About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

# 70 Hayvanlar hayvanat bahçelerinde doğal ortamlarına kıyasla daha uzun süre yaşamıyorlar mı?

Bazı durumlarda bu doğrudur. Ama konuyla alakası yok. Diyelim ki bir hayvanat bahçesi insanları sergilemeye karar verdi. Az gelişmiş bir ülkeden bir köylüyü yakaladılar ve onu sergilemeye başladılar. İnsanat bahçesinin verdiği düzenli yiyeceklere ve sağlık bakımı sebebiyle o köylü daha uzun süre yaşayacaktır. Ama bu eylemin kabul edilebilir bir şey olduğunu söyleyebilir miyiz?

Hayat niteliğiyle hayat niceliğinin değiş tokuş edilmesi her zaman nicelik lehine sonuçlanmaz.—DG

İnsanlar ve diğer hayvanların aileleriyle olmalarını ve onları korumalarını gerektiren içgüdüleri vardır, ayrıca özgür irade sahibi olmalarını da gerektirir bu içgüdüleri. Bazen bizler bu arzuların önemini kavrayamıyoruz.—Craig

 

# 71 Peki insanlar hayvanat bahçeleri olmaksızın vahşi hayvanlar hakkında nasıl birşeyler öğrenebilecek, onları nasıl görebilecekler ki ?

Uzmanlara göre hayvanat bahçelerindeki fillerin eğitimsel anlamda bir değeri yoktur.

Vahşi hayvanlarla alakalı gerçek ve bütüncül bilgilere sahip olmak için onların doğal ortamlarında gözlemlenmesi gerekiyor. Hayvanat bahçelerindeki koşullar bu hayvanların doğal davranışlarını önemli bir biçimde değiştiriyor. Hayvanat bahçelerinin eğitimsel amaçlarla kullanılması dışında alternatif yöntemler bulunuyor. Bir çok video kaset ve doğa belgeseli kullanılabilir. Birçok kablolu yayın, mesela Discovery Channel gibi kanallar hayvanların doğal ortamları hakkında bilgi vermektedir.

National Geographic gibi dergiler de resimler kullanarak, fotoğraflar kullanarak mükemmel bilgiler veriyor. Ve elbette halk kütüphaneleri bir altın madeni gibi.

Hayvanat bahçeleri hayvanlara genellikle, sıklıkla kötü davranır, onları küçük kafeslerde tutar. Bu hem adaletsizliktir, hem de zulümdür. Bu hayvanların doğal içgüdüleri ve davranışları güç kullanılarak baskı altına alınır. İnsan nasıl olur da yaban hayvanları bu koşullar altında gözlemleyip eğitim gördüğüne inanabilir ki? --JLS