About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

#67 Öldürdüğümüz şeyleri yediğimiz sürece avcılık normal bir şey değil mi?

Jeffrey Dahmer’in öldürdüğü kurbanlarını yemiş olması suçunu haklı çıkardı mı? Cinayetten sonra cesede ne yapıldığı, çekilmiş olan acıyı hafifletmez. Dahası, avcılar hayvanlara öldürüp de eve götürdükleri hayvanlardan daha fazla zarar veriyorlar. Bir avcının yaralayıp topladığı her bir hayvana karşılık en az iki hayvan kan kaybından, enfeksiyondan ya da açlıktan ölmektedir. Doğrudan ölmeyenler genellikle yaşamalarını zorlaştıran yaralarla hayatta kalmaktadır. Avcılığın hayvanlarda sebep olduğu stres- gürültü, korku ve sürekli kovalamaca- hayvanların kışın hayatta kalması için gerekli şekilde beslenmesini, enerji ve yağ depolamasını imkansız hale getirmektedir. Avcılık ayrıca kış uykusunu ve göçü de engeller. Hayat boyu tek eşleşene ve yakın aile bağlarıyla yaşayan kurt gibi hayvanlar için avcılık bütün toplulukları için zarar verici olabilir.

Bazı vejetaryenler çiftçilerin veya küçük arazi sahiplerinin kendi hayvanlarını üretip bakarak ardından öldürdüğünde bu eti yemek anlamında bir argüman olduğunu kabul ederler. Avcılık bu argümana uymuyor çünkü öldürme işlemi burada “temiz” değildir ve avcı da hayvanın doğmasında ve büyümesinde bir etkinlik sahibi olmamıştır.

SSS’daki argümanların gösterdiği gibi bu eylemlerin göz önüne alınması gereken daha büyük bir bağlam söz konusu. Hayvanlar bizlerle bir çok ortak özellikler gösteren hissetme yeteneğine haiz canlılardır. Buradaki soru bir hayvanı yemenin kabul edilebilir bir şey olup olmadığı değil böyle bir eylemi yapıp yapmamanın doğru olup olmadığıdır-yani bir hayvanı takip edip öldürmenin veya başkasının öldürmesinin ürününü yeyip yememenin. Akılcı ve ahlaklı bir insan için uygun bir eylem midir?—JK

Bu soru bana 12 noul soruyu hatırlatıyor, orada da hayvan sırf o amçla yetiştirildiği için o hayvanı öldürüp yemenin haklı bir eylem olduğu ima ediliyordu. Yeme eylemine doğru giden bu süreç yemeyi haklı çıkarmak için kullanılıyor. Bu soruda yemek , ona doğru giden süreci haklı çıkarmak için kullanılıyor. Her iki girişim de tamamıyla mantıksızdır. Polise birisini takip edip onu öldürdüğünüzü ama onu yediğiniz için telaşa gerek olmadığını söylediğinizi hayal etsenize!—DG