About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

#51 Ama eğer keyifleri yerinde olmasa inekler süt üretmezdi (ve tavuklar da yumurtlamazdı), bu doğru değil mi?

Bir ineğin süt üretmesi için bir buzağısı olması gerekir. Süt inekleri her yıl standart bir süt talebini karşılamaları için gebe bırakılır. Doğal olarak bir buzağı ineğin sütünü içer (insanlar tarafından süt verilme ihtiyacını elimine etmiş olur böylece). Ama süt ineklerinin yavruları insanlar buzağılar için üretilen sütü içebilsinler diye doğumdan sonraki bir iki gün içerisinde alınır. Dişi süt buzağıları anında öldürülürler ya da ileride süt inekleri olmaları için yetiştirilirler. Erkek süt buzağıları 16 hafta boyunca küçük bölmelerde kıpırdamaları gerçekten imkansız bir halde tutulurlar. Şu anda süt ürünlerine olan yüksek talep, ineklerin doğal sınırlarının ötesine itilmelerine, genetik olarak değiştirilmelerine, ve hormonlarla gelişmelerine sebep olacak şekilde yemlenmelerine ve dolayısıyla bol miktarda süt üretmelerine sebep oluyor. Hayvanları böyle yoğun bir şekilde yetiştirmeyi seçmeyen birkaç çiftçinin dahi buzağıyı yok etmek (üretilen sütü içeceği için) ve anne ineği de süt üretimi azaldıktan sonra boğazlanmaya göndermekten başka seçeneği yok.

Bu, kesinlikle doğru değil. Emzirme, doğumu takiben meydana gelen psikolojik bir yanıttır. İnek, sidik üretmeye engel olamadığı gibi aynı doğallıkla süt vermekten de uzak duramaz. Aynısı tavuklar ve yumurtlamak için de geçerlidir; yumurta üretimi, yüksek oranda bir selektif üreme, dikkatlice düzenlenmiş ve sürekli yaz mevsimi olduğu hissini veren koşullar ve gene dikkatle kontrol edilen bir diyet aracılığıyla manipüle edilir.

Bunu daha da ileri götürecek olursak, son 50 yıldan fazla süredir, yumurta tavukları endüstrisinde tavukların yaşadığı koşulların doğallığını tamamen yitirdiğini (soru 49’a bakın)ama yumurta üretiminin ise katlanarak çoğaldığını söylemek lazım. Ciddi olarak yaraları olsa da tavuklar yumurtlamaya devam edecekler; buna engel olmaları imkansız.—DG

AYRICA BAKIN: #49, #52, #55

#52 Tavuklar hiç heba olup gidecek, kullanılması mümkün olmayan yumurtalar yumurtlamıyor mu?

Evet, ama bu, tavukların yumurtlamasını suni olarak aşırı derecede artıracak zalim ve barbar yöntemler uygulanmasını mazur göstermez. Eğer soruda asıl sorulan şey çiftlik tavuklarının ilgilenmeyip bıraktığı yumurtaların kullanılması doğru mudur ise HH tarafından bakılınca normal çiftlikte yumurta üretimi de öyle güllük gülistanlık değildir. (5 nolu soruya bakın). Ayrıca böyle bir kaynaktan tedarik edilen yumurtalar varolan talebin çok küçük bir kısmını karşılayabilir.—DG

AYRICA BAKIN: #49, #51, #55