About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

# 58 Modern tarım, hayvanların doğal hayattan koparılıp ürünlere dönüştürülmesini talep ediyor; bu hayvan haklarının ihlali değil midir?

Hayvanları doğal ortamlarından kopararak tarım yapmak # 57 nolu soruda tartışılan eylemlerin daha az önem taşıyan bir versiyonudur, o soruda da tarım sonucu yaşanan ölümler söz konusu ediliyordu. Bu anlamda bir tartışma için o soruyu referans alın.

Sonu gelmeyen tartışmalardan birisi et yemek yerine vejetaryenliğin, hayvancılık yerine ekinciliğin yaşanan acıları azalttığı şeklindeki tartışmalardır. Mesela; ekin yetiştirmek için gerekenden daha fazla oranda bir toprak gerekiyor hayvancılık için (aynı besin kapasitesini sağlamak için). Bu yüzden hayvancılık ekinciliğe oranla çok daha fazla zarar veriyor doğal hayata. Zararlı etkilerimizi yok edemeyiz ama onu azaltmayı deneyebiliriz.—DG

AYRICA BAKIN: # 57, # 59

# 59 Çiftçiler zararlı böcekleri de öldürmemeli mi?

Vejetaryen beslenme düzeninde daha az sayıda zararlı hayvan öldürülüyor ve aslında öldürmek bile gerekmiyor bu anlamda bir düzenleme için, çünkü madem konu ilginç o halde biz de daha uzun bir cevap veriyoruz!

Bu soru 57 nolu soruya benziyor, burada amaç eğer insanlar yemek için zararlı böcekleri öldürebiliyorsa neden yemek için hayvanları öldüremeyeceğini sormak. 57 nolu sorudan farkı ise burada öldürmenin kazara değil tamamen kasıtlı olarak yapılması. Bu argümana iki şekilde yanıt verebiliriz. Öncelikle, öldürmenin haklı bir eylem olduğunu söyleyebiliriz ve ikinci olarak da gereksiz olduğu ve uzak durulması gerektiğini söyleyebiliriz. Sırayla bunlara bakalım şimdi.

Ahlak sistemlerimiz başkalarına zarar vermememiz gerektiğini söylerken bazı istisnaların altını da çizer. Önemli bir istisna ise meşru müdaafadır. Eğer tehdit altındaysak tehdite karşı koymak için güç kullanabiliriz. Zararlı böcekler besin kaynaklarımıza, yaşam alanlarımıza, sağlığımıza tehdit oluşturduğu sürece gerekli gücü kullanmaya hakkımız var ama bazen bu eylem söz konusu yaratıklar için ölümcül sonuçlara sebep olabilir. Zararlı hayvanların öldürülmesi meşru müdaafa hakkına rağmen yanlış görülüyorsa da ekinciliğin hayvancılık karşısında tercih edilmesi gerektiği tartışılabilir; çünkü zararlı hayvanların öldürülmesinin minimum düzeye çekilmesi söz konusudur.

Bu ahlak tartışmalarını gölgede bırakacak başka bir argüman ise pestisidlerin, sentetik gübrelerin ve herbisidlerin sadece gereksiz değil aslında bütün gezegene büyük zararı olduğu ve bu yüzden de kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Öncelikle gereklilik noktasına bakalım.

David Cowles-Hamar şöyle yazıyor: " binlerce yıldır dünyanın her yerindeki halklar potansiyel haşere popülasyonlarının kendi kendini düzenlediği doğal ekosistemlerine dayalı tarım metodları kullandılar. Bu fikirler organik tarımda da permakültürde de (doğal yöntemleri kullanarak, insanlar için sürdürülebilir yaşam alanları tasarlamayı ve kurma bilimi ve sanatıdır) keşfediliyor. Michael W. Fox şöyle yazıyor: "Ekinlerdeki haşerelerin doğal avcı hayvanlar tarafından yok edilmesi için entegre haşere yönetimi ve ekin arazilerinin çevresindeki yaban hayatının korunması şu anda zararlı böcek ilaçlarının kullanılmasından ekolojik olarak çok daha mantıklı". Kimyasal maddeler yerine daha etkili alternatifler var.

Tarımsal metodlara ek olarak birçok haşere probleminin önü alınabilir, bu da en etkili yaklaşımdır. Örneğin, en önemli tehditlerden biri, bazı hayvanların bir yaşam alanına kazara ya da kasıtlı olarak bırakılması sonucu oluşuyor. Bu açıdan daha dikkatli olmamız lazım. Bir diğer örnek de kemirgenlere karşı kullanılan kimyasal maddelerdir. Çevreye daha etkili ve daha zararsız bir yaklaşımda bulunmak için , ortamların temiz tutulması, boş deliklerin tıkanması, öldürücü olmayan tuzaklar kurarak hayvanların doğal ortamlarına bırakılması gibi şeyler yapılabilir.

Tarım ilaçlarının kullanılması çevresel anlamda çok önemlidir. Ulusal çapta su kirliliğine sebep olur. Hedef olmayan türlerin de hiçbir faydası olmaksızın yok olması anlamına gelir. Daha yeni ürünlerde kimyasal maddelerin kullanım oranı daha fazladır, çevreye de daha olumsuz etkileri bulunur. Tarım ilaçları bitkilere oranl hayvan ürünlerinde daha fazla konsantre durumdadır. Bu yüzden hayvan tüketiminden kaçınmak kişinin kendi çıkarınadır!

Organik tarım ve bununla alakalı metodlar doğal ve sürdürülebilir metodların lehine tarım ilaçlarından uzak durmaktadır.—DG