About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

# 53 Ama hayvanların da hayatları boyunca daha iyi koşullarla karşılaşmadıkları doğru değil mi?

En temel, en basit içgüdüsel davranışları yerine getirmekten alıkonmak büyük acıya sebep oluyor. Doğumdan beri kafeste yaşayan hayvanlar bile hareket etme ihtiyacı, kendine bakma ihtiyacı hissediyor, kollarını kanatlarını hareket ettirme ihtiyacı hissediyor. Sürü hayvanları, veya kuş sürülerindeki hayvanlar yapayalnız yaşamak zorunda kalınca ve onlar için diğerlerini tanıyabilecekleri çok büyük gruplara yerleştirildiklerinde stres altına giriyorlar. Dahası, bütün esir hayvanlar sıkıntı çekiyorlar, bazılarınınki o kadar çok ki hayvan kendisine zarar vermeye, etini koparmaya başlayabiliyor.

Eğer birisi kölelik amaçlı bir köpek ırkı üretseydi kölelerin bundan farklı ve daha iyi koşulları bilmediği şeklindeki mazeretlerini kabul eder miydiniz?

Daha iyi bir şey kesinlikle var, ve bu hayvanlar bundan yoksun bırakılıyorlar.—DG

"Daha iyi koşulları bilmemiş olmak hayvanların çektiği acıyı dindirmiyor. Hayvanın temel arzuları olduğu gibi kalıyor ve işte bu arzuların yerine getirilmemesi acıya sebep oluyor esas. Çok fazla örnek verilebilir: yavrularını yetiştirmesine izin verilmeyen süt inekleri, hareket etmesine ya da kanatlarını açmasına izin verilmeyen kafes tavukları, yuva yapamayan ya da ormanlık çerçeöpten kendisine barınak yapamayan dişi domuz vb. Sonuç olarak hayvanların en temel arzusunu yok ediyoruz: hayatlarını."—David Cowles-Hamar

# 54 Çiftçiler şehirlerde yaşayanlara kıyasla hayvanlara nasıl davranılacağını daha iyi bilmezler mi?

Bu fikri genelde çiftçiler (ve onların aile üyeleri) öne sürüyor. Genellikle sahip oldukları hayvanlara paralel olarak bazı özel bilgiler bildiklerini iddia ediyorlar. Bu bilgiyi sunmaları istenip yaptıkları sömürüyü nasıl mazur gösterebileceği veya hayvanın çektiği acının azaltılmasına ne gibi bir katkısının olacağı merak edilince de bu SSS bölümündeki cılkı çıkmış argümanlarla cevap veriyorlar. Kısaca söylemek gerekirse, "özel bir bilgi" filan yok ortada.

Ayrıca hayvanları sömüren çiftçilerin bu pratiklerin sürmesinde çıkarları olduğu asla unutulmamalıdır. Bir kerestecinin ormanlara nasıl davranılması gerektiğini daha iyi bildiğini öne sürebilir miyiz?