About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

# 61 Tuzak kurmanın insani bir şey olmadığını kabul edebilirim, ama peki ya kürk çiftlikleri?

Hayvanların hayatlarını insanların kibri için kaybetmeleri grçeğini bir kenara bıraksak da kürk çitçiliğine karşı çıkmak için birçok itirazla başbaşa kalıyoruz.

Kürk çiftlikleriyle alakalı yanlış bir kanı hayvanların acı çekmediğidir. Bu tamamıyle yanlış. Bu hayvanlar ızdırap içerisinde, en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılarak yaşıyorlar. Tellerle örülü, küçük, aşırı kalabalık ve pislik dolu kafeslerde tutuluyorlar. Buralarda kötü besleniyor, bulaşıcı hastalıklara yakalnıyor ve yoğun strese dayanmaya çalışıyorlar.

Bu çiftliklerde hayvanlar en doğal içgüdülerinden vazgeçmek zorunda bırakılıyorlar. Doğal hayatlarında suda yaşayan kunduzlar çimentodan zeminlerde yaşamak zorundalar. Doğal ortamlarında vizonlar zamanlarının çoğunu kendilerinin tükürük salgılarını, vücut ısılarını ve solumalarını düzenleyen suda geçirirler. Onlar da doğaları gereği yalnız yaşayan hayvanlardır. Ama bu çiftliklerde diğer hayvanlarla bir arada yaşamaya zorlanırlar. Bu da bu hayvanların kuyruklarını ya da derilerini ısırma gibi davranışlar geliştirmelerine sebep olur. Sonunda yamyamlığa varır bu davranış.

Bu çiftliklerde kullanılan metodlar hayvanların refahını ya da iyiliğini değil, kürk imalatçılarının birincil hedefini yansıtır: çıkarı. Bu hayvanların çektiği acının sonu sadece ölümle gelir, bu da kürkün kalitesini korumak için inanılmaz bir zulüm ve gaddarlıkla uygulanır. Bir kutu içerisindeki hayvanlara egzoz verilir. Bu her zaman öldürücü bir dozajda olmaz ve hayvanlar bazen diri diri yüzülürken acı içerisinde kıvranırlar. Diğer bir öldürme yöntemi ise genellikle daha büyük hayvanlarda uygulanır, bu da anal yoldan elektrik vermedir. Çiftçiler hayvanın dudaklarına kıskaçlar tutturur, anüsüne de metal çubuk sokarlar. Hayvana bunun ardından elektrik verilir. Basınç odaları, boyun kırmak ve zehir de kullanılır.

Hayvanların spesifik amaçlara hizmet etmeleri için yetiştirilmeleri hayatları boyunca katlanmak zorunda kaldıklar acıyı ne azaltır ne de mazur gösterebilir.—JLS

AYRICA BAKIN: #12, #14, #48, #49