Visitor:


 

#4 Hayvan Hakları ikiy�zl�l�k yapmıyor mu, ��nk� b�ceklere ya da bitkilere hak tanımıyorsunuz?

Genel ikiy�zl�l�k arg�manı bir �ok şekilde g�r�lebilir. �rnek vermek gerekirse:

�Bir ineğe hak tanımak ama bir bitkiye tanımamak ikiy�zl�l�kt�r; bu y�zden, inekler hak sahibi olamazlar.�

Bu t�r arg�manlar HH�na karşı sık sık kullanılır. Tabi pek bir ehemmiyetlerinin olmadığını g�rmek  i�in analize gerek yok. �ncelikle, A hipotezi iddia edilebilir, onun doğal sonucu olarak da bir B hipotezi olacaktır. Eğer ardından B�yi savunamıyorsa, o zaman  ikiy�zl�l�k s�z  konusudur; ama bu A yanlıştır anlamına gelmez. A�yı savunurken B�yi es ge�mek kişinin g�venirliği konusunda kuşkular yaratırken, bu durum A�nın ge�erliliği hakkında olumsuz bir  şey ima etmez.

İkinci olarak, ikiy�zl�l�k iddiasının temeli yoktur. Yukarıdaki �rnekte, inekleri ve bitkileri birbirinden ayırt etmek i�in (bitkilerin merkezi sinir sistemleri yoktur) haklı sebepler vardır, bu y�zden ikiy�zl�l�k su�laması ge�ersizdir. �l��t konusuna itiraz edilebilir, ama b�ylesi bir �l��t�n savunulması da  ikiy�zl�l�k su�lamasını ge�ersiz kılmaktadır.

Son olarak, ikiy�zl�l�k su�laması bir �ok durumda t�rc�l�k �rneği olarak kabul edilebilir. Mesela, yukarıdaki alıntı şu şekilde yeniden ifade edilebilir:

�Bir insana hak tanımak ama bir bitkiye tanımamak  ikiy�zl�l�kt�r; bu y�zden, insanların hakları olamaz.�

Bu sa�ma yorumu ciddiye almamak i�in, insanlarla  inekler arasında yaşamsal, konuyla  bağlantılı bir farklılık olduğu ortaya konmalıdır, yani, kişi hakların t�rc�l�k yapılarak sadece insanlara teslim edilmesi, ama  ineklere verilmemesini desteklemelidir. (#24. Soruda, benzeri bir indirgemeci tavrı k�rtaj konusunda uygulayacağız. �zellikle b�cekler ve  bitkilerle alakalı sorular i�in #39. ve  #46. Sorulara bakın.)

Sonu�ta kendimize ger�ek ikiy�zl�lerin kimler olduğunu sormalıyız. Michael W. Fox�un şu s�zleri s�m�r�len hayvanlarla  ev hayvanları arasında g�sterilen ikiy�zl�l�ğ� �ok g�zel tanımlıyor�DG

��iftlik hayvanları beşe  iki metre karelik kafeslerde  tutulabilir, iki feetlik iple bağlanabilir, anestezi olmadan hadım edilebilir, sıcak demirle dağlanabilir. Evcil hayvan sahipleri b�yle bir davranış g�sterseler haklarında dava a�ılırdı; bir Amerikan Başkanı beaglelarının kulaklarını �ekti diye ahlaken kınanmıştı.��Michael W. Fox (HSUS�un Başkan Yardımcısı)

AYRICA BAKIN: #24, #39-#46

SORULARA GERİ D�N�NFair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com