terk mi ederiz? Onları terketmeyiz; ve doğal seçilimi yenmek için de acı çekmeyiz.

Hayvan Hakları felsefesinin pratik anlamlarının insanlara zarar verdiği, adapte olamadığını düşünmek için hiçbir sebep yok. Tersine, bu Sık Sık Sorulan Sorular (SSS)’daki diğer sorularda yanıt verildiği gibi, hayvanların haklarına saygı duymak insanlar için de faydalı yan etkiler yaratacaktır, mesela daha sürdürülebilir tarımsal pratikler sağlayacaktır, ve elbette daha iyi çevresel politikalara, sağlık politikalarına yol açmış olacaktır.—AECW

Darwinizmin ortaya çıkışı, bireysel organizmalar fikri yerine o eski sabit türler fikrini getirmişti. HH felsefesinin sözünü ettiği ahlaki bireycilik, hayvanın türünün önemli olduğunu söyleyen eski düşünceyi kaldırarak organizmalara bireysel kapasitelerine göre davranılması gerektiği şeklindeki düşünceye yer verir. Bu yüzden, ahlaki bireycilik aslında evrim teorisiyle iyi uyum sağlar.—DG

AYRICA BAKIN #63-62