About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

# 63 İnsanlar doğal avcılardır/toplayıcılardır; doğal bir insan davranışını bastırmaya çalışmıyor musunuz?

Evet. Bazı “doğal davranışları” bastırmak medeni olmayan bir toplum yaratırdı. Şunu düşünün: Hareket eden herşeyi avlamak (mesela komşumun köpeği ya da atlar gibi) ve istediğim herşeyi toplamak (mesela işverenimin parası ya da eşyaları gibi) herhalde doğal bir davranışın ifade edilmesi olurdu. Ayrıca sınırsız bir cinsel iştahı karşılamak için değişik şeyler yapmak ve öfke ve kıskançlık krizleriyle birisine zarar vermek de herhalde doğal bir davranış olurdu.

Medeni bir toplumda iki şekilde doğal güdülerimizi sınırlıyoruz: yazılı kanunlarla ve de ahlakın yazılmamış kanunlarıyla. Bu, avcılık için de geçerlidir. Avcılık bir çok yerde ve bir çok zaman yasal değildir ve Amerikalıların çoğu da avcılığa ahlaksızlık olarak bakmaktadır.—DVH

Bir çok insan insanların doğal avcılar olduğu iddiasını reddederdi. Bir çok toplumda insanlar avcılık olmadan son derece mutlu birşekilde yaşayabiliyor. Bizim toplumumuzda çoğunluk avlanmıyor, ama bu doğalarını bastırdıkları için olmuyor, insanların böyle bir istekleri yok. Avlananlar bununla ilgili genelde çelişkili durumlar sergiliyor, sonuçta avcılığı meşrulaştırıp avcıyı temize çıkaran mitler ve ritüeller vb. bunun kanıtı. Bu durum da avcılığın doğal olmadığını aslında doğamızın daha derin bir kısmına tamamen aykırı olduğunu, zarar vermeme arzumuza ters düştüğünü gösteriyor.—BL

AYRICA BAKIN: # 37, # 64 - #67