About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

#38 HH çevreci felsefeye karşı değil mi (mesela "Derin Ekoloji’de tanımlanan biçimine)?

Hayır. Bu SSS’da bulunan birçok cevaptan anlaşılabileceği ve #92 nolu soruda sözü edilen birçok kitabın okunmasıyla anlaşılabileceği gibi, HH’nın amaçları ve felsefesi, ana akım çevreci hareketin amaçlarına uymaktadır, onu tamamlamaktadır. Michael W. Fox, HH’nı ve çevreciliği, (insan ve insan olmayan) bireylerin hakları ve biosferin bütünlüğü konusunda aynı diyalektiğin iki ayrı yüzü olarak görüyor.

Bazıları bireysel haklara dayanan bir ahlakın aslında bütüncü çevreci görüşlere, yani biosferin kutsallığı meselesine aykırı olduğunu düşünür. Ancak, insan olmayanlar da dahil bütün bireylere hak tanıyan çevreci bir etik geliştirilebilir. Böylesi bir etik, biosferi oluşturan bireylere saygı gösterirken biosfere bir bütün olarak da saygı gösterir, böylece bütüncü çevreciliğin amaçlarını da yerine getirmiş olur. Hak tanıyan görüşle bütüncü görüşün çelişmediği ortada.

Derin ekoloji kavramına ve onun HH’na olumsuz yaklaşımına gelince, Fox, bu tür iddiaların temelsiz olduğunu söylüyor. Aşağıdaki yazılar Michael W. Fox’un "Inhumane Society-Merhametsiz Toplum" adlı kitabından alındı.—DG

"Derin ekologlar bitki ve hayvanların doğal ekosistemlerindeki çeşitliliğini bolluğunu desteklerler… Derin ekologlar yaban hayatın endüstrileşmesine ve sömürülmesine muhalefet ederler, çünkü bu ekolojik olarak çürük bir tavırdır; bazı türleri diğerlerine üstün kabul etmek, popülasyon dengesizliklerine istenmeyen bazı türlerin yok olmasına sebep olur kaçınılmaz olarak.

"Deep Ecology- Derin Ekoloji" adlı kitaplarında Bill Devall ve George Sessions, hayvan hakları filozofu Tom Regan’ın görüşlerine yer verirler. Regan ve onunla aynı fikirleri paylaşanlar "bütüncü bir ekolojik etiğin… bir çeşit totalitarizme ve ekolojik bir faşizme yol açtığına" inanıyor. Ancak kitaplarının ekinde, George Sessions filozofların totalitarist olmayan çözümler için çalışması gerektiğini söylüyor, ve "bütün olasılıklar içerisinde, bu da bütün bireylerin (insan ve insan olmayan bireylerin) bütünlüğüne saygı duyan bir çeşit bütüncü ekolojik etiğe gereksinecektir" diye ekliyor.

İronik olarak, yazarlar bir yandan hayvan hakları hareketini eleştirirken, Arne Naess’ten bir alıntı yapıyorlar ( ki O da derin ekoloji hareketinin kurucusu kabul edilebilir belki)…Mesela Naess şöyle söylüyor: "biomerkezli eşitlik fikri, biosferde varolan herşeyin, kendisini gerçekleştirme ve kendisini kendi tarzıyla dışarı vurma anlamında yaşama ve serpilme konusunda eşit haklara sahip olduğunu söyler…" –Michael W. Fox (HSUS’un Başkan Yardımcısı )

AYRICA BAKIN: #28, #59