About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

#49 Fabrika çiftçiliği nedir? Bunun nesi yanlış?

Fabrika çiftçiliği, seri imalat pratiklerini ve felsefesini hayvan çiftçiliğine uygulayan endüstriyel bir süreçtir. Hayvanlar hissedebilen bireyler olarak değil daha çok belli amaçlara hizmet eden araçlar olarak düşünülürler; mesela, yumurta, et, deri gibi. Buradaki amaç, verimi ve çıkarı büyütmektir. Hayvanların besleme, kafese kapatılma, hayvan ıslahı ve kimyasal maddeler gibi yöntemler aracılığıyla daha hızlı yumurtalamaları, daha hızlı şişmanlamaları, daha yağsız et vermeleri sağlanır. Hayvan ölüleri besleme amacıyla kullanılarak, birim başına kullanılan alan küçültülerek, hayvan yatağı kullanılmayarak (kirlenip temizlenmesi gerekir) ve diğer usullerle maliyet azaltılır.

Kafes tavuğu yumurta imalatı belki de en bilinen imalat biçimidir. Tavuklar çok küçük kafeslerde tutulurlar, çok az yer bırakılır ve hayvan doğal davranış örüntülerinin hiç birisini gerçekleştiremez. Kafeste birbirlerine zarar vermesinler diye tavukların gagaları kesildiği gibi bazen tırnakları da kesilir. Kafeslerde zemin bulunmaz, böylece hayvan dışkısı üstten aşağı dökülür, tavuklar tellerde durmaktadır bu yüzden. Kafesler birbiri üstüne dizili durur uzun sıralar halinde ve klima kontrollü bir ambarın içinde tutulurlar. Tavuklar ardından yemi yumurtaya çevirmek için bir mekanizma olarak kullanılırlar. Kısa ve ızdırap dolu bir hayattan sonra tavuklar ya ızgaralık piliç olarak işleme konur ya da geri dönüşümleri sağlanır.

Diğer tipik fabrika çiftçiliği teknikleri de domuz üretiminde kullanılır. Burada hayvanlar betondan bölmelerde tutulur, bu kafeslerde toprak ya da saman bulunmaz, domuzlar birkaç metreden öteye gidemez, böylece etinin çok iyi olması garanti edilmiş olur. Dişi domuzlar yavruladığında, yavruların anneleriyle memeleri dışında hiçbir temas yaşamamaları sağlanır. Süt danası yavrularının imalatı da benzer bir şekilde yapılır. Danalar dar kasalarda tutulurlar, sağa sola dönmeleri imkansızdır; ya ayakta durabilir ya da yere uzanabilirler. Diğer hayvanlarla hiçbir temas kurmalarına izin verilmeden karanlıkta bekletilirler.

Fabrika çiftçiliği hayvanlara uygulanan davranış sebebiyle insanları üzer; bu hayvanlar mekan, olası davranışlar, ve diğer hayvanlarla karşılıklı iletişim manalarında doğal olmayan koşullarda tutulurlar. Hayvanları bu koşullarda muhafaza etmek sadece hayvanlara zulmetmek değildir, imalattan tüketime bu eylemin parçası olanların da insanlığına leke sürüyor.

Buna ek olarak, verimi artırmak, hayvanlardaki sağlık problemlerinin azaltılması ve hızlı imalat amacıyla kimyasal maddelerin ve hormonların kullanılması da tüketicilere zarar verebilir.—JK

AYRICA BAKIN: #12, #14, #32, #48, #50