About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

#56 Balla ilgili bir sorun var mı?

Arılar genellikle bal üretimi sırasında öldürülürler, eğer arıcı kış boyunca onlar korumak istemezse bütün kovandaki arılar öldürülür. Bütün arıcılar bunu yapmaz, ama genel yaklaşıma göre yaşayan varlıklar basit maddi varlıklardır ve ticari olarak onlara atfettiğimiz değer dışında içsel hiçbir değerleri yoktur. Suni dölleme sonucunda erkek arı ölür artık bu yeni krlaiçe arılar için de norm haline gelmiştir. Arı spermi almanın en iyi yolu böceğin kafasını koparmaktır (kafanın koparılması sinir sistemine cinsel uyarı sağlayan bir uyarı yollar). Kafası koparılmış arının alt kısmı boşalması için sıkıştırılır. Ortaya çıkan sıvı hipodermik bir şırıngada bir araya getirilir.—MT

AYRICA BAKIN: # 22, #39, #41

#57 Hasat teknikleri ve ulaşım vb. durumlar hayvanların ölümüne sebep olmuyor mu ?

Burada soru aslında bir şekilde ürün yetiştiriken hayvanların ölümüne yol açan eylemlerde bulunduğumuza göre et elde etmek veya başka çeşitte ürünler elde etmek için yapılan diğer eylemlerde de (hayvan yetiştirmek ve boğazlamak ) kimseyi suçlamamalıyız demeye getiriyor. Bu argümanla ilgili neler söyleyebiliriz?

Açıkçası kazara istenmedik hayvan ölümleri ekincilikten kaynaklanıyor. Eşit derecede açık olan başka bir şey ise hayvanların istendik ölümlerinin ise hayvancılıktan kaynaklanması. Kazara ölümlere sebep olan eylemleri kabul etmemiz bilerek hayvan ölümüne sebep olan eylemleri de kabul edeceğimiz anlamına gelmiyor. (Burada kasıtlılık ölçüsü olarak girişimin başarısının sonucun kapsamıyla ölçülüp ölçülmediğini sorabiliriz. Bizim durumumuzda ekinciliğin başarısı kazara ölüm sayısıyla ölçülmez; ama hayvancılıkta tersine girişimin başarısı tüketilmek ve boğazlanmak için üretilen hayvan sayısıyla doğrudan ölçülür).

Hala kazara ölümleri nasıl mazur gösterebileceğimizi tartışabiliriz. Bu sorunun doğrudan hayvan hakları konusuyla alakalı olmadığının altını çizmemiz lazım, ama bu soru genel anlamda bir ahlak meselesidir. Cevap şudur: masumların hakları belli koşullarda çiğnenebilir. Eğer haklar gerçekten birbiriyle çelişiyorsa, o zaman en mantıklısı en az sayıda olanın hakkını çiğnemektir.

Ancak, masumların hakları böyle çiğnenince meydana gelen zararın mümkün olduğunca az olduğuna da dikkat etmek lazım. Elbette ekincilik hayvancılığa kıyasla bu manada daha tercih edilecek bir şey. Hayvancılıkta ise hem hayvan üretmek için daha fazla oranda ürüne ihtiyaç var(buna karşı olarak ekincilikte ürünler doğrudan insanlara veriliyor) hem de yetiştirilmiş hayvanların kasıtlı ölümleri söz konusu.

Son olarak, bir çok kişi organik ve yoğun emek metodların ekicnilikte kullanılmasının kazara ölümleri azalttığını öne sürüyor. Şakacı birisinin söylediği gibi hayatta kalmak gibi bir sorumluluğumuz var ama sorumlu bir şekilde de hayatta kalabiliriz!—DG

AYRICA BAKIN: #58, #59