About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

# 47 Doğa bir süreçtir; bu ona bir sınır çizilemeyeceğinin ve sizin çizdiğiniz sınırın benim çizdiğim sınırdan daha iyi olmadığının kanıtı değil mi?

Birçok insan Doğanın çeşitliliğini ve onun etkin bir şekilde bir süreçten geçtiğini kabul edecektir. Charles Darwin farklılıkların derece farkı olduğunu ama tür farkı olmadığını söylerken haklıydı.

Ancak gene de hak kazanmak anlamında bir çizgi çekilemeyeceği fikrini sorgulamak gerekiyor. Mesela; güç kullanımı için bir süreçten geçerken,mesela bir annenin nazikçe evladını dürtüklemesinden tut toplama kamplarındaki mahkumlara gösterilen cehennemi tavırlara dek açıkça belli oluyor ki insan hakları bir örnekte çiğnenirken diğerinde durum hiç de öyle olmuyor. İnsanlar etik tavrın bu iki zıt uç nokta arasında bir yerde belirginleştiğini kabul ediyor.

Benzer şekilde, hak atfedilmesini sağlayan bazı niteliklerin bir çok değişik biçimde hayvanlar aleminde bulunduğu doğru iken, insan gene de bir yerde çizgiyi çekmek zorunda. Ne de olsa, toplum da böyle yapıyor; bugün toplum çizgiyi insan olmanın biraz altından çiziyor.

Şimdi, böyle bir çizgi (insanların altında) mantıken savunulması mümkün olmayan bir şey, çünkü bazı yaratıklar diğer yaratıkların sahip olduğu azı öznitelikleri taşımıyorlar (mesela, normal yetişkin bir şempanze koma halindeki bir insandan daha "yüksek" bir zihin hayatı sürdürmektedir, ama bizler gene de tıbbi deneylerden sadece insanları koruruz). Bu yüzden, çizilen her çizgi bazı hayvanların hak sahibi olduğunu teslim etmek zorunda.

Dahası, çizgi çizmenin zorluğu yanlış yerden çizgiyi çekmeyi de mazur gösteremez. Tam tersine, bu zorluğa etik olarak bakılırsa çizgi a)dikkatli bir biçimde b)koruyucu bir biçimde çizilmelidir. Çünkü HH muhaliflerinin türcü çizgisi, etik bir sistem olarak kabul edilen ahlaki önkabulleri çiğnemektedir. Bazı yetişkin hayvanlar bazı hak sahibi insanlarınkine benzer ahlaki karakter özellikler taşıdığı için, statükonun her iki tarafta da başarısız olduğunu, ve ilerleme okunun insanları olduğu kadar insan olmayan varlıkları da içeren bir ahlaki bakış açısına işaret ettiği sonucuna varmak zorundayız.

Buna ek olarak, etik gerçeğe uygun yeni bir çizgi çekildiğinde (yapması son derece kolay bir şey bu), hiçbir şekilde hak sahibi olmayanların keyfi şekilde yok edilmesinin desteklendiği sonucu çıkarılamaz. Hak sahibi olsun olmasın bütün varlıkların refahına ve çıkarına gereken değeri veren ahlaki bir iklimin yaratılması en çok istenen şeydir.—AECW

Yaşanan süreç bir çizgi çizmeyi imkansız hale getirdiği gibi çizilen bir çizginin bir diğerinden daha iyi olduğu fikri de kolayca reddedilebilir. Mesela; kandaki alkol yoğunluğu da bir süreçtir, ama toplum sarhoş şekilde araba sürmek için 0.10 oranını baz alır çizgiyi çekerken, ve tabii ki bu 0.00000001 oranından çok daha iyi bir orandır, kabul etmek lazım.—DG

AYRICA BAKIN: #22, #39, #41